موضوعات = محیط زیست شهری
مکان‌یابی پارک‌های ناحیه ای ‏با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره در محیط ‏GIS‏ ‏‎ مطالعه موردی: شهر اردبیل‎ ‎

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

10.22034/jest.2020.27613.3663

علیرضا محمدی؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو؛ سید میلاد حسینی


بررسی بسترها و موانع تحقق محیط هوشمند درشهرسنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

10.22034/jest.2021.32423.4038

کاوه امین نژاد؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


تحلیل عوامل موثر بر رفتار زیست محیطی شهری دانشجویان کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22034/jest.2019.43806.4641

یحیی صافی؛ محدثه سرایلو


کُنش متقابل زیست پذیری و امنیت اجتماعی در محله های فرسوده شهری مطالعه موردی : محله فیض آباد کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22034/jest.2021.56466.5210

سونیا امجدیان؛ بیژن کلهرنیا؛ سید علی نوری؛ مریم انصاری منش


تحلیل فرآیندهای توسعه فیزیکی شهر کلار بر اساس مطلوبیت های زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.22034/jest.2021.52906.5076

شاخوان عبدالله حسین؛ رامین قربانی؛ احمد پوراحمد؛ اسحاق خندان


ارزیابی گونه‌های درختی فضای سبز شهری بر اساس اصول زیبایی شناسی (مطالعه موردی: پارک جنگلی آبیدر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.30495/jest.2023.45664.4740

جاهده تکیه خواه؛ سید محسن حسینی؛ سید غلامعلی جلالی؛ سید جلیل علوی؛ صلاح الدین قسیمی


تدوین مدل مفهومی و ارزیابانه شهرهای کم کربن

دوره 24، شماره 8، آبان 1401، صفحه 61-75

10.30495/jest.2023.68388.5713

سعیده شیخی؛ فرشته حبیب؛ فرح حبیب


برآورد و بررسی سرانه پارک‌ها و فضای سبز شهر خمین با استفاده از سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای

دوره 24، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 85-98

10.22034/jest.2021.50540.4978

مهشاد باقری؛ امیر انصاری؛ آزاده کاظمی؛ محمود بیات؛ سحر حیدری مستعلی؛ فاطمه احمدلو


بررسی نقش سرمایه اجتماعی در حفاظت محیط زیست شهر ایلام

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 1-16

10.22034/jest.2021.30803.3926

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ فرحناز کرمی


بررسی و تعیین روند سه دهه تغییرات کاربری اراضی شهرستان انزلی با استفاده از GIS/RS

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 167-177

10.22034/jest.2021.39820.4468

مهسا عدل؛ علیرضا قراگوزلو؛ جعفر نوری؛ شهرزاد فریادی


تحلیل تغییرات فضای سبز شهر گرگان با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 167-181

10.22034/jest.2021.30713.3921

بی بی سارا داز؛ عطا غفاری گیلانده؛ علی عزیزی