موضوعات = کشاورزی و محیط زیست
تعداد مقالات: 38
1. تأثیر کاربری اراضی بر انباشت سرب و روی و پراکنش مکانی آن‌ها در خاک‌های سطحی اطراف زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1393

علی افشاری؛ حسین خادمی؛ شمس اله ایوبی؛ بهروز عظیم‌زاده


2. پارامترهای اقلیمی گیاه گندم و رابطه آن با کودهای مصرفی(فسفات و اوره) مطالعه موردی شهرستان خرم آباد.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1394

ناهید نظری نیا؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری


3. نانوچندسازه های بر مبنای کیتوزان برای کاربرد در بسته بندی مواد غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1395

بهجت تاج الدین؛ نوشین واحدی کیا


4. ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی چند رقم و لاین امید بخش تریتیکاله در دو منطقه سرد خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1395

سید علیرضا رضوی؛ حسن حمیدی


5. ارزیابی صفات کمی و کیفی چند رقم و لاین امید بخش جو در دومنطقه سرد خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1395

سید علیرضا رضوی؛ حسن حمیدی


6. بررسی الگوهای کشاورزی مناسب جهت آبیاری با پساب شهر سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1396

محمد هادی مهدی نژاد؛ سید مهدی حسینی شاد؛ اسماعیل نصرآبادی


7. تولید بیودیزل از روغن آفتاب گردان، بادام کوهی و کاپاریس در حضور کاتالیست هتروژن KOH/Clinoptilolite و بررسی خواص فیزیکی و کارایی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1396

مریم حلمی؛ کامبیز تحویلداری


8. اثر آلودگی نیتراته برمیزان فیلتر کردن و عمل بلع دافنی ماگنا (Daphnia magna)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1396

مینا شهبازی فرد توسنلو؛ علی اکبر هدایتی؛ محمد هرسیج؛ طاهره باقری


9. ارائه مدل به منظور پیش بینی مصرف کودهای شیمیایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1396

مریم شیخ الاسلامی؛ محمد رضوانی؛ سید محمد شبیری


10. تاثیر قارچ اربوسکولار میکوریز و یک پلیمر محلول در آب بر غلظت روی در گیاه شبدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1397

هاشم آرام؛ احمد گلچین


11. تحلیل نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به حفاظت از محیط زیست (مورد مطالعه: رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سمیه شهبازی؛ علی اصغر میرک زاده؛ سمیه خسروی؛ مصیب غلامی


12. تاثیر تغذیه با جیره ی حاوی مکمل بیوترونیک بر شاخص های رشد ، میکروبیوتای روده و مقاومت در برابر استرس شوری در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سامان مرادی؛ ولی اله جعفری؛ سید حسین حسینی فر؛ وحید تقی زاده


13. بررسی عوامل موثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیلة کشاورزان بکاربرنده استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

فاطمه شفیعی؛ احمد رضوانفر؛ مهدیه السادات میرترابی


14. ارزیابی اثرات طرح تسطیح لیزری از دیدگاه پایداری در شهرستان سپیدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم


15. بررسی و تعیین توزیع مکانی نیترات و هدایت الکتریکی در آب زیرزمینی با روش زمین‌آمار (مطالعه موردی : دشت کبودرآهنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

امید بهمنی؛ عادل زالی


16. بررسی اثرات تلفیق آزولا با کودهای آلی و غیرآلی بر شاخص‎های رویش صنوبر دلتوئیدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1397

اکرم احمدی؛ مهسا رفعتی؛ مریم مصلحی


17. تأثیر بیوچار ذرت و نیشکر بر برخی خصوصیات بیولوژیکی خاک و هدر رفت کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1397

صدیقه کرمی؛ احمد لندی؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ رویا زلقی


19. تأثیر باکتری حل‌کننده فسفات انتروباکتر بر تغییر شکل‌های شیمیایی کادمیم و سرب در دو خاک با بافت متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

شکوفه رضایی؛ سحر شریفی؛ علی خانمیرزایی فرد


20. استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های طیفی در برآورد مقدار کربن آلی خاک در جنگل‌های زاگرس میانی در خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

سعیده اسمی زاده؛ احمد لندی؛ حمید رضا متین فر


21. ارزیابی تناسب کشت ذرت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه دشت اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

بهروز سبحانی؛ فاطمه نصیری


22. اثر عصاره‌ های هیدروالکلی افسنطین Artemisia absinthium و شمعدانی Pelargonum graveolens بر شته سبز هلو Myzus persicae در راستای معرفی حشره کش سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

زهره خوش رفتار؛ علی اکبر سیف کردی؛ علی شامل؛ محمد ضعیفی زاده


23. ارزیابی و تحلیل مدل تبادل اجتماعی خلاقیت در وزارت جهاد کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

ابراهیم مردانی بلداجی؛ حسن صدیقی؛ همایون فرهادیان


25. آسیب شناسی عدم پذیرش کشاورزی حفاظتی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پاردایمی

دوره 22، شماره 9، پاییز 1399، صفحه 127-139

مصیب غلامی؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن