موضوعات = محیط زیست حوزه های آبخیز رودخانه ها
تاثیر غشانانوساختار بر عملکرد مدل های فیزیکی استحصال انرژی از گرادیان شوری در رودخانه اروند

دوره 25، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 81-94

10.30495/jest.2022.67097.5676

سمیه خدادادیان الیکایی؛ کامران لاری؛ مسعود ترابی آزاد؛ عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ افشین محسنی آراسته


شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز طالقان با استفاده از مدل SWAT

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 147-159

10.22034/jest.2020.26325.3576

مهسا آقاخانی؛ تورج نصرآبادی؛ علیرضا وفائی نژاد


بررسی لخته سازی عناصر سنگین طی اختلاط مصبی در جنوب ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 85-75

آیدا بیاتی؛ عبدالرضا کرباسی