موضوعات = آب و محیط زیست
تعداد مقالات: 89
76. بررسی حذف زایلن از آب به وسیله نانو اکسید روی به عنوان جاذب نفت

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 27-35

بهناز صالحی؛ امیرحسام حسنی؛ همایون احمد پناهی؛ سید مهدی برقعی


77. تأثیر سیلیکا ایروژل نانو ساختار بر کارایی مصرف آب گیاه ذرت تحت شرایط کم آبیاری

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 125-140

حمیده اسودی؛ فیاض آقایاری؛ لیلا سمیعی


78. بهینه سازی شبکه آب و پساب یک پالایشگاه نفت‌ به‌کمک روش‌های ECTA و MILP

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-38

پروشات حدادی؛ محمد حسن خوشگفتارمنش؛ مهدی صدیقی؛ علی بهرام همدانی


79. حذف موثر فسفر از فاضلاب با استفاده از روش بیولوژیکی باردنفو اصلاح شده

دوره 19، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-13

فیض الله پاسره؛ سید مهدی برقعی؛ سید نظام الدین حسینی؛ امیر حسین جاوید


80. مدل سازی دو بعدی نرخ تجدیدپذیری آب در خلیج گرگان

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 239-249

سعید شربتی؛ حامد کلنگی میان‌دره


83. بررسی پتانسیل تولید رواناب‌های شهری با استفاده ازپهنه‌بندی به روشSCS-CN (مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری تهران)

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، تابستان 1396، صفحه 123-132

فاطمه عادلی ساردو؛ شهرزاد فریادی؛ اسماعیل صالحی؛ منیژه قهرودی تالی


84. پیش‌بینی رژیم های حاکم بر جریان تخلیه سطحی فاضلاب چگال در مقایسه با نتایج مدل شبیه‌ساز کرمیکس

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، پاییز 1395، صفحه 143-155

محسن سعیدی؛ عزیر عابسی؛ آرش علی آبادی فراهانی


87. بررسی لخته سازی عناصر سنگین طی اختلاط مصبی در جنوب ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 85-75

آیدا بیاتی؛ عبدالرضا کرباسی


88. ارزیابی کاربرد آهن عنصری در حذف رنگ های آزو از پساب صنایع

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 64-57

منیره مجلسی؛ احمدرضا یزادنبخش؛ امیر شیخ محمدی؛ مهدیه سردار


89. مقایسه اثرات ممانعت کنندگی کلرید پتاسیم، کلرید آمونیم و دی متیل پیرازول فسفات بر فرآیند نیتریفیکاسیون در خاک

دوره 14، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 10-1

محمد کاظم سوری؛ کمال السادات اسیلان؛ فولکر رومهلد؛ معین نائیجی