موضوعات = معماری و شهرسازی
تبیین نقش پارک علم و فناوری خراسان رضوی در ارتقا نوآوری شهری در کلان‌شهر مشهد با استفاده از مدل مسیری PLS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22034/jest.2020.29911.3846

عطا غفاری گیلانده؛ سمیه روشن رودی؛ رضا هاشمی معصوم آباد


ارزیابی پیامدهای خشک شدن زاینده رود براساس شاخص‌های عینی کیفیات طراحی شهری حساس به آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

10.22034/jest.2020.35982.4282

زهرا حسین قلی پور؛ محمود قلعه نویی


توسعه پایدار فضاهای گذران اوقات فراغت شهری (مورد: منطقه 15 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22034/jest.2020.35929.4275

طاهر پریزادی؛ مهدی مرادی


ارزیابی بافت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (نمونه موردی : محله نوغان مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

10.22034/jest.2020.35244.4228

فاطمه محمدنیای قرائی؛ مژده باستانی؛ محمد علی خانی زاده


نظریه فضای خالی و ازواج متضاد درابعاد کارکردی خانه بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22034/jest.2020.35894.4270

زهرا احمدی؛ فرح حبیب؛ محمد نقی زاده


سنجش ارتباط کیفیت محیط بر اجتماع‌پذیری بازارهای سنتی ایران (نمونه موردی: مجموعه تجاری سعدالسلطنه قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22034/jest.2021.59409.5323

سیما قربانی کشکولی؛ مجید شهبازی؛ هومن ثبوتی


برنامه‌ریزی راهبردی رود- دره‌های شهری با تأکید بر ارتقای کیفیت عملکرد اکولوژیکی و زیبایی‌شناختی (پژوهش موردی: رود- دره‌ بشار شهر یاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.30495/jest.2022.58709.5290

سید یعقوب یزدان شناس؛ محمد رضا رضایی؛ احمد استقلال؛ محمد حسین سرایی؛ سید علی حسینی المدرسی


بازخوانی خانه های سنّتی کرمانشاه از منظر معماری بیوفیلیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.55221.5158

فائزه طاهری سرمد؛ شبنم میهن یار


تاثیر گیاهان بر کاهش استرس کودکان؛ مطالعه موردی: دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی شهدای مدافع حرم شاهین‌شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.30495/jest.2022.55640.5173

وحید حیدر نتاج؛ حسین حق شناس؛ فرشته با عزت؛ علیرضا نقی نژاد


ارائه مدل بهینه سازی ساختمان جهت مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی در جهت کاهش مصرف انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22034/jest.2021.54204.5122

سینا فرد مرادی نیا؛ اردا زارعی


تبیین مدل نظری چیدمان عناصر نما با بهره گیری از بردار فاصله سنجی در هوش طراحی خودکار نما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.30495/jest.2022.58373.5271

مهسا صفرنژاد ثمرین؛ آزاده شاهچراغی؛ حسین ذبیحی


بهره‌گیری از مشارکت کودکان در بهبود کیفیت فضاهای باز مدارس (نمونه موردی مدارس ابتدایی شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.22034/jest.2020.48899.4889

پریسا مصطفوی؛ محسن تابان


برآورد ارزش‌ اقتصادی فضای سبز منطقه 10 تهران با استفاده از روش لاجیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.63016.5493

محمد درگاهی کفشگر کلایی؛ لیلا ابراهیمی؛ آمنه حقزاد؛ مهرداد رمضانی پور


تعیین زاویه تمایل بهینه برای روشنایی طبیعی آتریوم در تهران بر اساس زوایای خورشید و ویژگی‌های اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.30495/jest.2022.63682.5529

علیرضا باقری؛ محمدعلی خانمحمدی؛ هانیه صنایعیان


تحلیل استنادی مقالات مرتبط با حوزه طراحی شهری در پایگاه وب آف ساینس بین سال های 1985 تا 2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.30495/jest.2022.64057.5551

محمدامین احمدی بنکدار؛ نیکتا بهمن بیجاری؛ مریم دانشور


سیستم های مناسب بازیافت آب جهت استفاده در معماری مسکونی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.30495/jest.2023.67400.5682

سحرالسادات لوح موسوی؛ هوتن ایروانی؛ محمد کوشافر


اصول و راهکارهای طراحی فضای باز مدارس ویژه مبتنی بر بهبود رفتار سازشی

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 129-143

10.30495/jest.2022.59583.5329

مریم سادات رضوی پور؛ فرهنگ مظفر؛ زینب طالبی


تحلیل چگونگی سالم سازی فضاهای عمومی شهری برای کاهش تمایلات تخریب گرایانه

دوره 24، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 41-58

10.22034/jest.2020.41508.4589

سحر اسماعیل پورهمدانی؛ اسماعیل شیعه؛ کیانوش ذاکرحقیقی