موضوعات = مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی
شناسایی و ارزیابی مناطق خطرپذیر شهر اصفهان با رویکرد مدیریت بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22034/jest.2019.42729.4579

نوید همتی پور؛ میثم جعفری؛ محمد رضا صادقی بنیس


طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب بر توسعه پایدار با تاکید بر بعد زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22034/jest.2021.59737.5341

محمد سهراب بیگی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مسعود یوسف زاده؛ محمدحسن شکی


ارزیابی ریسک خطای انسانی در فرآیند تولید بخار صنعت لاستیک پارس با استفاده از دو روش TAFEI و ETA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1401

10.30495/jest.2022.30126.3872

زینب فرهادتوسکی؛ سید شمس الدین علیزاده؛ سکینه ورمزیار؛ منوچهر امیدواری


ارائه الگوی پیاده‌سازی، راهبری و سنجش فرهنگ ایمنی فرآیند در صنایع فرآیندی

دوره 25، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 75-90

10.30495/jest.2023.72326.5818

محمد ده بزرگی؛ هانیه نیکومرام؛ سید محمدرضا میری لواسانی


ارزیابی ریسک بهداشتی و محیط زیستی تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز با استفاده از روش های AHP و TOPSIS

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 263-276

10.22034/jest.2021.29334.3793

حمید رضا پور خباز؛ آذین عزیزی؛ سعیده جوانمردی؛ علیرضا پورخباز


ارزیابی فاکتورهای ایمنی، زیستی در مدیریت بحران تونل‌های شهری

دوره 22، شماره 10، دی 1399، صفحه 13-22

10.22034/jest.2021.37916.4389

لیلا عباس زاده توسلی؛ آزاده نکویی‌ اصفهانی؛ هستی برقعی پور


ارتباط بین غلظت سرب خون بااسترس و فرسودگی شغلی کارکنان یک کارخانه باتریسازی در تهران

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 23-36

10.22034/jest.2019.13947

حمیدرضا علی نژاد؛ شهناز طباطبایی؛ تورج دانا


شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش FMEA در مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه دولتی منطقه 8 تهران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 157-164

10.22034/jest.2018.12587

مبینا باکویی کترینی؛ سید علیرضا میرزا حسینی؛ مهناز نصرآبادی


بررسی مخاطرات شغلی با رویکرد ایمنی در واحد تغلیظ معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغلی (JSA)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 103-110

10.22034/jest.2017.11221

سودابه شهبا؛ جعفر نوری؛ سیما بارانی؛ سمیه شهبا؛ سیده زهرا نوربخش


ارزیابی ریسک فازی پروژه احداث ایستگاه متروی شهری (مورد مطالعه: ایستگاه D2 متروی کرج)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 191-201

10.22034/jest.2017.11268

سروش سلیمی پور؛ سید محمدرضا میری لواسانی؛ سعید گیوه چی


ظرفیت سنجی تولید گاز متان از مواد زاید جامد شهری در شهر لنگرود

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 73-65

عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری؛ علیرضا سلطانی