موضوعات = انرژی های تجدید پذیر
بررسی و ارزیابی تولید گاز متان با استفاده از مدل های ریاضی استاندارد توسط پسماند جامد شهری برای محل دفن شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.58175.5281

سید علی اصغر شریعت حسینی؛ کاظم بشیر نژاد؛ پیمان باشی شهابی


بررسی راندمان مصرف انرژی در فرایند تولید بیودیزل به روش های فراصوت، مرسوم و ریزموج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.30495/jest.2023.73925.5876

گل محمد خوب بخت


پهنه بندی و مکانیابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از AHP و GIS دراستان یزد

دوره 22، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 259-271

10.22034/jest.2020.37606.4373

زهره مومن زاده؛ سعیده کلانتری؛ مهدی تازه؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


بررسی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس و ویکور

دوره 22، شماره 8، آبان 1399، صفحه 43-58

10.22034/jest.2021.21584.3064

زین العابدین صادقی؛ مریم رضایی جعفری؛ امین قاسمی نژاد


ارزیابی فنی و اقتصادی ساختمان تجاری انرژی خالص صفر در شهر اهواز با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان

دوره 22، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 235-250

10.22034/jest.2018.21553.3076

سیدمحمدامین موسوی سادات؛ حسین محمد نژاد شورکایی؛ سودابه سلیمانی


دستیابی به اصول طراحی رف های نوری با کارایی بالا در ساختمان‌های آموزشی

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 359-369

10.22034/jest.2020.26489.3548

بهاره سادات نصیری؛ مهناز محمودی زرندی