دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

گسترۀ پراکنش و خصوصیات بوم شناختی ول حفار کردی ( (Ellobius lutescens Thomas, 1897در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1395

علیرضا محمدی؛ مرتضی نادری؛ حمیدرضا رضایی؛ محمد کابلی


ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی شهرستان رودبارقصران با استفاده از طبقه بندی و پردازش تصاویر ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1395

فاطمه کرمی قهی؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد رضوانی


عوامل مؤثر بر مطلوبیت فضاهای شخصی در محیط‌های آموزشی دانشگاهی (مطالعه موردی : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1396

حمید رضا عظمتی؛ سمیه پورباقر؛ منا محمدی


شناسایی و طبقه بندی پسماندهای ویژه واحد الفین مجتمع پتروشیمی مارون براساس کنوانسیون بازل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1396

زهرا معاوی؛ فروزان فرخیان


حذف آرسنیک از محیط‌های آبی توسط الکتروریسی آلومینای نانولیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1396

حلیا سادات حسینی؛ امیرحسین جاوید؛ پرویز آبرومند؛ امیرحسام حسنی


ارزیابی عملکرد محیط زیستی دستگاه کمپوستر استارکلین در تبدیل پسماندهای تر به کود کمپوست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1396

حمید عباسعلی‌زاده؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ شهاب خلج؛ سیاوش جلیلی آرامش


بررسی نقش اراضی رهاشده در ناپایداری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1396

مریم رضائی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان


جذب کادمیوم از پساب سنتتیک با استفاده از نانو ذره دی اکسید سیلیکون اصلاح شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

حسن رضایی؛ احسان مسافر


جذب سطحی یون های سرب از محلول‌های آبی با استفاده از ژل نانو فیبر سلولز باکتریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1396

حسن رضایی؛ سهیلا مقصودلو


سنجش فضایی میزان دست یابی به شاخص های شهر سالم در مراکزشهرستان های استان کرمان با استفاده از مدل Vikor

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1396

علی اصغر عبدالهی؛ الهام نصیری


بررسی و ارزیابی عوامل اجتماعی مؤثر بر کاهش سرانه تولید پسماند خانگی (نمونه موردی: مناطق 3 و 10 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1396

یعقوب پیوسته گر؛ سلیمان محمدی دوست؛ علی اکبر حیدری؛ محمد حسین انصاری


اکسیدگرافن در محیط زیست: مکانیزمهای مؤثر در برهم کنش باکتریایی نانوصفحه های اکسیدگرافن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1396

نفیسه جامی الاحمدی؛ ادوین صفری؛ مجید بغدادی


ارزیابی تئوری اختلاط کاربری شهری به عنوان یک مدل توسعۀ پایدار براساس تطبیق مدل‌های کمّی (مورد مطالعه: نواحی 13 گانۀ شهر سبزوار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1396

فرزانه سادات حسینی جنبذی؛ سید هادی حسینی؛ آرام کریمی


بررسی میزان جذب فلز سرب در برگ گونه های درختی(کنار، اکالیپتوس و کنوکارپوس) پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1396

10.22034/jest.2017.11121

بنت الهدا دشتی؛ مریم محمدی روزبهانی


تعیین پراکنش مکانی برخی عناصر سنگین خاک و تأثیر آن بر عملکرد گیاه سویا در منطقه ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1396

همت اله پیردشتی؛ فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ مصطفی عمادی؛ محمدعلی تاجیک قنبری


تعیین شاخص‎های مکان‎یابی و جانمایی بوستان انرژی در منطقه 7 شهر تهران با تلفیق سیستم‫های تصمیم گیری چند معیاره و آنالیز خوشه‫بندی خاکستری‬‬

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1396

حمید قربانی؛ مینا شهامت نژاد؛ سعید رحیمی؛ غدیر عشورنژاد؛ نجمه نیسانی سامانی


بررسی اثر پلیمر طبیعی بتاسیکلودکسترین به منظور بهبود شرایط رنگ­رزی و کاهش آلودگی محیط زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1396

اخترالسادات موسوی؛ سیدکاظم موسوی؛ احمد اکبری


ارزیابی عملکرد آب در اکوسیستم‌های حوضه آبخیز قره‌سو بر مبنای الگوی کاربری اراضی و پوشش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1396

فضل الله احمدی میرقائد؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی


بررسی راندمان مصرف انرژی در فرایند تولید بیودیزل به روش های مرسوم، فراصوت و ریزموج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

گل محمد خوب بخت؛ محمود کریمی


ارزیابی مدلهای هوشمند در تخمین هدایت الکتریکی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

عیسی حزباوی؛ رضا دهقانی


مقایسه عملکرد مدل های شبکه های بیزین و برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی جریان روزانه رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه ماربره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

حمیدرضا باباعلی؛ رضا دهقانی


استفاده از سنجش از دور در ارزیابی و آشکارسازی تغییرات پوشش‌گیاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده مالهگاله (مله گاله))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1396

غلامرضا سبزقبائی؛ محمدجواد احسان دوست؛ سیده سولماز دشتی؛ عاطفه میر؛ فریبا هدایت زاده


جایگاه گردشگری در توسعه روستایی مطالعه موردی : بخش بایگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1396

مهدی صفاری؛ غلامرضا همایون؛ حسن رضایی


انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک زیست محیطی پروژه های ساخت و ساز با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری: مطالعه موردی پروژه مجتمع ساختمانی صبا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1396

10.22034/jest.2017.31524.3985

اسماعیل چراغی؛ محمد خلیل زاده؛ امیرپویا چراغی؛ یاسر رحیمی


راهکارهای استراتژیک و کاربردی جهت مدیریت مبتنی بر تولید پاک‌تر در صنعت داروسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1396

10.22034/jest.2017.31326.3966

مصطفی عادلی زاده؛ مینا مکى آل آقا؛ آزیتا بهبهانی نیا


ارائه مدل به منظور پیش بینی مصرف کودهای شیمیایی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1396

10.22034/jest.2018.20447.2949

مریم شیخ الاسلامی؛ محمد رضوانی؛ سید محمد شبیری


پیش بینی غلظت های محیطی ترکیبات آلی فرار(VOCs ) در یک پالایشگاه گازی در عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1396

10.22034/jest.2018.24597.3362

اعظم مینابی؛ فریده عتابی؛ فرامرز معطر؛ محمد جواد جعفری


ارزیابی اقتصادی- زیست‌محیطی باغات سنتی شهر قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

10.22034/jest.2018.19923.2886

زهرا متولی الموتی؛ سید رحمان اقبالی؛ فرزانه شهسواری


ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست بخش صنعت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی با استفاده از روش Delphi و مدل تلفیقی TOPSIS&FMEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1396

10.22034/jest.2018.21192.3019

حسین حبیبی نیا؛ سولماز دشتی


ارزیابی توابع احتمالی-آماری جهت بررسی الگوی توزیع طبقات تاج پوشش در جنگل های چارطاق اردل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1396

10.22034/jest.2018.18080.2692

مهرداد میرزایی؛ اسماعیل مرادی امام قیسی؛ امیر اسلام بنیاد؛ ایرج حسن زاد ناورودی


مکان یابی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی درشهرک صنعتی نصیرآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1396

10.22034/jest.2018.22326.3140

امید جامی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی


تعیین سمیت کشنده نانو ذرات تیتانیوم، روی و مس در بارناکلAmphibalanus amphitrit

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1396

10.22034/jest.2018.21723.3080

رضا خوشنود؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ شهلا جمیلی؛ پروین فرشچی؛ لعبت تقوی


اینترنت اشیاء در محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1396

10.22034/jest.2018.28019.3697

ماریا قهرمانی؛ فاطمه کرمی قهی


تفکیک خودکار کاغذهای باطله به روش بیناب‌نمایی فروشکست القایی لیزری در فرآیند بازیافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

10.22034/jest.2018.17344.2605

محمد وحید دستجردی؛ سید جبار موسوی؛ زهرا رمضانیان؛ سید محمدرضا دربانی؛ محمود سلطان الکتابی


ارزیابی کیفیت احیای میراث صنعتی معاصر ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی: انبار کتان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

10.22034/jest.2018.29611.3819

ریحانه نیلی؛ داراب دیبا؛ محمد جواد مهدوی نژاد؛ آزاده شاهچراغی


بررسی و بازتاب مفهوم اصالت در معماری معاصر ایران (مطالعه موردی: منتخبی از آثار شاخص معماری معاصر ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

10.22034/jest.2018.30510.3891

رعنا نیلی؛ داراب دیبا؛ محمد جواد مهدوی نژاد


سنتز نانوزئولیت اصلاح شده با سورفکتانت به عنوان نانوجاذب در حذف موثر نیترات از آب آشامیدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1396

10.22034/jest.2018.27803.3677

زهرا حسین آبادی؛ قاسم ذوالفقاری؛ زهرا بیگم مختاری حسینی؛ مجتبی هادوی فر


جذب سطحی آلاینده های فلزی سرب و کبالت از محلولهای آبی با استفاده از نانوذرات گرافیت و بررسی واکنشهای تعادلی و سینتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1396

10.22034/jest.2018.24203.3323

اصغر عزیزی؛ بهنام فدایی؛ کیومرث سیف پناهی


تبدیل یک واحدمسکونی به یک ساختمان صفر انرژی در شهر قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1396

10.22034/jest.2018.17799.2657

امیرحسین جان زاده؛ مهدی زندیه


مطالعه نحوه توزیع آرسنیک، روی، سرب و مس در خاک‌ سطحی شهرک صنعتی دلیجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

10.22034/jest.2018.16896.2556

علی محمد رجبی؛ محمد علی علی آبادی؛ فاطمه اسکندری؛ سعید دهقان


تغییرات مکانی و پهنه‌بندی آب‌های زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سگزی، اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

10.22034/jest.2018.16993.2560

سید زین العابدین حسینی؛ زهرا اژدری؛ شکیبا آقاامیری


مکان یابی مناطق مناسب جهت پرورش آرتمیا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و به کارگیری روش AHP , FAHP (مطالعه موردی استان البرز – دشت اشتهارد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1397

10.22034/jest.2018.19573.2842

سید زین العابدین حسینی؛ سید علی المدرسی؛ محبوبه بهرامی


بررسی تولید بیوسورفکتانت میکروبی از هیدروکربن های نفتی و روغن زیتون به عنوان منبع کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.12946.2142

آرزو خسروی؛ مجتبی تاران


منشأ یابی و ارزیابی ریسک فلزات سنگین ( سرب، مس و روی) در رسوبات سطحی تالاب شادگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.12939.2148

زهرا چراغی؛ ثمر مرتضوی؛ علیرضا ایلدرومی


تحلیل تناسب مکانی پارک های محله ای با استفاده از GIS(مطالعه موردی شهر جیرفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.12732.2146

الهام یوسفی روبیات؛ فاطمه قسامی؛ سید محمد شبیری


امکان سنجی کاربری اکوتوریسم در منطقه شکار ممنوع خرمناز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14004.2264

مرضیه افشار؛ ندا اورک؛ حجت اله افشار


کنکاشی بر روند تحولات شاخص های پایداری در نظام بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13959.2256

لیلا زمانی


نقش عوامل زیست محیطی در امکان سنجی توسعه شهری، روستایی و صنعتی با استفاده از مدل AHPو تحلیل آن در سیستم GIS(مطالعه موردی: شهرستان گرمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13773.2257

آرین نورآذر کلانتر؛ هادی زارعی محمود آبادی؛ علی اکبر جمالی


ارزیابی سیستم مدیریت پسماندهای تولیدی بیمارستانهای شهرستان ساری با تاکید بر شیوه بی خطرسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13850.2250

کیوان صائب؛ سعید کاردار؛ فرح صالحی؛ شهره علیدوست


پایش آلودگی با استفاده از فلزات سنگین (Ni، Zn، Pb و Fe) در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13810.2239

مهرشاد بهادر؛ عباس مرادی


بررسی تغییرات مکانی-زمانی متغیر شوری آب‌های زیرزمینی دشت دهگلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13829.2242

مطلب بایزیدی؛ مهری کاکی؛ خبات خسروی


کاربرد ماده زائد جامد پوست میوه کیوی در تصفیه پساب حاوی کروم سه ظرفیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13815.2240

حسن پرویزی مساعد؛ راضیه زندی پاک؛ ساناز آشورلو


عکس العمل گونهBoiss. Et Hohen Thymus kotschyanus نسبت به برخی متغیر-های محیطی بااستفاده از تابع HOF در مراتع حوزه آبخیز گلندرود، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13606.2219

فهیمه بازیار؛ قاسمعلی تیلکی؛ سیدجلیل علوی


نقش فرم سقف درصرفه جویی میزان انرژی گرمایشی با معیار اسایش حرارتی محیط زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13598.2217

نازنین عظیمی فریدنی؛ علی شرقی


مدلسازی تخریب سیمای سرزمین در منطقه حفاظت شده ورجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13581.2212

شیرکو جعفری؛ مهدی شیخ گودرزی؛ رحمان اسعدی؛ افشین دانه کار؛ صابر باغخانی پور


تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش‌روی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13525.2221

فائزه هاشمی؛ حسن صدیقی؛ محمد چیذری؛ عنایت عباسی


کاربرد‌های پیل‌ سوختی میکروبی ریزساختار به عنوان مولد زیست‌انرژی و ریزحسگر‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13517.2206

محمدمهدی مردان‌پور؛ سهیلا یغمایی


ارزیابی و تحلیل سطح‌بندی استان‌های کشور با رویکرد شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل TOPSIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13439.2197

زهرا نصراللهی؛ دانیال اسفندیاری عبدالملکی


اندازه‏گیری کارائی زیست محیطی شبکه اتوبوسرانی تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده‏ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.13202.2202

حمید آماده؛ ساحل زمانی


ارائه مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین به‌منظور توسعه تولید سوخت سبز از جلبک‌ها در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14596.2319

میر سامان پیشوایی؛ شایان محسنی


کاربرد رویکرد نوین ارزیابی غیر دقیق در بررسی اثرات آلودگی هوا (مطالعه موردی: پالایشگاه نفت آبادان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14594.2324

فائزه هدایتی راد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیدحامد میرکریمی


ارزیابی تاثیر ساختار زمین شناسی بر منظر زیست محیطی منابع آب فشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14567.2312

همایون خوشروان؛ ابراهیم بیگی؛ پروین فرشچی؛ مجتبی صیادی


برنامه ریزی و ساماندهی آرامستان شهر یاسوج با تأکید بر فاکتورهای زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14513.2309

محمد رحیمی


تحلیل وضعیت اکولوژیکی فضای سبز شهر امیدیه براساس متریک های سیمای سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14475.2307

زهرا نری موسی؛ ستار سلطانیان


مدل سازی عددی ذخیره انرژی حرارتی گازهای خروجی سیستم تولید همزمان(CHP) در بتن متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14313.2315

میثم علویان؛ مریم فانی


ارزیابی تقاضای تفرجی سامان عرفی قوری قلعه در جنگل‌های حوزه شهرستان پاوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14250.2289

زینب خلیلی؛ جعفر اولادی؛ سید محمد حسینی نصر


مدیریت جامع آب مصرفی مناطق شش گانه شرکت نفت فلات قاره ایران و سکوهای تابعه و ارایه راهکارهای کنترلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14171.2280

هدی السادات حسینی


تعیین عوامل محیطی موثر بر استقرار گونه Bromus tomentellus Boiss (مطالعه موردی: منطقه قرخود، استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14149.2277

نگین نودهی؛ موسی اکبرلو؛ عادل سپهری


بررسی میزان خوردگی و رسوبگذاری درآب شرب شهرستان ایرانشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14131.2279

رقیه نوری؛ صفورا جوان سیامردی؛ مریم پناهنده؛ منیره دکالی؛ سمیه باقری


بررسی اثرات فضاهای سبز شهری بر دمای سطح زمین و جزایر حرارتی شهری: مطالعه موردی شهر نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14129.2275

هادی سلطانی فرد؛ الهام جعفری؛ کاظم علی آبادی؛ هادی کراچی


بررسی کارایی اسکوریای حمایت شده با آهن در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل ، ایزوترم و سینتیک واکنش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14117.2272

محمدتقی سوادپور؛ کیومرث شرفی؛ مسعود مرادی؛ عبداله درگاهی؛ راضیه خاموطیان


بکارگیری فتوگرامتری زمینی در برآورد زی‌توده درختان تک پایه بلوط ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14102.2271

زهرا عزیزی؛ اصغر حسینی؛ یعقوب ایرانمنش


کربن فعال تهیه شده از لجن فاضلاب و بهبود خواص آن جهت حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی در سیستم پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14044.2268

زهره علی اکبری بیدختی؛ حبیب الله یونسی


یک تحلیل کمی از رفتار سازگار با محیط‌زیست در حمل و نقل دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15248.2381

میلاد مهدی زاده؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


بررسی کیفیت آب رودخانه با استفاده از شاخص های کیفی آب (مطالعه موردی رودخانه الیگودرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15282.2373

فائزه توکلی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ سهیل سبحان اردکانی


شناسایی چالش‌های دفع زباله‌های خانگی از دیدگاه سرپرستان خانوار روستایی "مطالعه موردی: روستای سراب قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15237.2370

سمیه شهبازی؛ علی اصغر میرک زاده


بررسی فنی و اقتصادی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده ها با بازیافت حرارت از یک توربین گازی واقعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15220.2367

اسماعیل قاسمی کفرودی؛ فاطمه گودرزوند؛ میثم امینی


رتبه بندی محلات ناحیه 3 منطقه 5 شهرداری تهران بر اساس شاخص های آسیب پذیری ناشی از بحران زلزله با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15126.2361

تورج دانا؛ علیرضا میرزا حسینی؛ علی داوودی


تهیه و تدوین مدل بهینه تعیین هزینه – اثربخشی تصفیه خانه های فاضلاب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15018.2356

عبداله درگاهی؛ علی الماسی؛ مرضیه نادری


LAGA: نرم افزار ایرانی تخصیص کاربری اراضی در سطح سیمای سرزمین با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15017.2358

حمیدرضا کامیاب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ محمد شهرآیینی


نقش سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در تحقق توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14989.2354

فائزه هاشمی؛ حسن صدیقی؛ محمد چیذری؛ عنایت عباسی


مقایسه میزان کارایی سه روش رایج طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای در مطالعه تغییر کاربری اراضی توسعه شهری (مطالعه موردی شهرستان شوشتر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14983.2351

مائده جولازاده؛ سید یحیی میرزائی ارجنکی؛ کتایون ورشوساز


بررسی روند برداشت ماهی کلمه Rutilus frisii caspicus (Jakowlew, 1870) در شرکت‌های تعاونی پره سواحل استان گلستان (جنوب شرقی دریای خزر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14967.2349

محمد جواد وثاقی؛ محمد فروهر؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رسول قربانی


پایش تغییرات کاربری و پوشش سطح زمین با استفاده از داده‌های چند زمانه ماهواره Landsat (مطالعه موردی: حوزه هراز رود و بابلرود - مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14941.2347

محمدرضا گیلی؛ میر مهرداد میر سنجری؛ گلنار اسدی شیرین


بررسی و ارزیابی شاخص های موثر برنامه ریزی شهری به منظور الویت بندی پارک های شهری بااستفاده از مدل TOPSIS ( نمونه موردی شهر رودسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14851.2340

ایرج تیموری؛ علی اصغر عبدالهی


ارزیابی اثرات زیست محیطی سایت های گردشگری شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14805.2338

محمودرضا انوری؛ زهره احمدی مقدم


دیپلماسی محیط زیست؛ چارچوب راهبردی برای تعاملات بین المللی و صلح جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14745.2329

سبحان طیبی؛ سید فضل اله موسوی؛ سید عباس پورهاشمی


ارزیابی مدل LARS-WG و روش تغییر عامل در ریز مقیاس نمایی بارش و درجه حرارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.14729.2326

محمدرضا گودرزی؛ علی نوری


تاثیر متغیرهای اجتماعی بر شناخت مردم نسبت به گرد و غبار با تاکید بر پدیده ریزگردها (مطالعه موردی: شهرستان آبدانان،ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16031.2450

صادق صالحی؛ نادر رازقی؛ فاطمه بیگی


پهنه بندی مناطق مستعد کشت آفتابگردان در دشت اسدآباد همدان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تکنیک های GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15958.2451

مهرداد یوسفی فاتح؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ سعید بهزادی


بررسی قصد گردشگران ناشی از کیفیت ویدئوهای کاربر ساخته محیط پاک شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15957.2448

محسن اکبری؛ سید محمد نوع پسند اصیل؛ زهرا عمرانی


مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم تهران از رهگذر برنامه های راهبردی توسعه گردشگری (مورد منطقه 15تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15837.2444

رحیم سرور؛ نوبخت سبحانی؛ زینب موسوی؛ مجید اکبری


پایش کاربری اراضی به منظور ارزیابی بیابان زایی با استفاده از سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15782.2438

نادیا بقائی نژاد؛ الهه اکبری؛ علی بهشتی قله زو


برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه ای از ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15775.2429

اسماعیل قاسمی کفرودی؛ میثم امینی؛ محمدرضا حبیبی؛ فاطمه گودرزوند


کاهش عدم قطعیت در تعیین میزان تناسب اکولوژیکی توسعه شهری (نمونه موردی: شهرستان دماوند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15752.2427

فاطمه عادلی ساردو؛ فرانه وکیلی؛ محمدجواد امیری


شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار مدیریت زیست محیطی در فروش خودرو (مطالعه موردی : شرکت سایپا )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15739.2425

محمود فری زاده؛ اشرف شاه منصوری؛ محمود مدیری


تحلیل نقش ساختار کالبدی معماری بادگیر بر میزان رفتار حرارتی با مدلسازی در نرم افزار فلوئنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15613.2407

حامد بهزادی پور؛ علی اصغر ملک افضلی


مقایسه تطبیقی مولفه های پایداری زیست محیطی در باززنده سازی کاروانسراهای حوزه مرکزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15462.2394

شادی امینیان؛ مهدی محمودی کامل آبادی


بررسی عوامل موثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیلة کشاورزان بکاربرنده استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15411.2393

فاطمه شفیعی؛ احمد رضوانفر؛ مهدیه السادات میرترابی


بررسی توزیع مکانی و استخراج چند مرحله ای عناصر سنگین (کروم و کادمیوم)در غبارهای ته نشین شده اطراف کارخانه سیمان قاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15377.2391

محمد حسین صیادی اناری؛ ناهید السادات نوربخش؛ فروغ فرساد


شناسایی نواحی مهم عرضه خدمات چندگانه بوم‌سازگان (مطالعه موردی: بخش شرقی حوضه آبخیز گرگانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.15181.2418

زهرا اسدالهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی؛ مژگان السادات عظیمی


بررسی و سنجش میزان سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی (دهستان قرق - شهرستان گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16542.2509

احسان درستکار؛ رقیه ودایع خیری


مقایسه انواع مختلف دیوار سبز جهت دستیابی به پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16480.2505

مهیار کلیائی؛ مهدی حمزه نژاد؛ پیام بهرامی؛ ساناز لیتکوهی


تجزیه و تحلیل شاخص های تعیین پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست (مطالعه موردی: تالاب پریشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16458.2501

هیوا علمیزاده؛ مریم رزمی؛ سعید فرهادی


ارزیابی اثرات طرح تسطیح لیزری از دیدگاه پایداری در شهرستان سپیدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16451.2497

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم


توسعه و مدیریت مناطق تفرجگاهی با بررسی نیازها و ترجیحات بازدیدکنندگان (مطالعه موردی: مناطق تفرجگاهی شهرستان گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16413.2494

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ مجید مخدوم؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی درآبهای سطحی منطقه شهداد کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16403.2490

مهدیه پورافغانی؛ نادیا کاظمی پور؛ فرخ رخ بخش


سنجش نابرابریهای کالبدی-فضایی در توزیع خدمات با رویکرد عدالت فضاییموردمطالعه:شهر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16406.2488

نوبخت سبحانی؛ حسین علیپور؛ مجید اکبری؛ هدایت الله درویشی


رویکرد جدید در افزایش راندمان صافی سه لایه ای در حذف کدورت با استفاده از نانورس پلیمری در تصفیه خانه آب طرق شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16351.2480

بابک مهرآوران؛ حسین انصاری؛ علی اصغر بهشتی؛ شهناز دانش


مدلسازی زیستگاه گراز در پناهگاه حیات وحش لوندویل با استفاده از روش فاصله ماهالانوبیس پارتیشن بندی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16339.2478

آزیتا فراشی؛ مهشید حسینی؛ محمد سرباز


بررسی نقش گیاه اسطوخودوس در جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم (مطالعه موردی آزمایشگاه شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16315.2485

مژگان احراری؛ اکرم الملوک لاهیجانیان


ارزیابی ریسک زیست‌محیطی کارخانه سیمان اکباتان همدان با استفاده از روش‌های (FMEA.AHP.Delphi)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16309.2481

بهزاد نادری؛ مهرداد چراغی؛ مریم کیانی صدر


پیشبینی میزان رسوب معلق با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی وشبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی :رودخانه ذیلکی رود-استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16108.2456

علیرضا مردوخ پور؛ حسین جاماسبی


شبیه‌سازی غلظت نیترات آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم‌های تجمع ذرات (PSO) و ژنتیک (GA) (مطالعه موردی: دشت بهبهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17097.2568

عاطفه صیادی شهرکی؛ عبدعلی ناصری؛ محسن احمدی


ارتباط تنوع گونه‌های گیاهی با برخی عوامل محیطی در منطقه وزگ یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17042.2563

رقیه آقایی؛ سهراب الوانی نژاد؛ رضا بصیری؛ رقیه ذوالفقاری


بررسی جذب فلزات سنگین نیکل، مس و کادمیوم با نانوزئولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16985.2559

مهدی ایران نژاد؛ حسین کامران حقیقی


ارزیابی اثرات اقتصادی خشکسالی بر زیر بخش زراعت و بیلان منابع و مصارف آبی در شرق حوضه زاینده‌رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16779.2534

اعظم رضایی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ مجید دلاور


بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف سم نانواکسید روی (ZnO) بر تغییرات بافتی کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16739.2530

فاطمه دارابی تبار؛ سید علی اکبر هدایتی؛ امیر پرویز سلاطی؛ سید حسین حسینی فر


حذف نیترات به کمک بیوفیلم میکرو جلبک در حوض چه زیستی جهت تصفیه پیشرفته فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16699.2528

رویا مافی غلامی؛ علیرضا مفرج کوچکی؛ صادق قاسمی


مقایسه توانایی گونه های درختی Leucenana leucocephala و Conocarpus erectus و Lawsonia inermis در گیاه پالایی و جذب Cs و Sr .

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16690.2527

حمید عتباتی؛ داوود آزادفر؛ عباس مجدآبادی


پایش زیستی فلزات سنگین با استفاده از گیاه نی (Phragmites australis) در تالاب هشیلان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16687.2526

ثمر مرتضوی؛ جمال رحمانی؛ عاطفه چمنی


مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه شوکا (Capreolus Capreolus) در منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل با استفاده از روش آنتروپی بیشینه (MaxEnt)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16628.2519

سید میرمهرداد میرسنجری؛ اکبر خالوندی


به کارگیری دورکاوی و سامانه اطلاعات مکانی در آشکارسازی تغییرات تالاب زریبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16609.2523

عباس مالیان؛ شاهو خادمی؛ فرهاد حسینعلی؛ محمد ساکیزاده


تهیه جدول های LUT با استفاده از مدل انتقال تابشی RT3 جهت تعیین میزان آئروسل ها در خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16656.2524

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی


شبیه سازی مواد جامد محلول مخزن سد شهریار با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16226.2539

نیما حیدرزاده؛ امید مطیعی نژاد؛ حسام مهدوی


بررسی غلظت هیدروکربن های آروماتیک حلقوی(PAHs) در توتیای دریایی جزیره خارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16013.2549

نسترن مومنی چهارتنگی؛ اعظم السادات حسینی الهاشمی


رشد اقتصادی، مصرف انرژی، آزادسازی تجاری و انتشار آلودگی در ایران و کشورهای عضو اوپک: تحلیل مبتنی بر پنل همجمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17796.2652

منوچهر نظری؛ زهرا نظری؛ سید محمد تقی ساداتی پور


حذف و بازیابی توریم از محلول‌های آبی با استفاده از نانو ذرات تیتانوسیلیکات اصلاح‌شده با 3- آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17774.2650

پیمان منوچهری؛ سعید علمدار میلانی؛ حسین ابوالقاسمی


شناسایی و طبقه بندی پسماندهای خطرناک صنایع بالادستی نفت براساس روشهای RCRA، UNEP، بازل وفهرست مدون ایران(مطالعه موردی جزیره سیری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17709.2641

لعبت تقوی؛ محبوبه سادات علوی علی آبادی؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد


ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی حوضه آبخیز مشرف به دریاچه بزنگان با روش طبقه بندی تحلیل مولفه های مستقل (ICA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17762.2647

فرزانه رضوانی؛ مرضیه علی خواه اصل


تحلیل ردپای اکولوژیکی مصارف غذایی شهروندان و بررسی نقش آن در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17738.2646

زهرا قربانی؛ مسعود منوری؛ فرزانه ساسان پور


شاخص‌های توسعه و رابطه آن با عملکرد زیست ‌محیطی (تحلیل ثانویه داده‌های جهانی با تأکید بر وضعیت ایران در جهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17657.2636

حامد شیری؛ سروه اخرتی


بررسی آلودگی چند گونه فلفل مصرفی به فلزات سنگین سرب و کادمیوم در شهرستان سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17638.2634

بهاره لرستانی؛ سینا رضایی؛ هاجر مریخ پور


روشهای عملی کاهش مصرف انرژی در یک مجموعه مسکونی با رویکرد تمرکز بر روی بام ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17626.2632

جمال خداکرمی؛ امیر حسین پیمان راد؛ علیرضا رشیدفر


ارزیابی اثرات ریزگردها با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره AHP (مطالعه موردی: شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17598.2627

