موضوعات = شیلات ، پرورش آرتمیا و روتیفر
تاثیر استفاده مجزا و تلفیقی Pediococcous acidilactici و پودر قارچ Agaricus bisporus بر کارایی رشد، بقاء و ترکیبات لاشه بچه ماهی کپور معمولی ( (Cyprinus carpio

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/jest.2020.27558.3661

دل آرا سپهرفر؛ کوروش سروی مغانلو؛ سید حسین حسینی فر؛ حامد کلنگی میاندره


مطالعه بیان ژنهای مرتبط با استرس در ماهی زبرا در مواجهه با کلرید کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30495/jest.2023.30303.3879

رقیه صفری؛ علی شعبانی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ فاطمه واحدی