موضوعات = منابع طبیعی
پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در مناطق جنگلی زاگرس براساس مدل زنجیره مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22034/jest.2020.38509.4408

علی قادریان؛ ناصر احمدی ثانی


بررسی و مقایسه اثر غبار بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی دو گونه برگ‌نو و سرو با استفاده از دستگاه شبیه ساز غبار و اسکنر میکروسکوپ الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22034/jest.2021.8379.1748

اعظم طاهری انالوجه؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودایی زاده


دیدگاه دست‌اندرکاران محلی و دولتی جنگل نسبت به کشاورزی و دامداری در جنگل های شهرستان سروآباد (مطالعه موردی: جنگل های سامان عرفی آلمانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22034/jest.2021.49101.4901

سروش ذبیح اللهی؛ جواد میرزایی؛ فرزاد اسکندری؛ منوچهر نمیرانیان؛ آرزو سلطانی


تاثیر جنگل‌کاری گونه‌های سوزنی برگ و پهن برگ بر خصوصیات خاک پارک جنگلی لویزان- باغ پرندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22034/jest.2021.54881.5138

فرحناز رشیدی؛ عادل جلیلی؛ مهناز خزایی


بهره‌گیری از روش نمونه‌برداری 3P برای تهیه جدول حجم گونه صنعتی راش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.60133.5357

دنیا رحمانی حصار؛ منوچهر نمیرانیان؛ جواد آزاده


بررسی واکنش گونه‌های درختی توت و اقاقیا به فلزات سنگین مس و روی و عوامل اقلیمی (مطالعه موردی: مناطق3، 12، 15 و 16 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.30495/jest.2022.63925.5543

بهزاد حسنی ابهریان؛ ساسان بابایی کفاکی؛ فرحناز رشیدی؛ هادی کیادلیری


ارزیابی کمی و کیفی مشخصه‌های درختان پارک جنگلی لتمال کن در منطقه 22 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.30495/jest.2023.59842.5339

جواد آزاده؛ منوچهر نمیرانیان؛ دنیا رحمانی حصار؛ وحید اعتماد


بررسی ارتباط رویش قطری توسکای ییلاقی با پارامترهای اقلیمی در جنگل‌های نکا- ظالمرود استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.30495/jest.2023.67081.5675

مرتضی حبیبی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ امیرحسین مشکوتی؛ رضا اخوان


ارزیابی مدل RothC با استفاده از پوشش‌های گیاهی مختلف‌ تحت سناریوهای اقلیمی متفاوت (مطالعه موردی: دارابکلا- ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.30495/jest.2023.26271.3543

اعظم سلیمانی؛ سید محسن حسینی؛ علیرضا مساح بوانی؛ مصطفی جعفری؛ رزا فرانکاویلیا


جایگاه گیاهان دارویی منطقه پشت‌بند (خنج) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22034/jest.2018.23020.3208

غلامحسین مرادی


اندازه گیری و مدل‌سازی زیتوده و ذخیره کربن کنده و ریشه درختان صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides)

دوره 24، شماره 10، دی 1401، صفحه 93-104

10.30495/jest.2023.62637.5474

جاوید بهریان؛ امیرحسین فیروزان؛ رامین نقدی؛ سیدآرمین هاشمی


ارزیابی توابع احتمالی-آماری جهت بررسی الگوی توزیع طبقات تاج پوشش در جنگل‌های چارطاق اردل

دوره 24، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 49-57

10.30495/jest.2017.17699.2639

مهرداد میرزایی؛ اسماعیل مرادی امام قیسی؛ امیر اسلام بنیاد؛ ایرج حسن زاد ناورودی


بررسی الگوی پراکنش مکانی انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر

دوره 24، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 131-143

10.22034/jest.2018.14418.2303

زهرا ذوالفقاری؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ اکبر قاسمی


تأثیر پساب تصفیه خانه فاضلاب دلیجان و آب چاه بر ترسیب کربن خاک و رشد درختان پهن‌برگ

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-11

10.22034/jest.2020.37261.4355

ضیاء آزدو؛ فاطمه احمدلو؛ غلامرضا گودرزی؛ علی فرمهینی فراهانی؛ هاشم کنشلو


مرگ و میر درختان در فاز تحولی تشکیل روشنه در روند تحول توده‌های راش (مطالعه موردی جنگل‌های اسالم)

دوره 23، شماره 10، دی 1400، صفحه 246-259

10.30495/jest.2022.24723.3380

زینب پورقلی؛ صدیقه غنایی؛ فریبرز ایراندوست؛ کیومرث سفیدی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ فرشاد کیوان بهجو