آناهیتا عباسیان؛ غلامعلی رئیسی اردلی؛ کورش لطفی


تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گیاه ذرت علوفه‌ای (Forage Sorghum.)(مطالعه موردی: شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17537.2620

رضا قضاوی؛ مینا ارست


برآورد خطر و تحرک عناصر کادمیوم، سرب، مس، و روی در رسوبات تالاب انزلی با تاکید بر تفکیک ژئوشیمیایی فلزات سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17556.2621

ثمر مرتضوی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ پریسا نوروزی فرد


ارتقا تعاملات اجتماعی در عرصه همگانی محلات معطوف به برنامه ریزی محله - مبنا (نمونه موردی: محله حامد شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17561.2622

محمد علی خانی زاده؛ نیلوفر حبیبی نامقی؛ فاطمه محمدنیای قرائی


تأثیر استفاده از قارچ‌ های تجزیه کننده ترکیبات لیگنوسلولزی بر میزان مواد مغذی کمپوست تولید شده از باگاس نیشکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17586.2624

نعیمه عنایتی ضمیر؛ پردیس خاجی؛ امیر معزی


تجزیه و تحلیل مخاطرات محیط زیستی ایستگاه تقویت فشار گاز واحد شماره 2 اهواز به روش تطبیقی EFMEA & HAZAN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17535.2658

محمد امین رمزی فرد؛ سید علی جوزی؛ سعید ملماسی


تحلیل نابرابری‌ها در آمایش فضایی- مکانی کاربری اراضی شهر سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17506.2619

فرزانه سادات حسینی جنبذی؛ نوبخت سبحانی؛ روح الله میرزازاده


معرفی نرم افزار مدلسازی زیستگاه Mod Eco و بررسی نقاظ ضعف این نرم افزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17499.2617

آزیتا فراشی؛ فائقه مژدی


ارایه راهکار جهت انتخاب بهترین فرایند تصفیه فاضلاب با استفاده از مدل AHP در منطقه باباباغی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17447.2609

سینا سلوکی


ارزیابی کیفیت محیط شهری و عملکرد آن در فرایند پایداری اجتماعی (مورد مطالعه: منطقه 10 کلانشهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17354.2604

فخرالدین حسین زاده؛ نوید آهنگری؛ اصغر حسین نژاد


تاثیر فرا ریشه کلزا و باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس بر شکل‌های شیمیایی کادمیوم در خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17307.2595

سعیده احمدزاده سروستانی؛ مصطفی چرم


تعیین معیارهای مؤثر بر احیاء ارزش‏های فرهنگی - تاریخی بافت مرکزی شهرکرمانشاه با رویکرد توسعه گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17309.2597

سید تاج الدین منصوری؛ حیدر جهان بخش


پهنه‌بندی مناطق مستعد کشاورزی و ‌مرتعداری با استفاده از منطق فازی و FAHP،OWA و WLC (شهرستان فاروج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17300.2594

سکینه شادکام بیرک علیا؛ سعید کریمی؛ جهانبخش بالیست


ارزیابی توان اکولوژیک برای اکوتوریسم غرب لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17119.2579

مینا داوری چگنی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مرضیه علی خواه اصل


ارزیابی ریسک محیط‌زیستی تالاب‌ها با استفاده از روش‌های TOPSIS و EFMEA (مطالعه موردی : تالاب آقگل در استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17115.2626

بهاره لرستانی؛ سجاد آستانی؛ مهرداد چراغی


مکانیابی نیروگاه خورشیدی در مناطق گرمسیری ساحلی با منطق فازی : (نمونه موردی استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17092.2589

سعیده ناصحی؛ محمد جواد امیری


شناسایی و بررسی پسماندهای خطرناک استان خراسان جنوبی و طبقه‌بندی آن بر اساس کنوانسیون بازل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18747.2747

فاطمه حاجی زاده


اثر نیروی شناوری حرارتی در الگوی جریان هوا و پراکندگی آلاینده ها در دره های شهری با طرح بندی های فیزیکی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18663.2742

جمال خداکرمی؛ پریسا قبادی


بررسی نگرشهای زیست محیطی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران براساس مقیاس EAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18626.2740

لیلا پرهیزکار؛ محمد جوادی پور


ارزیابی پتانسیل بازیافت مواد زائد جامد شهری (مطالعه موردی: شهر رامسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18613.2739

مهدی جلیلی قاضی زاده؛ مریم شاه نظری


تعیین راهبردهای توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18589.2736

آییژ عزمی؛ سمیه زینتی زاده؛ مسعود منوری؛ سهیل سبحان اردکانی


ارزیابی روند بیابان زایی در دشت مهران با تاکید بر معیارهای بیوفیزیک مدل IMDPA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18549.2733

عبدالرضا محمدی؛ حاجی کریمی؛ محسن توکلی؛ مرزبان فرامرزی


تحلیلی بر چالش های توسعه اکوتوریسم و تدوین راهبردهای توسعه آن با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: شهرستان مهاباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18473.2726

مصطفی میرآبادی؛ افشین برجسته؛ علی حسین عبدی قلعه


بررسی روند تغییرات سطح ایستابی آبهای زیر زمینی و رابطه آن با Ec,Cl,Na,TDs درچاه های آب شرب شهرستان رباط کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18465.2724

جلال ولی الهی


بهینه‌سازی تغییرات کاربری اراضی آینده با استفاده از مدل CLUE-s در شهرستان رامیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18459.2721

مجید محمدی


تحلیل سطح مشارکت روستاییان اطراف تالاب هشیلان و چالش‌ها و راهکارهای حفاظت از دیدگاه آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18386.2718

ندا یاوری؛ علی اصغر میرک زاده؛ کیومرث زرافشانی


تخمین میزان تبخیر روزانه با استفاده از شبکه بیزین (مطالعه موردی: حوضه دهنو- استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18299.2713

رضا دهقانی؛ حسن ترابی؛ حجت اله یونسی


ارزیابی ریسک سلامت منابع آب اطراف مجتمع مس میدوک شهربابک استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18229.2705

فاطمه ابراهیمی میمند؛ محمد رضا رضایی؛ محمد حسین صیادی اناری


پهنه بندی خطر لغزش در عرصه های جنگلی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18197.2701

فریدون طاهری؛ سید عطاءاله حسینی؛ سید محمدمعین صادقی؛ نسترن زارع؛ آزاده دلجویی؛ مریم مرادنژادی؛ منیژه طالبی


حذف بنزن از آب توسط جذب سطحی بر روی نانو جاذب فلزی- آلی Cu-BTC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18190.2700

سعید سلطانی؛ سروش زرین آبادی


مدل سازی توزیع جغرافیایی و مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ (Rhombomys opimus) در استان گلستان با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18032.2689

محسن احمدپور؛ حسین وارسته مرادی؛ حمیدرضا رضایی؛ محمدعلی عشاقی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر


مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در منطقه حفاظت‌شده و پناهگاه حیات‌وحش بیستون با استفاده از روش آنتروپی بیشینه (MaxEnt)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18120.2696

میرمهرداد میرسنجری؛ اکبر خالوندی؛ پیمان کرمی


بررسی تاثیر منظر کانونی میادین شهری بر مطلوبیت فضای میدان: مورد پژوهیِ میدان بوعلی سینا در همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18063.2691

مرتضی ملکی؛ بهادر زمانی


توسعه مدلی تجربی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون مقاوم برای تخمین ضریب انتشار طولی در رودخانه‌های طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17974.2680

بهزاد قیاسی؛ اصغر کمالی؛ سارا محمدی؛ روح اله نوری؛ عبدالرضا کرباسی


پهنه‌بندی کیفیت آب شرب دشت قزوین با استفاده از طبقه‌بندی شولر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17993.2682

فاطمه محمدیاری؛ حسین اقدر؛ حمیدرضا پورخباز


آشکارسازی روند تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهرستان اسلام‌شهر در سه دهه گذشته با استفاده از تکنیک سنجش از دور و GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.18022.2698

ساناز شفیعی؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد رضوانی؛ یونس اراززاده


بررسی تأثیر فعالیتهای معادن زغال سنگ بر غلظت فلزات سنگین در خاک منطقه گرمابدر در شمال استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17948.2676

ندا فدایی زاده؛ راضیه رحیمی؛ پروین فرشچی


بررسی کارایی گیاه سیر در حذف فلزات سنگین مس و کبالت به روش پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17940.2674

محمد علی کامیابی؛ فاطمه سلیمانی بنوتی؛ اسماعیل حاجیمیری؛ علیرضا ایمانی؛ داوود کاظمی


بررسی همدیدی سرما‌زدگی محصول پرتقال استان مازندران در بهمن ماه 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17904.2670

عباسعلی آروین؛ سمانه عظیم زاده


مدلسازی و تعیین ترکیب بهینه کشت محصولات اصلی سبد خانوار با رویکرد محیط زیستی در ‏شرق استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17852.2673

بهناز راحلی نمین؛ ثمر مرتضوی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


بررسی سطح آلودگی و منشا فلزات سنگین در گردوغبار خیابان و ارزیابی ریسک اکولوژیکی آنها (مطالعه موردی: شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.17641.2714

علیرضا زراسوندی؛ راضیه مرادپور؛ فاطمه راست منش


رابطه شاخص سطح برگ و فاصله از جاده جنگلی در دامنه های خاکبرداری و خاکریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20264.2927

آزاده دلجویی؛ سید محمد معین صادقی؛ احسان عبدی


بررسی تاثیر گل حفاری بر گرمایش زمین به روش ارزیابی چرخه حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20218.2926

کوثر کیانپور؛ نرگس کارگری؛ شاهرخ چمبری


ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری(مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20135.2918

غلامرضا سبزقبائی؛ سیده سولماز دشتی؛ کاوه جعفرزاده؛ مژگان بزم آرابلشتی


ارتباط بین غلظت سرب خون با استرس و فرسودگی شغلی کارکنان یک کارخانه باتریسازی در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20056.2906

شهناز طباطبایی


الگوی پراکنش گونه پده با استفاده از توابع K، L، G و J در منطقه مارون بهبهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19974.2896

