موضوعات = مدیریت منابع آب
اثر تغییر اقلیم بر متغییرهای کمی و کیفی مخازن سد ( دما و غلظت TDS) با استفاده از مدل SWAT و مدل CE-QUAL-W2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22034/jest.2020.48725.4879

محمدرضا جواهریان؛ حسین ابراهیمی؛ بابک امین نژاد


استفاده از روش‌های استخراج مشخصه تابع اطلاعات مشترک در ریزمقیاس نمایی آماری برای بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر بارش شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22034/jest.2020.29732.3825

زهرا رزاق زاده؛ وحید نورانی؛ آیدا حسینی بقانام


ارزیابی ارتباط بین تراز آب زیرزمینی، وضعیت خشکسالی و تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهرستان ایوان، ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

10.22034/jest.2020.24855.3390

مرزبان فرامرزی؛ دنیا امینی؛ نسیم میرزائی؛ مریم موسوی


تاثیر تغییر اقلیم آتی بر بارش و دما و تعیین عدم قطعیت سناریوهای اقلیمی A1B، A2 و B1 در پیش‌بینی آنها ؛ مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

10.22034/jest.2020.26521.3591

الهام ابراهیمی؛ مهدی ضرغامی؛ محمدرضا شیری


ارزیابی خصوصیات واسنجی مدل هیدرولوژیکی SWAT در یک حوضه کوهستانی

دوره 24، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 91-106

10.30495/jest.2023.64475.5575

بابک امین نژاد؛ سیدبامداد غفوریان؛ حسین ابراهیمی


بررسی تأثیر پساب استخرهای پرورش ماهی بر کاهش کیفیت آب رودخانه قزل اوزن

دوره 24، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 273-284

10.30495/jest.2022.62547.5470

علی افشاری؛ پریسا علمداری؛ احمد گلچین؛ محمدصادق عسکری


بررسی اثرات سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای در راستای حفظ و پایداری منابع آب دشت کبودرآهنگ

دوره 23، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 237-252

10.30495/jest.2019.38304.4400

مهدی الهی؛ محمد حسن وکیل پور؛ حامد نجفی علمدارلو؛ محمدعلی اسعدی


اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حدی مناطق خشک ایران

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 31-42

10.22034/jest.2021.40667.4508

محمد رضا خزائی؛ حدیث خزائی؛ بهرام ثقفیان


تحلیل مناقشه تأمین حقابه محیط‌زیستی در سطح سازمان‌های تصمیم‌گیرنده

دوره 22، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 251-266

10.22034/jest.2021.23374.3249

حسین زنجانیان؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی؛ حمید عبدل آبادی؛ مهدی قربانی


بررسی مقایسه ای جاذب‌های زیستی و معدنی در کاهش شوری آب

دوره 22، شماره 4، تیر 1399، صفحه 55-66

10.22034/jest.2018.24400.3353

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ پوریا بی پروا


مدل‌سازی جریان روزانه رودخانه با استفاده از فرامدل‌های شبیه‌ساز (مطالعه موردی:رودخانه گاماسیاب)

دوره 22، شماره 4، تیر 1399، صفحه 121-133

10.22034/jest.2020.33087.4089

معصومه زینعلی؛ محمدرضا گلابی؛ محمد حسین نیک سخن؛ محمد رضا شریفی


ارزیابی عدم قطعیت مدل‌های ANN و ANFIS در تخمین جریان ورودی به سد رئیس‌علی دلواری

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 31-47

10.22034/jest.2020.20068.2909

علی اسکندری؛ روح اله نوری؛ محمدرضا وصالی ناصح؛ فریماه سعیدی