بررسی پارامترهای کمی وکیفی فاضلاب های بیمارستانی شهر تهران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-17

اکبر مختاری آذر؛ امیر حسام حسنی؛ محمد رضا خانی


مقایسه مدلهای خودهمبسته شبکه عصبی مصنوعی دینامیک و استاتیک در پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد دز

دوره 13، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-14

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ محمد ولی پور؛ سید محمودرضا بهبهانی


پیش بینی میزان غلظت آلاینده های هوای تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-10

سیامک بوداقپور؛ امیر چرخستانی


مطالعات پایه و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی (نمونه موردی نیرو گاه سردآبرود)

دوره 12، شماره 2، تیر 1389، صفحه 1-18

مجید عباسپور؛ عبدالرضا کرباسی؛ عاتکه پهلوان؛ حمید رحیمی پور انارکی؛ سعید مطهری


حذف نیکل دو ظرفیتی از فاضلاب صنایع آبکاری به روش اسمز معکوس

دوره 12، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-12

سیّد احمد میرباقری؛ امین شمس؛ سیّد حسین هاشمی؛ هادی شمس


بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و جهان

دوره 12، شماره 3، مهر 1389، صفحه 1-12

فرهاد دبیری؛ پروین نصیری؛ نوشین آهنربای


بررسی خطرها و ارزیابی ریسک HSE فازهای ساخت تا تولید پروژه‌های صنعت نفت و گاز(مطالعه موردی شرکت پتروپارس)

دوره 11، شماره 3، مهر 1388، صفحه 1-14

مجید عباسپور؛ پروین نصیری؛ تورج دانا؛ ساناز توتونچیان


بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا

دوره 11، شماره 4، دی 1388، صفحه 1-10

امیر حسام حسنی؛ امیر حسین جاوید؛ علی ترابیان؛ سید مرتضی حسینیان؛ امیر حیات بخش


ارایه مدلی برای سنجش عملکرد سیستم HSE مبتنی بر مدل تعالی EFQM

دوره 10، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-10

ایرج محمدفام؛ امیر شکاری؛ امیرحسین خسروجردی


توسعه پایدار شهری با تاکید بر حرکت پیاده در آسیا

دوره 10، شماره 3، مهر 1387، صفحه 1-14

ملیحه احمدی؛ فرح حبیب


بررسی علمکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی ( SBR ) در تصفیه پساب های صنعتی حاوی فنل سولفونیک اسید

دوره 10، شماره 2، تیر 1387، صفحه 1-12

علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ حبیبه ربیعی هاشمی


امکان سنجی جذب MTBE از آب های زیرزمینی با استفاده از رس های اصلاح شده

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-9

سعید گیتی پور؛ مصطفی ابوالفضل زاده؛ سعید گیوه چی


ارزیابی مدل کیفی آبخوان شهر ری

دوره 8، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 1-10

مجید احتشامی؛ علی شریفی


مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی

دوره 9، شماره 3، اسفند 1386، صفحه 1-12

امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید؛ مهدی برقعی؛ سیدعی اصغر چاوشباشی


جذب و حذف استرونسیوم پایدار و استرونسیوم ( رادیواکتیو ) به کمک جلبک قهوه ای Cystoseiraindica در رفع آلودگی های زیست محیطی

دوره 9، شماره 2، تیر 1386، صفحه 1-10

رضا دباغ؛ حسین غفوریان؛ اکبر باغوند؛ غلامرضا نبی؛ حسین ریاحی


مدل سازی انتشار ذرات معلق با بکارگیری مدل ADMS - Urban

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 1-16

فریده عنابی؛ مجید عباس پور؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزا حسینی


تعیین عوامل زیست محیطی در مکانیابی شهرهای جدید در ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1385، صفحه 1-10

سیدمسعود منوری؛ سحر طبیبیان


بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور

دوره 8، شماره 2، تیر 1385، صفحه 1-6

جلال عبداللهی؛ محمدحسن رحیمیان؛ کاظم دشتکیان؛ مهدی شادان


همبستگی کیفیت هوای محیطهای بسته و هوای بیرون مناطقی با آلودگی هوای زیاد - تهران 1382

دوره 7، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 1-16

مجید شفیع پور؛ روزیتا مقدم


بررسی سیستم بازیافت پلی اتیلن ترفنالات PET به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آن

دوره 6، شماره 4، اسفند 1383، صفحه 1-16

قاسمعلی عمرانی؛ منوچهر وثوقی؛ رویا مافی غلامی