مریم معصومی باباعربی؛ رضا بصیری؛ مصطفی مرادی؛ بهمن کیانی


برنامه‌ریزی محیط‌ زیست جهت توسعه کالبدی- فضایی شهرستان شهریار با روش فرایند برنامه ریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19972.2899

سعیده ناصحی؛ الهام شاهی؛ زینب جمشیدی؛ شهرزاد فریادی


بررسی اثرات زیست محیطی طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد با استفاده از روش انتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19971.2894

فرشید ساعی؛ سحر رضایان؛ راضیه رحیمی


آنالیز انرژی و زیست محیطی انتگراسیون سیستم پیل سوختی اکسید جامد با سایت جامع تولید یوتیلیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19970.2893

امیر فکور؛ علی بهبهانی نیا؛ فرشاد ترابی


تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی منابع آب آشامیدنی روستاهای شهرستان قروه با تأکید بر غلظت آرسنیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19930.2889

معصومه حیدری؛ رضوان حیدری


مسوولیت مدنی و کیفری دولت در ایجاد آلودگی هاى زیست محیطی ناشی از حامل هاى انرژى غیراستاندارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19816.2870

امین امیرحسینی؛ محمد روشن


ارزیابی ریسک های زیست محیطی کارخانه ی بهره برداری نفت و گاز مجتمع مارون ( 3 ) با روش تجزیه و تحلیل خطر ( HAZAN )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19820.2871

نوال دحاسی؛ ندا اورک


تاثیر تغییرات کاربری اراضی جنگلی بر ترکیب و توزیع پوشش گیاهی (مطالعه موردی: جنگل‌های کاکارضا در استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19806.2874

زهرا میرآزادی؛ بابک پیله ور؛ کامبیز ابراری واجاری


بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک اراضی کشاورزی اطراف شهر زرقان استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19781.2865

حمیدرضا پورخباز؛ سیده مرضیه موسوی شهرکی؛ سعیده جوانمردی؛ میترا چراغی


بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در استفاده مجدد (Reuse) کالاهای بادوام پسماند جامد شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19776.2867

عبدالحسین ٌصدرنیا؛ علی اصغر نجف پور؛ سارا کهربایی


ارزیابی مخاطرات واحد تعمیرات ترابری ملی حفاری ایران ‌ با استفاده از روش HAZAN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19713.2858

لیلا اشرفی؛ ندا اورک


تدوین معیارهای کلیدی حوزه HSE تاثیرگذار در بازاریابی استادیوم های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19646.2851

آیدا احمدی؛ محمدحسین عباسپور طهرانی فرد


آشکارسازی روند دما در حوضه دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.19643.2850

امیر حسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی


بررسی آلودگی زیست محیطی خاک‌های اطراف معدن سرب و روی مهدی‌آباد یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20876.2995

فرزام بابایی؛ نازنین خدامی


مدیریت ریسک ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE ) دربخش ریسندگی صنعت نساجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20920.2998

تورج دانا؛ سعیده فریدونپور؛ محمد رضا میری لواسانی؛ سولماز توتونچیان


تخمین پارامتر ضریب ذخیره آب‌نمود واحد لحظه‌ای کلارک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20794.2991

حمزه نور؛ سمیه فضلی؛ مریم احمدی آخورمه


اثر سرریزهای تکنولوژی بر انتشار فضایی CO2 درکشورهای منتخب درحال توسعه آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20661.2970

سیما شافعی؛ محمد بخشوده؛ زکریا فرج زاده


بررسی حفاظت از تنوع زیستی از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20573.2962

مهوش همایونی؛ منصور پور نوری؛ سید عباس پور هاشمی؛ داریوش کریمی


مطالعه‌ آزمایشگاهی و مدل‌سازی فرایند ته‌نشینی لجن در غلظت‌های بالا و وجود اغتشاش اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20439.2951

حامد رشیدی؛ الهام میر


تعیین رژیم‌های خشک و مرطوب بارش ماهانه با استفاده از شاخص بارش انگوت در ایستگاه اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20380.2938

رقیه آسیابی‌هیر؛ رئوف مصطفی زاده؛ سعید نبوی


بررسی ردپای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از رویکرد جدول داده ستانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20349.2950

عرفان درودگر؛ زهرا عابدی؛ محمدصادق علیپور


حذف فلزات سرب و کروم از پساب صنایع رنگسازی با استفاده از پرلیت فرآوری شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.16491.2982

شیرین معروف الذاکرین؛ سعید سعادت


بررسی تغییرات اقلیمی در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری تحت سناریوهای اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.21626.3069

حمید محمدی؛ مژگان عباسی؛ جواد بذرافشان


شبیه سازی آیرودینامیکی کشتی کانتینربر و محاسبه تاثیر چیدمان بار بر کاهش مصرف سوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.21608.3065

فرهود آذرسینا؛ حامد مجیدیان


بررسی فاکتور‌های موثر بر نگرش جوامع محلی نسبت به گونه گراز (Sus scrofa, Linnaeus, 1758) در پناهگاه حیات وحش جاسب، استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.21524.3057

سحر رضائی؛ سعید نادری؛ پیمان کرمی


تعیین مناطق مستعد و اولویت‌بندی مکانی شهرک‌های صنعتی در شهرستان مغان (گرمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.21521.3055

وحید صفریان‌زنگیر؛ خدیجه حاجی؛ رئوف مصطفی‌زاده


مدلسازی شبکه لجستیک معکوس برای بازیافت سرب، پلاستیک قراضه و اسید سولفوریک از باطریهای فرسوده خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.21510.3054

عبدالحسین ٌصدرنیا؛ نجمه روغنی


بررسی تنوع روزنه و کرک‌های پوششی برگ درخت انجیلی (Parrotia persica) در دو رویشگاه جنگلی هیرکانی با اقلیم متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.21470.3061

سیده زینت بهبودی؛ رقیه ذوالفقاری؛ پیام فیاض


تخمین غلظت نیتروژن دی اکسید(NO2) با استفاده از مدل شبکه عصبی GRNN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.21493.3052

حسن رضایی؛ مرجان بصیرالعلومی


پهنه بندی احتمال سیل گیری با استفاده از ارزیابی چندمعیاره در حوضه آبخیز قره سو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.20909.3020

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکاییلی تبریزی؛ سید حامد میرکریمی؛ امیر سعدالدین


ارزیابی ریسک زیست‌محیطی کارخانه فولاد با استفاده از روش های ANP و TOPSIS (مطالعه موردی: کارخانه فولاد ویان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.21029.3007

فاطمه زحمتکش؛ مریم کیانی صدر؛ مهرداد چراغی


بررسی نقش عوامل انگیزشیِ ساکنان بافت‌های فرسوده در نوسازی شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.21546.3060

مجتبی رفیعیان؛ مریم رضائی؛ ماندانا مسعودی راد


تحلیل فضایی وضعیت شاخص‌های شهر سالم در مناطق شهر دزفول با استفاده از تکنیک V- PROMETHEE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.33558.4120

سعید امانپور؛ فرزانه درویشی


بررسی میزان سازگاری مکان یابی شهرک های صنعتی با شاخص های محیط زیست پایدار در استان قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.8670.1728

سهیلا رحیمی؛ ناصر حمیدی


تعامل حقوق انرژی و حقوق محیط زیست در قراردادهای نفت و گاز با تاکید بر قراردادهای منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1397

10.22034/jest.2018.22331.3145

بهاره ارغند؛ سید عباس پورهاشمی؛ رامین روشندل؛ علی زارع


اثر خشکیدگی تاجی ناشی از خشکسالی بر برخی عناصر غذایی در جنگل‌های بلوط ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

10.22034/jest.2018.23432.3256

احمد حسینی؛ محمدرضا جعفری


مکان یابی پارک های محله ای و کوچک(Pocket Park) با رویکرد CPTED (نمونه موردی: محلات ابوذر ، مجیدیه و امانیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1397

10.22034/jest.2018.25394.3454

ملیحه احمدی؛ امیر فرشچی


بررسی تجدید حیات درون روشنه‌های طبیعی راشستان‌های بخش گرازبن جنگل خیرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

10.22034/jest.2018.23058.3217

علیرضا املی کندری؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ محمود زبیری؛ وحید اعتماد؛ منصوره اقاسی زاده


مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مرحله اولیه توالی (مطالعه موردی: جنگل فندق‌لوی اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

10.22034/jest.2018.25673.3468

اشرف آقابراتی؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی


بررسی وضعیت محتوای زیست محیطی موجود در کتاب های درسی علوم تجربی دورۀ آموزش عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1397

10.22034/jest.2018.10790.1941

فائزه فاضلی؛ فریده مهدوی ایکدلو


روشی نوین برای مکان‌یابی لندفیل بر پایه ویژگی‌های فیزیکی خاک (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1397

10.22034/jest.2018.23429.3255

پریسا محمدی سیف آباد؛ ابراهیم پذیرا؛ محمدحسن مسیح آبادی؛ پرویز عبدی نژاد


تنوع زیستی جوامع قارچ های رسوب گرد و غبار و رابطه آن با میزان رسوب سطح برگ درختان بلوط ایرانی در جنگل های زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1397

10.22034/jest.2018.27250.3638

نیلوفر حق دوست؛ مسلم اکبری نیا؛ ناصر صفایی؛ حامد یوسفزاده؛ میکلوش بالینت


استفاده از روش خوشه‌بندی فازی در طبقه‌بندی غلظت فلزات سنگین و برخی ویژگی‌های خاک در مناطق اطراف شهرک تخصصی روی زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1397

10.22034/jest.2018.11371.1999

محمد امیر دلاور؛ آرمان نادری


بررسی تاثیر ضریب دید به آسمان در رفتار حرارتی محیط‌های شهری، نمونه موردی: معابر منتخب بافت ‏سنتی دزفول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1397

10.22034/jest.2018.25851.3480

مصطفی مسعودی نژاد؛ منصوره طاهباز؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1397

10.22034/jest.2018.24620.3368

مریم لشکری؛ حسین اکبری فرد؛ امین قاسمی نژاد


بررسی جذب زیستی فلز سنگین روی با استفاده از جلبک Scenedesmus Sp

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1397

10.22034/jest.2018.26771.3572

منا ظلی؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ افشین عادلی؛ حسن رضائی


