موضوعات = اقتصاد محیط زیست
واکاوی تحلیلیِ تفسیری/ساختاری فراگیرِ پیامدهای استراتژیک حسابداری سبز: مطالعه موردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22034/jest.2021.51662.5035

مریم شهری؛ نقی فاضلی؛ محمدرضا عبدلی


مضامینِ بَصریِ تبلیغاتِ محصولات غذایی سبزِ شرکت‌های دانش بنیان در رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.60864.5390

فرزاد زاهدی؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ مرتضی محمودزاده؛ سهراب یزدانی


ارزیابیِ تفسیریِ کیفیت حسابرسی سبز تحتِ وجودِ مضامین خوانایی گزارشگری پایدار شرکت‌های بازار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.61263.5414

جواد فرامرز؛ یحیی کامیابی؛ جواد رمضانی


تامین مالی پروژه های انرژی پاک از طریق سرمایه های داخلی و خارجی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی درکشورهای منتخب در حال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22034/jest.2021.53398.5096

آزیتا شیخ بهایی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی


ارائه الگوی ترکیبیِ تحلیل کیو و تفسیری ریسک‌ِ زیست‌محیطی زنجیره تامین پایدار فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.62845.5482

پیمان قلی زاده؛ صابر ملاعلیزاده زواردهی؛ اله کرم صالحی


ارزیابی اقتصادی اکوسیستم جنگل‌های پسته و بادام وحشی با رویکرد ارزشگذاری مشروط مبتنی بر جامعه روستایی و عشایری: مطالعه موردی شهرستان بافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.30495/jest.2022.58432.5275

شجاع موسی پور؛ ابراهیم مرادی؛ مظلومه رزاقی


ارزیابی پیامدهای رقابتی توسعه محصول سبز تحتِ وجودِ قابلیت‌های تکنولوژی محوری شرکت‌های دانش بنیان: تحلیل راف توسعه یافته (ERST)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.65595.5614

حمیده عجم اکرامی؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان


ارائه روش تلفیقی نوین سلکا جهت ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب تأمین‌کننده سبز در زنجیره‌تأمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.55308.5161

الهام شادکام؛ فاطمه آدینه


ارائه چارچوب بازار پایدارکسب و کار الکترونیکی محصولات روستایی ((REB با استفاده از روش PESTEL و ISM: مطالعه موردی استان سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.30495/jest.2022.63496.5516

محمدمهدی کریمی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی اصغر عیوضی؛ مصطفی خواجه


ارزیابی قابلیت‌های راهبردی جهتِ توسعه پایدار محصولات متناسب با محیط‌زیست: مطالعه‌ی موردی شرکتِ بهره‌برداری نفت و گاز مارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.30495/jest.2023.66543.5645

محمد سمالی؛ صابر ملاعلیزاده زواردهی؛ علی محمودی راد؛ سعید قانع


‌ارزش‌گذاری‌ گیاهان دارویی طبیعی جمع‌آوری‌شده از جنگل‌ها و مراتع شهرستان ارومیه و اثرات محیط‌زیستی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.30495/jest.2023.71208.5793

مهران مجرد؛ وحید کاروانی


ارائه‌ مدل موفقیت توسعه محصولات جدید با رویکرد ارزیابی محصولات سبز در صنایع غذایی

دوره 25، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 123-140

10.30495/jest.2023.70034.5768

محد صادق دهقان بهرغانی؛ حسن دهقان دهنوی؛ محمد رضا دهقانی اشکذری؛ مهدی اکابری تفتی


تأثیرپذیری غیرخطی رقابت‌پذیری و نوآوری بنگاه از سخت‌گیری در مقررات زیست‌محیطی؛ آزمون فرضیه پورتر

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 55-69

10.22034/jest.2021.50262.4965

امیدعلی عادلی؛ یزدان گودرزی فراهانی؛ علی اکبر ابراهیمی نژاد رفسنجانی


آثار اقتصادی و زیست محیطی موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا: رویکرد GDyn-E

دوره 25، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 141-152

10.30495/jest.2022.60702.5420

یاسر بلاغی اینالو؛ مهدی نجاتی؛ مجتبی بهمنی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


واکاوی آوای اثربخش حسابرسان داخلی در افشای عملکردهای زیست‌محیطی

دوره 24، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1-16

10.30495/jest.2023.67056.5674

عبداله حسن پور درزی؛ زهرا پورزمانی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ آزیتا جهانشاد


ارزیابی اثربخشی حسابداری پایداری براساس کارکردهای منابع‌انسانی سبز

دوره 24، شماره 9، آذر 1401، صفحه 43-57

10.30495/jest.2022.67343.5681

نرگس نجم الدینی؛ مهدی دسینه؛ داود خدادادی؛ حمید رستمی جاز


ارزیابی کارکردهای رهبری سالتوژنیک در شرکت‌های نفتی: تمرکز بر پذیرش انرژی سبز

دوره 24، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1-18

10.30495/jest.2022.66540.5644

شیما صفرمحمدلو؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ مهدی خیراندیش