موضوعات = مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
ارائه الگویِ پیشگیری قلدریِ سازمان جهتِ توسعه‌ی کارکردهای رفتاری سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.63863.5537

محمدمهدی خداوردی؛ محمدباقر گرجی؛ مجید نصیری؛ عبدالغنی رستگار


بررسی هویت‌های زیست‌محیطی در جامعه‌ی ایرانی: یک تحقیق میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.30495/jest.2022.62891.5485

جواد نبی‌زاده مقدم؛ رویا صدیق ضیابری؛ سید محمد‌رضا عادل


اثر بخشی آموزش محیط زیست بر دانش ، نگرش و رفتار زیست محیطی کارکنان بندر امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.30495/jest.2023.55871.5182

محمود شرفی؛ سیروس محمودی؛ رضا علوانی


ارائه چارچوبی برای شناسایی ریسک‌های زنجیره تامین لارج

دوره 24، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1-15

10.30495/jest.2022.61734.5469

محمد قرقچیان؛ امیدعلی عادلی؛ مژگان صفا؛ محمد رضا پورفخاران


شناسایی موانع فراروی اجرای نظام مدیریت مشارکتی فضای سبز: یک پژوهش کیفی با استفاده از روش دلفی

دوره 24، شماره 4، تیر 1401، صفحه 121-135

10.30495/jest.2022.61197.5409

حدیث دانش یار؛ سید مهدی میردامادی؛ مهرداد نیک نامی؛ فرهاد لشگرارا


تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط‌زیست و عملکرد محیطی

دوره 24، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 241-254

10.30495/jest.2022.62625.5471

خلیل صفری؛ مریم شیخی؛ صمد خباز باویل؛ ایمان حکیمی


بررسی شیوه های ممکن برای نیل به اهداف دانشگاه سبز در دانشگاه فرهنگیان

دوره 23، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 169-186

10.30495/jest.2021.45897.4752

سید ابراهیم راد؛ علیرضا جباری گیلانده


تأثیرات مسئولیت اجتماعى شرکت و جهت گیرى زیست محیطى بر عملکرد بازاریابى درشرکتهای صنایع غذایی سلامت محور

دوره 23، شماره 8، آبان 1400، صفحه 267-280

10.30495/jest.2022.58825.5299

لیلا آندرواژ؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ ایمان قاسمی همدانی؛ مارشا زربازو


ارزیابی و برازش مدل خط‌مشی‌گذاری عمومی محیط زیست در کشور

دوره 22، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 1-15

10.22034/jest.2021.46831.4798

سید حسین حسینی؛ کرم الله دانش‌فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ هومن بهمن پور


بررسی دانش و عوامل موثر بر رفتار محیط زیستی گردشگران شمال کشور (مطالعه موردی: استان‌های زنجان و گلستان)

دوره 22، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 203-219

10.22034/jest.2018.13658.2223

محمد آبادی؛ پرستو بیگ وردی؛ عباسعلی زمانی؛ عبدالحسین پری زنگنه


بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در سازمان های مردم نهاد محیط زیستی ایران

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 391-402

10.30495/jest.2020.27922.3689

ندا محمدی؛ فرزام بابایی؛ علی محمدی؛ داوود حیات غیب


ارایه مدل رگرسیون به منظور پیش‌بینی مصرف سموم دفع آفات و بیماری‌های نباتی در ایران

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 201-208

10.22034/jest.2020.16200.2467

مریم شیخ الاسلامی بورقانی؛ محمد رضوانی؛ سید محمد شبیری