تصفیه و حذف ترکیبات آلی فرار(BTX) بوسیله پلاسمای سرد در مقیاس آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1397

10.22034/jest.2018.18444.2763

رسول یاراحمدی؛ سید جمال الدین شاه طاهری؛ آرش سلحشور


جایگاه گیاهان دارویی منطقه پشت‌بند (خنج) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

10.22034/jest.2018.23020.3208

غلامحسین مرادی


تحلیل الگوی گسترش کالبدی-فضایی شهر اردبیل با رویکرد فرم شهری پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1397

10.22034/jest.2018.25481.3502

عطا غفاری گیلانده؛ پروین ده ده زاده سیلابی؛ حسین نظم فر؛ علیرضا محمدی


انتخاب بهترین روش تصفیه فاضلاب ایستگاه های مترو تهران با استفاده از روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

10.22034/jest.2018.28750.3746

سپیده قادری؛ امیرحسین جاوید؛ حمیدرضا غفارزاده؛ فرهاد حسین زاده لطفی


ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی مترو تهران و حومه با استفاده از روش EFMEA (مطالعه موردی: پایانه صادقیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

10.22034/jest.2018.7619.1629

سپیده قادری؛ آذرنوش رحیمی؛ محسن هدایتی فر؛ سید محمد عرب نجفی


بررسی سنتز وشناسایی کاتالیست هتروژن بر پایه نانوموادکربنی به منظور تولید بیودیزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1397

10.22034/jest.2018.26565.3555

رامین محمد علی تهرانی


بررسی اثرات تغییرات پوشش اراضی بر مراتع بخش مرکزی شهرستان هرسین با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1397

10.22034/jest.2018.24193.3321

مصطفی حاتمی؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد رضوانی


بررسی مقایسه ای میزان حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از کربن فعال تهیه شده از گونه های گیاهی منطقه کویری سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1397

10.22034/jest.2018.19594.2844

افسانه شریفی؛ زهرا آدینه پور؛ ابولفضل رحمانی ثانی؛ ایوب رستگار؛ احمد اله آبادی؛ فاطمه دارینی


بررسی اثر تغییرات پوشش اراضی بر مراتع حوزه آبخیز قوری چای با تکنیک سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1397

10.22034/jest.2018.17887.2664

مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری؛ الهام فروتن؛ لیلا غیرتی آرانی


اثرگرمایش جهانی برتغییرات درجه روزهای رشد گیاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1397

10.22034/jest.2018.20901.2997

رضا ابراهیمی؛ زینب مخیری


تحلیل اگزرژی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در منطقه لاریجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

10.22034/jest.2018.2554.1206

حسام الدین سالاریان؛ هومن نادری؛ مرتضی حسین زاده


ارزیابی نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از روش‌‌ هیدرولیکی محیط خیس‌شده در رودخانه زرینگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1397

10.22034/jest.2018.22355.3142

مریم دهقان زاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ آزیتا فراشی


مدیریت راهبردی گردشگری در باغ دولت‌آباد یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

10.22034/jest.2019.25272.3423

شادی احمدیان؛ محمد سرباز؛ آزاده شعبان زاده حصاری؛ فرناز خسروی؛ زهرا یزدی


تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی پارک‌های شهری با استفاده از منطق فازی در محیط GIS. مطالعة موردی: کلانشهر قـم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1397

10.22034/jest.2019.22373.3146

علیرضا محمدی؛ مصطفی توکلی نغمه؛ سعید عباسی


بررسی ساختار جنگل های شمال ایران با استفاده از شاخص های نزدیکترین همسایه (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جنگلی دشت ناز ساری-مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397

10.22034/jest.2019.21789.3083

پیمان فرهادی؛ روح اله اسماعیلی؛ جواد سوسنی؛ اصغر فلاح


گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به کادمیوم به‌وسیله گیاهان تربچه، شاهی و کشت توأم دو گیاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1397

10.22034/jest.2019.25110.3409

سمیه ناجی راد؛ سعیده ثبات؛ علی اکبر ایمانی؛ ابراهیم فتائی؛ اکبر قویدل


مقایسه ی روشهای حداکثر احتمال و فازی برای تهیه نقشه پوشش اراضی حوزه شهری بهشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1397

10.22034/jest.2019.23335.3245

کبریا جعفری؛ مرضیه علیخواه اصل؛ یحیی کوچ؛ محمد رضوانی


بهینه سازی و تحلیل اکسرژی اکونومیک یک CCHP خورشیدی با کلکتور آکنده از ماده متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.22034/jest.2019.40476.4493

نوید تنکابنی؛ حسام الدین سالاریان؛ مجید اسحق نیموری؛ جهانفر خالقی نیا؛ حسام الدین سالاریان


تبیین مدل دلبستگی به مکان در بستر جهانی شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1397

10.22034/jest.2019.23915.3313

شیوا یغمائیان؛ فرح حبیب؛ حسین ذبیحی؛ سیامک پناهی


مقایسه الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در آشکار‌سازی تغییرات جنگل (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان باغملک در استان خوزستان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

10.22034/jest.2019.24442.3347

پروین باقری فر؛ رضا بصیری؛ شهرام یوسفی؛ حمیدرضا پورخباز


مقایسه دو روش وزن‌دهی AHP و ANP در مکان‌یابی محل دفع نخاله های ساختمانی به روش ادغام خطی وزن دهی شده (مطالعه موردی شهر گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

10.22034/jest.2019.22306.3139

سیدعلی تقی زاده دیوا؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


بررسی شوری و قلیائیت آب زیر زمینی با استفاده از روش های زمین آمار (مطالعه موردی:جنوب غربی حوضه آبخیز مهارلو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

10.22034/jest.2019.22302.3136

عبدالرسول زارعی؛ مرضیه مکرم


بررسی اثر کاربری زمین در مقدار پتانسیل سیل خیزی مناطق شهری ( مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

10.22034/jest.2019.23862.3296

مهدیه سعادت فومنی؛ اسماعیل صالحی؛ بهرام ملک محمدی


بررسی الگوی تغییرات سرعت در دریاچه ارومیه با استفاده از مدهای غالب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1398

10.22034/jest.2019.27646.3674

بهرام ثقفیان؛ سلمان صفوی؛ سید عباس حسینی


اثر محافظتی پیش تیمار پروبیوتیک لاکتوباسیلوس بر بافت آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذرات آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

10.22034/jest.2019.25517.3439

روح ا.. شیخ ویسی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ طاهره باقری؛ علی جافر نوده؛ سیده هما حسینی؛ مریم یاور


سنجش تطبیقی اولویت‌بندی معیار‌های موثر بر زیبایی منظر خیابانی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398

10.22034/jest.2019.34625.4187

زهره اخگری سنگ آتش؛ سیدحامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


بررسی اثرات توسعه گردشگری شهری بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنین محدوده حصار ناصری شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398

10.22034/jest.2019.33287.4143

اشکان بیات؛ علیرضا عندلیب؛ فرشته احمدی


تدوین طرح جامع مقدماتی برای مدیریت منطقه حفاظت شده باشگل(استان قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1398

10.22034/jest.2019.5446.1466

محمد علی جعفری


پیش‌بینی احتمال حضور گونه زرده‌بر (Vormela peregusna) با استفاده از روش MaxEnt (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده ورجین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

10.22034/jest.2019.27461.3648

محمد سرباز؛ امیر ابراهیمی؛ سیدسعید کیخسروی؛ شادی احمدیان؛ پوریا سرداری؛ آزاده شعبان زاده حصاری


تحلیل تیپ جنگل با استفاده از شاخصهای اکولوژیک (مطالعه موردی: منطقه مارون بهبهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

10.22034/jest.2019.9207.1776

الهه حکمت زاده؛ رضا بصیری؛ شهرام یوسفی


بررسی تاثیر مشارکت شهروندان بر عملکرد زیست محیطی شهرداری از طریق سامانه 137 (مطالعه موردی منطقه 18 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

10.22034/jest.2019.23710.3342

مهدی رمضانی؛ فرزام بابایی؛ علیرضا ذاقلی تجره


برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت پسماند‌های شهری با تلفیق مدل‌های (ANP-SWOT) مطالعه موردى: کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

10.22034/jest.2019.21340.3045

عطا غفاری گیلانده؛ پروین ده ده زاده سیلابی


تحلیل حفاظتی شبکه توزیع مشتمل بر منابع تجدیدپذیر خورشیدی و منابع تولید پراکنده سنکرون مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی–واحد علوم و تحقیقات تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1398

10.22034/jest.2019.19631.2849

امیر مرادی؛ حسین محمدنژاد شورکائی؛ فرامرز فقیهی؛ سودابه سلیمانی


تصفیه فاضلاب سیال برش کاری به روش اکسیداسیون فنتون و شبه فنتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

10.22034/jest.2019.27025.3602

امیر علی عمادی خیاو؛ وحید آقابالایی؛ مجتبی فاضلی


برنامه‌ریزی بهینه یک هاب انرژی مسکونی مشتمل بر منابع تجدیدپذیر خورشیدی در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی و هزینه مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398

10.22034/jest.2019.24785.3385

سودابه سلیمانی؛ ملیحه حیدری؛ فرامرز فقیهی


مطالعه تغییرپذیری مکانی کلسیم خاک با استفاده از تکنیک زمین‌آمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

10.22034/jest.2019.19367.2816

شیما ولیزاده؛ مهرداد چراغی؛ هاجر مریخ پور؛ بهاره لرستانی


رویکرد فراتحلیل کیفی بر پژوهش‌های حوزه زیست‌پذیری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

10.22034/jest.2019.29978.3857

مجید اکبری؛ فاطمه طاهرپور؛ وحید بوستان احمدی


ارزیابی تاب‌آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و مادی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

10.22034/jest.2019.43822.4637

ملیکاسادات امیرزاده؛ ناصر برک پور


بررسی اثرتراکم جمعیت آسیب پذیر بر تاب آوری مناطق شهری مطالعه موردی محلات نواحی سه و چهار منطقه12شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22034/jest.2018.18259.2707

اکرم نوروزی؛ رحیم سرور؛ مسعود مهدوی حاجیلویی


مدل سازی الگوی چیدمان پوشش‌های فضای سبز و اثرگذاری بر توزیع دمای سطحی زمین (مطالعه موردی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22034/jest.2019.45899.4753

