موضوعات = منابع طبیعی
تعداد مقالات: 65
1. بررسی ساختار جنگل های شمال ایران با استفاده از شاخص های نزدیکترین همسایه (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جنگلی دشت ناز ساری-مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397

پیمان فرهادی؛ روح اله اسماعیلی؛ جواد سوسنی؛ اصغر فلاح


2. تعیین و تحلیل کمی توده‎های‎ جنگلی بلوط در رابطه با فیزیوگرافی در منطقه ایل‎گوران کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1397

ضیاالدین باده یان؛ نیکنام سلیمانی؛ معصومه منصوری


3. تعیین و تشخیص خودکار تاج درختان بلوط ایرانی به کمک الگوریتم حداکثر فیلتر محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1396

حامد صادقیان؛ علیرضا صالحی؛ زهرا عزیزی


4. جایگاه گیاهان دارویی منطقه پشت‌بند (خنج) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

غلامحسین مرادی


5. مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مرحله اولیه توالی (مطالعه موردی: جنگل فندق‌لوی اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

اشرف آقابراتی؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی


6. بررسی تنوع روزنه و کرک‌های پوششی برگ درخت انجیلی (Parrotia persica) در دو رویشگاه جنگلی هیرکانی با اقلیم متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

سیده زینت بهبودی؛ رقیه ذوالفقاری؛ پیام فیاض


7. ارزیابی صحت روش نمونه‌برداری مونه بندی در برآورد مشخصه های کمی جنگل های چارطاق اردل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1396

اسماعیل مرادی امام قیسی؛ امیر اسلام بنیاد؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ مهرداد میرزایی


8. بررسی روند تغییرات پوشش اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی، تحت واحد کتالان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1396

مریم ناظمی جلال؛ مرضیه علی خواه اصل؛ الهام فروتن؛ محمد نامدار


9. مدل‏سازی تغییرات اراضی جنگلی منطقه گرگان با استفاده از Geomod

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1394

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علی نجفی نژاد


10. تلاشی در جهت ریزازدیادی گونه نمدار در شرایط درون شیشه‎ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

اکرم احمدی؛ کمال قاسمی بزدی؛ وحیده پیام نور؛ مصطفی مهرداد


11. بررسی تغییرات اقلیمی در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری تحت سناریوهای اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

حمید محمدی؛ مژگان عباسی؛ جواد بذرافشان


12. بررسی تجدید حیات درون روشنه‌های طبیعی راشستان‌های بخش گرازبن جنگل خیرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

علیرضا املی کندری؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری؛ وحید اعتماد؛ منصوره اقاسی زاده


13. عکس العمل گونهBoiss. Et Hohen Thymus kotschyanus نسبت به برخی متغیر-های محیطی بااستفاده از تابع HOF در مراتع حوزه آبخیز گلندرود، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فهیمه بازیار؛ قاسمعلی تیلکی؛ سیدجلیل علوی


14. بررسی الگوی پراکنش مکانی انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

زهرا ذوالفقاری؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ اکبر قاسمی


15. تعیین عوامل محیطی موثر بر استقرار گونه Bromus tomentellus Boiss (مطالعه موردی: منطقه قرخود، استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

نگین نودهی؛ موسی اکبرلو؛ عادل سپهری


16. بکارگیری فتوگرامتری زمینی در برآورد زی‌توده درختان تک پایه بلوط ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

زهرا عزیزی؛ اصغر حسینی؛ یعقوب ایرانمنش


17. رابطه شاخص سطح برگ و فاصله از جاده جنگلی در دامنه های خاکبرداری و خاکریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

آزاده دلجویی؛ سید محمد معین صادقی؛ احسان عبدی


18. نقش حفاظت بر ویژگی‌های کمی و کیفی گونه اوری (Quercus macranthera C. A. Mey) در جنگل‌های رودبار استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

علی نقی صدیقی چافجیری؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ حسن پوربابائی


19. الگوی پراکنش گونه پده با استفاده از توابع K، L، G و J در منطقه مارون بهبهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

مریم معصومی باباعربی؛ رضا بصیری؛ مصطفی مرادی؛ بهمن کیانی


20. بررسی اثرات حاشیه ای جاده های جنگلی بر برخی از شاخص های رشد و میزان کلروفیل برگ درختان دارمازو (Quercus infectoria Oliv.) در منطقه شوی شهرستان بانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1396

فرهاد قاسمی آقباش؛ بیان احمدی


21. مقایسه پایداری توده‌های دست کاشت زربین (Cupressus sempervirens var hotizontalis)و کاج بروسیا Pinus brutia)) در شهرستان رامیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1396

مجتبی امیری؛ هومن روانبخش؛ آیناز چرکزی؛ داوود مقدسی


22. اثر خشکیدگی تاجی ناشی از خشکسالی بر برخی عناصر غذایی در جنگل‌های بلوط ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

احمد حسینی؛ محمدرضا جعفری


23. ارزیابی توابع احتمالی-آماری جهت بررسی الگوی توزیع طبقات تاج پوشش در جنگل های چارطاق اردل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1396

مهرداد میرزایی؛ اسماعیل مرادی امام قیسی؛ امیر اسلام بنیاد؛ ایرج حسن زاد ناورودی


24. برآورد تاج پوشش جنگل با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (جنگل‌های باغان مریوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

ساسان وفایی؛ رحیم ملک نیا؛ حامد نقوی؛ امید فتحی زاده


25. برآورد ذخیره کربن خاک در جنگلهای حرا (Avicennia marina)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

مصطفی مرادی؛ اکبر قاسمی