موضوعات = سیستم اطلاعات جغرافیایی
برآورد آب قابل بارش محیطی با استفاده از محصولات سنجنده ماهواره ای MODIS و مدلسازی های خطی و جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

10.22034/jest.2020.33905.4147

مریم شفیعی؛ علی سرکارگر اردکانی


مدلسازی و تحلیل تغییرات عناصر سیمای شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: شهر بناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.22034/jest.2020.47705.4835

علی مجنونی توتاخانه؛ بهنام علی زاده اشرفی


به‌کارگیری روشی نیمه اتوماتیک جهت تهیه نقشه پوشش و کاربری اراضی استان آذربایجان غربی با استفاده از تصاویر سنتینل-2 بر اساس مدل درخت تصمیم‌گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22034/jest.2021.41088.4536

پیمان جعفری؛ یوسف موسیوند؛ مجتبی صبوری؛ زهرا منصوری؛ مهدی جنتی


بارزسازی و پهنه‌بندی پدیده‌ی گردوغبار با استفاده از دورسنجی ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

10.22034/jest.2020.45801.4747

بهناز قادری؛ Zahra Azizi


بررسی تغییرات دمای سطحی زمین با استفاده ازمدل کین و شاخص های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.30495/jest.2022.35786.4265

ریحانه اسدی لطفی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ زهرا چترسیماب


مقایسه الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در آشکار‌سازی تغییرات جنگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.30495/jest.2023.74604.5889

پروین باقری فر


تهیه نقشه کاربری اراضی با طبقه‌بندی شیء پایه با تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالای WorldView 2

دوره 23، شماره 4، تیر 1400، صفحه 249-258

10.30495/jest.2021.35947.4277

یوسف تقی ملایی؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ سیدیوسف عرفانی فرد؛ مهدی حیدری


ارزیابی چند معیاره مکانی پارک ملی کرخه جهت توسعه طبیعت‌گردی با استفاده از GIS

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 45-58

10.30495/jest.2018.19341.2813

منا آهنگری؛ سیده سولماز دشتی؛ سید محسن حسین زاده ساداتی


تحلیل فضایی آلودگی در اروندرود با استفاده از GIS

دوره 22، شماره 7، مهر 1399، صفحه 261-273

10.22034/jest.2021.30534.3895

نسرین عبدالخانیان؛ هیوا علمیزاده؛ علی دادالهی سهراب؛ احمد سواری؛ محمد فیاض محمدی