فریدون طاهری سرتشنیزی؛ جهانگیر فقهی؛ افشین دانه کار؛ مظاهر معین الدینی


حکمروایی محیط زیست شهری، راهکاری در جهت کاهش اثرات زیست محیطی شهرها نمونه موردی: شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1398

10.22034/jest.2019.26083.3505

محمد حسین سرایی؛ جمیل قادرمرزی؛ دیمن کاشفی دوست


ارزیابی توان اکولوژیکی کاربری‌های پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره با استفاده از سه روش ANP، TOPSIS و ELECTRE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

10.22034/jest.2019.42011.4554

سید محمد اسماعیل فاطمی؛ علی جهانی؛ حمید گشتاسب میگونی


بررسی امکان نگهداری بذر درخت ارغوان (Cercis siliquastrum L.) در شرایط فراسرد و استقرار بذرهای فراسردی در شرایط گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

10.22034/jest.2019.28892.3757

مهدی حیدری؛ الهه کریمی؛ علی اشرف مهرابی؛ علی مهدوی؛ سیده زهرا طباطبایی


برنامه ریزی راهبردی سرزمین با تکیه بر شبیه سازی تغییرات پوشش و کاربری سرزمین در چهارچوب مدل DPSIR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22034/jest.2019.35304.4235

تورج همتی؛ شراره پورابراهیم؛ سید مسعود منوری


ارزیابی شاخص‌های محیط‌زیستی نمک‌زدایی آب دریا، مطالعه موردی: نوار ساحلی استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22034/jest.2019.45460.4733

سمیه محمدی جوزدانی؛ حسن وقارفرد؛ پیمان دانشکار آراسته؛ محمد مهدی ظرافت


ارزیابی پایداری روش‌های مدیریت زباله جامد شهری در شهر مشهد با استفاده از شاخص ردپای اکولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22034/jest.2019.26257.3522

آوا حیدری؛ اعظم خزایی پور؛ مسعود علیزاده


بهینه‌سازی اقتصادی توزیع آب در شبکه آبیاری قزوین در شرایط مختلف کمبود آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22034/jest.2019.45194.4719

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدرنژاد؛ آرش تافته؛ محسن احمدی


معیارهای حقوقی بیمه حیات وحش و جبران خسارات ناشی از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22034/jest.2019.45796.4759

مدریک پیرصاحب؛ منصور پورنوری؛ شیرین شیرازیان؛ داریوش کریمی


حذف گاز NO2 به وسیله برخی جاذب های طبیعی با استفاده از روش جذب سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22034/jest.2019.44760.4697

حسین دشتی خویدکی؛ راضیه جعفری؛ موسی سلیمانی


بررسی تعیین آلودگی زیست محیطی عناصر اورانیوم و توریوم منطقه گوربالای کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22034/jest.2019.44924.4775

سید بهنام صامتی؛ افشار ضیاظریفی؛ محمدرضا جعفری


مروری بر استفاده از موانع واکنش دهنده نفوذپذیر جهت پاکسازی آب های زیرزمینی آلوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22034/jest.2019.41252.4525

سیده فاطمه سیدعلیپور؛ تقی عبادی؛ رضا مکنون


ابعاد حقوقی - سیاسی و چالش‌های پیشروی توسعه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

10.22034/jest.2019.44630.4683

مهدی حسینی؛ علی طباطابیی پناه


بررسی ایزوترم جذب سطحی سرب توسط ژل نانوفیبرکیتین تهیه شده از میگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.22034/jest.2019.30288.3876

سعیده رستگار؛ حسن رضایی؛ حسین یوسفی


پسا-فرآوری ترکیبات هیوماتی حاصل از استخراج قلیایی زغال‌سنگ‌های لیگنایت با استفاده از فناوری‌ غشایی جهت تولید هیومیک اسید با درصد خلوص بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.22034/jest.2019.36816.4333

احسان سرلکی؛ علی شریف پاقلعه؛ محمد حسین کیان‌مهر؛ نیما شکیبا؛ کیوان آصف پور وکیلیان؛ حسین میرسعید قاضی


شبیه‌سازی اثر افزایش دما بر مراحل فنولوژی و عملکرد گندم (مطالعه موردی رقم چمران- ایستگاه اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.22034/jest.2019.39115.4433

محمد امین حیدری؛ فرامرز خوش اخلاق؛ حسین محمدی؛ قاسم عزیزی


طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مکانی-زمانی جهت برنامه‌ریزی تخصیص وظایف امدادرسانان پس از زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.22034/jest.2019.31884.4003

ناهید بهرامی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ


بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر برخی شاخص‌های زیستی خاک و مقدار عناصر آرسنیک و فسفر در خاک و گیاه کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398

10.22034/jest.2019.40813.4505

سیده پریسا خسروی؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ محمد بابااکبری


مشکلات آفتابگردان‌کاران شهرستان سنقر با تأکید بر ماشین برداشت آفتابگردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22034/jest.2020.29858.3840

معصومه عامریان؛ افسانه ملک حسینی؛ یاسین مامارش تاش؛ هادی مام سلطان ده شمس


ارزیابی کمی ارتباط و پیوستگی لکه‌های جنگلی با استفاده از شاخص‌های دسترسی به زیستگاه‌های شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

10.22034/jest.2020.24554.3359

انیس جعفری؛ فرشاد کیوان بهجو؛ محمد احمدی؛ رئوف مصطفی‌زاده


مخارج اجتناب از آلودگی آب: آیا مخارج خرید آب‌های جایگزین، مخارج اجتناب را اریب‌دار نشان می‌دهند؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22034/jest.2020.31775.4063

امیرحسین منتظرحجت


تبیین نقش پارک علم و فناوری خراسان رضوی در ارتقا نوآوری شهری در کلان‌شهر مشهد با استفاده از مدل مسیری PLS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22034/jest.2020.29911.3846

عطا غفاری گیلانده؛ سمیه روشن رودی؛ رضا هاشمی معصوم آباد


چالشهای حقوقی تدوین معاهده ی مقابله با ریزگردها در منطقه ی خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22034/jest.2020.23720.3305

منصور پورنوری؛ مهرزاد جمشیدی


تأثیر باکتری حل‌کننده فسفات انتروباکتر بر تغییر شکل‌های شیمیایی کادمیم و سرب در دو خاک با بافت متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22034/jest.2020.26669.3633

شکوفه رضایی؛ سحر شریفی؛ علی خانمیرزایی فرد


تخمین تبخیر روزانه بر اساس مدل هیبریدی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22034/jest.2020.24204.3324

بابک محمدی؛ محمد علی قربانی


بررسی تاثیر مساحت بازشو و رنگ پوسته خارجی ساختمان در عملکرد تهویه‏ی طبیعی با بهره گیری از مدل سازی CFD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22034/jest.2020.48174.4849

منیزه آرام؛ عزیر عابسی


اثر تغییر اقلیم بر متغییرهای کمی و کیفی مخازن سد ( دما و غلظت TDS) با استفاده از مدل SWAT و مدل CE-QUAL-W2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22034/jest.2020.48725.4879

محمدرضا جواهریان؛ حسین ابراهیمی؛ بابک امین نژاد


کارکرد ابزارهای قانونی در حفظ کیفیّت آب های زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

10.22034/jest.2020.48220.4853

محمدرضا محمدی؛ یوسف مولایی؛ محسن عبدالهی


اثرات محیط زیستی تولید سیب زمینی در استان همدان با روش ارزیابی چرخه حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

10.22034/jest.2020.21398.3040

احسان خدارضایی؛ مجید دکامین


مکان‌یابی پارک‌های ناحیه ای ‏با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره در محیط ‏GIS‏ ‏‎ مطالعه موردی: شهر اردبیل‎ ‎

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

10.22034/jest.2020.27613.3663

علیرضا محمدی؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو؛ سید میلاد حسینی


ارزیابی پیامدهای خشک شدن زاینده رود براساس شاخص‌های عینی کیفیات طراحی شهری حساس به آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

10.22034/jest.2020.35982.4282

زهرا حسین قلی پور؛ محمود قلعه نویی


تعامل حقوق بین الملل محیط زیست و حاکمیت ملی دولت‌ها در پرتو نگاه اخلاقی به منابع حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22034/jest.2020.43495.4620

احمدرضا خزائی؛ ابراهیم یاقوتی؛ فرید بیرانوند


ارزیابی روش شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی غلظت ریزگردها (مطالعه موردی: استان خوزستان-اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

10.22034/jest.2020.26458.3544

حسین محمد عسگری؛ آرزو سلیمانی


تدوین استراتژی های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت فولاد با استفاده از مدل LEAP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

10.22034/jest.2020.18760.3301

ماندانا مقصودی دربه؛ علی محمدی؛ فریده عتابی


بررسی شاخص‌های رضایت‌مندی شهروندان از امکانات رفاهی پارک‌ها و فضاهای سبز شهر تهران با استفاده از روش تاپسیس و تجزیه خوشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22034/jest.2020.32020.4014

محمدمهدی ضرابی؛ رقیه امینیان؛ سودابه مفاخری


بهینه سازی زنده مانی باکتری غیر بومی تجزیه گر موثر نفت خام در حامل های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22034/jest.2020.34708.4186

مهران سلیمی؛ سهیلا ابراهیمی؛ رضا قربانی نصرآبادی


استفاده از روش‌های استخراج مشخصه تابع اطلاعات مشترک در ریزمقیاس نمایی آماری برای بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر بارش شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22034/jest.2020.29732.3825

زهرا رزاق زاده؛ وحید نورانی؛ آیدا حسینی بقانام


اثرات بیوچار و گیاه پالایی بر فلزات سنگین کروم، آرسنیک و سرب در خاک آلوده به پسماند حفاری چاه‌های نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22034/jest.2020.32012.4022

سارا شریفی حسینی


تاثیر استفاده مجزا و تلفیقی Pediococcous acidilactici و پودر قارچ Agaricus bisporus بر کارایی رشد، بقاء و ترکیبات لاشه بچه ماهی کپور معمولی ( (Cyprinus carpio

