موضوعات = آلودگی هوا
تاثیر اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی در شبکه توزیع بر کاهش آلودگی محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/jest.2021.48202.4862

مهدی حسن نیا خیبری؛ سید حمید حسینی؛ سودابه سلیمانی


تعیین میزان انتشار آلاینده‌های واحد تصفیه فاضلاب شرکت پالایش نفت با استفاده از نرم‌افزار TOXCHEM

دوره 24، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 15-26

10.22034/jest.2021.47391.4825

الهام محمودی؛ نعیمه جدیری؛ مرتضی رضایی؛ اسماعیل فاتحی فر


بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم PSO (مطالعه موردی شهرستان بندرعباس)

دوره 23، شماره 10، دی 1400، صفحه 1-17

10.30495/jest.2021.53494.5103

فخری اله یاری؛ آزیتا بهبهانی نیا؛ حسین رحامی؛ مریم فراهانی؛ سمیرا خدیوی


بررسی فصلی غلظت فلز روی موجود در گردو غبار های اتمسفری شهر تهران و بررسی ریسک سلامت

دوره 23، شماره 9، آذر 1400، صفحه 205-221

10.30495/jest.2020.56573.5212

مریم سامانی؛ احمد گلچین؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد بایبوردی


بررسی و مقایسه آزمایش‌ها و مدل‌های ریاضی انتشار گازهای سنگین

دوره 23، شماره 8، آبان 1400، صفحه 169-184

10.30495/jest.2019.21912.3126

نرجس همتی علم؛ اسلام کاشی؛ راضیه حبیب پور


مقایسه قابلیت برگ درختان برای ترسیب ذرات معلق هوا با تحلیل تصاویرمیکروسکوپ الکترونی

دوره 23، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 27-39

10.30495/jest.2021.29157.3810

سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت اله خراسانی؛ عبدلرضا کرباسی


ارزیابی میزان آلاینده های گازی و ذرات معلق هوا در پایانه های درون شهری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

دوره 22، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 257-271

10.22034/jest.2021.32077.4071

عظیمه یکپایی نجف آبادی؛ سید علیرضا حاجی سید میرزا حسینی؛ علی محمدی


بررسی میزان غلظت ذرات معلق در ایستگاه های زیرزمینی متروی شهر تهران و مقایسه آن با غلظت های محیطی

دوره 22، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 337-350

10.22034/jest.2021.29362.3791

آمنه بلورچی؛ فریده عتابی؛ فرامرز معطر؛ مهدی علی احیایی


تحلیل نقاط تغییر در سری زمانی دبی برخی ایستگاه‌های هیدرومتری استان گلستان

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 81-93

10.22034/jest.2018.21474.3049

ابراهیم عسگری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ خدیجه حاجی


بررسی و ارزیابی کیفیت هوا در حومه فرودگاه مهرآباد

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 95-107

10.22034/jest.2019.22581.3162

فرزانه ملکی زاد؛ علیرضا میرزاحسینی؛ فرامرز معطر