موضوعات = تنوع زیستی
جایگاه حفاظتی گونه نادر شن دوستی از اسکنبیل «Calligonum eriopodum»

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 259-267

10.30495/jest.2022.48147.4847

نرجس عزیزی؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ مجید دشتی؛ سیده خدیجه مهدوی


بررسی تغییرات تنوع‌زیستی گیاهی مرتبط با زون‌های مختلف فشار اکوتوریسم (مطالعه موردی: پارک ملی خجیر)

دوره 23، شماره 8، آبان 1400، صفحه 143-154

10.30495/jest.2022.59261.5316

اطلس جیردشتانی؛ مهدی رمضانی؛ سارا نهیبی؛ نعمت الله خراسانی


بررسی پتانسیل های زیست اقلیمی جهت توسعه توریسم (مطالعه موردی : نیشابور)

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 117-134

10.30495/jest.2021.4899.1425

حسن رضائی؛ غلام عباس قالهری فلاح؛ مختار کرمی


مدل‌سازی تنوع بتا در گرادیان آشفتگی و عوامل محیطی جنگل‌های هیرکانی- خیرود کنار نوشهر

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 145-158

10.30495/jest.2018.16244.2471

ملیحه عرفانی؛ افشین دانه کار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ وحید اعتماد


برآورد جمعیت ول حفار غربی Ellobius lutescens با استفاده از روش های فاصله ای درشهرستان همدانر

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 249-261

10.22034/jest.2021.11134

گلنار مخفی؛ محمود کرمی؛ مرتضی نادری؛ علی اکبر یالپانیان


ارزیابی تأثیر جاده سازی جنگل بر زادآوری (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سیستان، گیلان)

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 247-259

10.30495/jest.2020.28672.3740

فرشاد کیوان بهجو؛ مراد حاجی پور؛ رامین نقدی؛ معراج شرری؛ زینب پورقلی


بررسی مطلوبیت زیست گاه یوزپلنگ آسیایی (Acinonyx jubatus venaticus) با زیست گاه های طعمه خواران رقیب در پارک ملی کویر

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 265-275

10.22034/jest.2017.11296

بهناز جورابلو؛ مهدی رمضانی؛ نعمت الله خراسانی