موضوعات = شهرهای پایدار
بررسی تاثیر مساحت بازشو و رنگ پوسته خارجی ساختمان در عملکرد تهویه‏ی طبیعی با بهره گیری از مدل سازی CFD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22034/jest.2020.48174.4849

منیزه آرام؛ عزیر عابسی


بررسی و مقایسه سیستم‌های متداول ارزیابی پایداری محلات

دوره 23، شماره 10، دی 1400، صفحه 73-87

10.30495/jest.2022.53961.5112

سما براتی؛ کیانوش ذاکرحقیقی؛ آرش بغدادی


ارزیابی جای پای بوم شناختی استفاده از سوخت‌های فسیلی شهر اهواز

دوره 23، شماره 7، مهر 1400، صفحه 281-290

10.30495/jest.2022.55251.5156

سید تاج الدین منصوری؛ اسماعیل ضرغامی


تاثیر حرارتی – ادراکی شاخص ضریب آسمان قابل رویت با توجه به جهت گیری معابر شهری(نمونه موردی : معابر شهر اصفهان)

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 157-170

10.22034/jest.2018.15200.2398

ارمغان احمدی ونهری؛ علی غفاری؛ منصوره طاهباز؛ حسن تقوایی؛ بهرام صالح صدق پور


تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی شهر سبز با رویکرد آینده‌پژوهی در کلان‌شهر مشهد

دوره 22، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 323-336

10.22034/jest.2019.24055.3315

سید مصطفی حسینی؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزا شکوهی؛ امید علی خوارزمی