موضوعات = طراحی محیط زیست
شناسایی اصول و استراتژی های کلان توسعه پایدار سواحل حاشیه بنادر (نمونه موردی: سواحل حاشیه بندر بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.30495/jest.2022.20949.3001

غزاله رفیعی؛ محسن کافی؛ سارا نهیبی


تبیین عوامل موثر بر بر تقویت مردم گرائی گذرها در فضاهای شهری نمونه موردی: محله کوتی شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.30495/jest.2023.60831.5395

پریسا جانیان پور؛ نسیم صحرائی نژاد؛ محسن کافی


طراحی مدل مفهومی تولید سبز با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

دوره 23، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 1-16

10.30495/jest.2022.61223.5411

آفرین رضایی؛ حسن دهقان دهنوی؛ حمید بابائی میبدی؛ علیرضا انوری


طراحی پارک ورزشی در شهر همدان با کاربست رویکرد توسعه نشاط اجتماعی شهری

دوره 23، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 201-214

10.30495/jest.2022.49541.4925

بهاره خرم؛ نسیم صحرائی نژاد؛ محسن کافی


باززنده سازی پارک همسایگی امید با رویکرد ارتقای کیفیت محیطی در محله هفت چنار تهران

دوره 22، شماره 4، تیر 1399، صفحه 399-414

10.22034/jest.2020.23187.3230

نگار فروزش؛ سارا نهیبی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


عناصر چهارگانه (آب، خاک، هوا و آتش)، الگویی ایرانی برای طراحی پارک شهری

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 209-223

10.22034/jest.2018.18633.2743

فرناز ناظم؛ فرشته حبیب؛ کیانوش سوزنچی