موضوعات = تحلیل ریسک زیست محیطی
شناسایی مخاطرات و تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث ساختمانی با استفاده از تکنیک تلفیقی Bow-tie_FMEA (مطالعه موردی: شرکت ابنیه فنی تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

10.22034/jest.2021.41954.4559

علیرضا مرادی؛ فاطمه رضویان؛ بهناز مرادی غیاث آبادی


ارزیابی ریسک محیط‌زیستی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد خراسان با استفاده از روش‌های تطبیقیJSA و ETBA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22034/jest.2021.8506.1707

سحر رضایان؛ سمانه سنجری؛ سید علی جوزی


ارزیابی ریسک زیست محیطی واحد پلی استایرن شرکت پتروشیمی تبریز با استفاده از روش های تطبیقی JSA و EFMEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22034/jest.2021.8732.1734

مهزاد مجاهدی؛ سحر رضایان؛ سید علی جوزی


ارائه الگوی ریسک‌های HSE در خطوط انتقال شرکت گاز با ترکیب روش‌های فراترکیب و دیمتل فازی

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 87-98

10.30495/jest.2023.64962.5591

سهیلا فتح اللهی چالشتری؛ میثم بابایی فارسانی؛ فرهاد فرهادی