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/jest.2020.27558.3661

دل آرا سپهرفر؛ کوروش سروی مغانلو؛ سید حسین حسینی فر؛ حامد کلنگی میاندره


شناسایی و پهنه بندی کانونهای آلودگی فاضلاب واحد های صنعتی و خدماتی در شهرستان ری و ارائه راهکار های لازم برای بهبود وضعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22034/jest.2020.30324.3983

زهره عبادتی؛ رضا ارجمندی؛ علی محمدی


استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های طیفی در برآورد مقدار کربن آلی خاک در جنگل‌های زاگرس میانی در خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22034/jest.2020.35742.4259

سعیده اسمی زاده؛ احمد لندی؛ حمید رضا متین فر


ارزیابی ارتباط بین تراز آب زیرزمینی، وضعیت خشکسالی و تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهرستان ایوان، ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

10.22034/jest.2020.24855.3390

مرزبان فرامرزی؛ دنیا امینی؛ نسیم میرزائی؛ مریم موسوی


برآورد آب قابل بارش محیطی با استفاده از محصولات سنجنده ماهواره ای MODIS و مدلسازی های خطی و جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

10.22034/jest.2020.33905.4147

مریم شفیعی؛ علی سرکارگر اردکانی


تاثیر تغییر اقلیم آتی بر بارش و دما و تعیین عدم قطعیت سناریوهای اقلیمی A1B، A2 و B1 در پیش‌بینی آنها ؛ مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

10.22034/jest.2020.26521.3591

الهام ابراهیمی؛ مهدی ضرغامی؛ محمدرضا شیری


جذب سطحی یون نیکل از محلول های آبی توسط نانو ذره سیلیکای تثبیت شده بر زئولیت 13x

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

10.22034/jest.2020.25674.4023

طاهره مردانی؛ الهام عامری


بررسی پتانسیل گیاه گل داودی (Chrysanthemum ) جهت گیاه پالایی کادمیم از خاک های آلوده به پساب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

10.22034/jest.2020.30687.3911

مریم فراهانی؛ آزیتا بهبهانی نیا


بررسی جایگاه آموزش در مدیریت پسماند خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22034/jest.2020.49436.4917

مینا مکی آل آقا؛ فائزه فاضلی؛ شیما صراحتی


ارزیابی و تحلیل تاثیرات مناطق شهری فشرده بر افزایش کیفیت زیست محیطی با رویکرد توسعه ی پایدار شهری نمونه موردی شهرکرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22034/jest.2019.37422.4364

پرویز اکبری؛ امیر حسین پور جوهری؛ علیرضا بهراد


مطالعه تصفیه پساب شبیه سازی شده صنایع آبکاری حاوی فلز سنگین نیکل با فرایند اسمز مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1399

10.22034/jest.2019.37085.4348

اسماعیل کوهستانیان؛ محمد نعمت زاده


تاثیر مسئولیت مدنی پیشگیرانه بر پایداری محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1399

10.22034/jest.2020.35887.4290

علی عباس حیاتی


بررسی فیزیکی و شیمیایی ذرات معلق در شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22034/jest.2020.36693.4323

جلیل صحرایی؛ لاله سلیمی


بررسی لژیونلا پونوموفیلا و مایکوباکتریوم‌های غیرسلی در سیستم توزیع آب آشامیدنی و آب چاه در بیمارستان‌های منتخب تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

10.22034/jest.2020.41143.4521

گیتی کاشی؛ بهارک سیف؛ سید امیر علی انوار


بررسی پتانسیل کربن فعال سنتز شده از ضایعات درخت نخل در حذف کادمیوم و نیکل از محلول آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22034/jest.2020.31194.4352

اسماعیل طاهری نیا؛ طیبه طباطبایی؛ فاضل امیری


پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در مناطق جنگلی زاگرس براساس مدل زنجیره مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22034/jest.2020.38509.4408

علی قادریان؛ ناصر احمدی ثانی


توسعه پایدار فضاهای گذران اوقات فراغت شهری (مورد: منطقه 15 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22034/jest.2020.35929.4275

طاهر پریزادی؛ مهدی مرادی


مقایسه میزان کربن آلی خاک در فضای سبز شهرک دانشگاهی امیرکبیر اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22034/jest.2020.5677.1475

رضوان داودپور


بررسی تغییرات اثرات تغـییر اقـلیم بر متـغیر دمـا در استان خوزستان با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1399

10.22034/jest.2020.30528.3900

انسیه دنه دزفولی؛ نرگس ظهرابی؛ مریم محمدی روزبهانی


بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پساب حاصل از تلخی‌زدایی زیتون و تصفیه آن به روش انعقاد شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

10.22034/jest.2020.39572.4457

راضیه نیازمند؛ مسلم جهانی؛ سارا کلانتریان


امکان سنجی بازیابی روی موجود در کیک (پسماند) تصفیه گرم به عنوان راهکاری عملی جهت رفع مشکلات زیست محیطی در صنعت روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.22034/jest.2020.41948.4548

مهدی حسینی؛ کیوان شایسته؛ وحید وحید فرد؛ پوریا عباسی


مدلسازی و تحلیل تغییرات عناصر سیمای شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: شهر بناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.22034/jest.2020.47705.4835

علی مجنونی توتاخانه؛ بهنام علی زاده اشرفی


مطالعه تغییرات کمّی آپوکاروتنوئیدها در محتویات عصاره گیاه آزولا (Azolla pinnata)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.22034/jest.2020.36830.4331

نورالدین حسین پورآزاد


بررسی غلظت فلزات سنگین روی و کادمیوم پیراسنجه‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی در آب دریاچه سد اکباتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

10.22034/jest.2020.31439.3974

سامان دانشور؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ سمیه جلیلیان


ارزیابی بافت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (نمونه موردی : محله نوغان مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

10.22034/jest.2020.35244.4228

فاطمه محمدنیای قرائی؛ مژده باستانی؛ محمد علی خانی زاده


نظریه فضای خالی و ازواج متضاد درابعاد کارکردی خانه بومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22034/jest.2020.35894.4270

زهرا احمدی؛ فرح حبیب؛ محمد نقی زاده


عوامل موثر بر بهبود بازیافت لاستیک و ارائه استراتژی های مناسب با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22034/jest.2020.38484.4407

سید محمدرضا داودی؛ منا بیرانوند


نقش رسانه‌ها در جلب مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند(مورد مطالعه: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/jest.2021.57059.5233

مهرداد متانی؛ نقی قلی زاده؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی


بررسی بسترها و موانع تحقق محیط هوشمند درشهرسنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

10.22034/jest.2021.32423.4038

کاوه امین نژاد؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


مولفه‌های اصلی در ارزیابی کیفیت محیط سکونت شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22034/jest.2021.21966.3103

فاطمه حاجی زاده؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مرجان محمدزاده


ارزیابی فاکتورهای مؤثر بر میزان جیوه در گلبول‌های قرمز خون(RBCs) برخی ساکنان شهرهای بندرعباس و ماهشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22034/jest.2021.27261.3628

نرجس اکاتی؛ عباس اسماعیلی ساری


تحلیل الگوی سناریوها و سنجه‌های سیمای سرزمین در رشد سکونتگاه‌های گرگان و حومه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

10.22034/jest.2021.27779.3676

سپیده سعیدی؛ سیدحامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


شناسایی و ارزیابی مناطق خطرپذیر شهر اصفهان با رویکرد مدیریت بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22034/jest.2019.42729.4579

نوید همتی پور؛ میثم جعفری؛ محمد رضا صادقی بنیس


بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، کروم، روی، نیکل) در خاک محل دفن زباله شهری سرایان با استفاده از شاخص های آلودگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22034/jest.2021.39558.4464

مهدی کارگر؛ قاسم ذوالفقاری


بررسی عوامل موثر بر راندمان حذف آمونیوم در تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از فرایند زدایش توسط هوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.22034/jest.2021.57356.5238

آرزو زنگنه؛ سیما سبزعلیپور؛ افشین تکدستان؛ رضا جلیل زاده ینگجه؛ مرتضی خفائی


به‌کارگیری روشی نیمه اتوماتیک جهت تهیه نقشه پوشش و کاربری اراضی استان آذربایجان غربی با استفاده از تصاویر سنتینل-2 بر اساس مدل درخت تصمیم‌گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22034/jest.2021.41088.4536

پیمان جعفری؛ یوسف موسیوند؛ مجتبی صبوری؛ زهرا منصوری؛ مهدی جنتی


تدوین مدل جهت زون بندی مناطق تحت حفاظت مبتنی بر تکنیک تصمیم گیری چند معیاره آنتروپی شانون (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده حرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22034/jest.2021.59892.5344

نغمه شریفی؛ افشین دانه کار؛ مریم رباطی؛ نعمت اله خراسانی؛ طاهر رجایی


ارزیابی اثرات پیوستگی سیمای‌سرزمین بر خدمات اکوسیستمی در راستای حفاظت از شبکه‌های بوم‌شناختی با منطق Five-S

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22034/jest.2021.27511.3655

فاطمه جهانی شکیب؛ سیدحامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ فاطمه پودات


سنتز نانو حفره سیلیکاتی SBA-16 و اصلاح آن با لیگاندهای آمینی و فلزی جهت حذف کروم در صنعت و محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22034/jest.2021.34947.4202

قاسم ذوالفقاری؛ ابوالفضل زنگنه اسدآبادی


بررسی و مقایسه اثر غبار بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی دو گونه برگ‌نو و سرو با استفاده از دستگاه شبیه ساز غبار و اسکنر میکروسکوپ الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22034/jest.2021.8379.1748

اعظم طاهری انالوجه؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودایی زاده


شناسایی مخاطرات و تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث ساختمانی با استفاده از تکنیک تلفیقی Bow-tie_FMEA (مطالعه موردی: شرکت ابنیه فنی تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

10.22034/jest.2021.41954.4559

علیرضا مرادی؛ فاطمه رضویان؛ بهناز مرادی غیاث آبادی


تعیین شاخص ED50 در یک خاک آهکی آلوده‌شده با غلظتهای مختلف نیکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22034/jest.2021.32980.4077

منصوره ملحان؛ سعید حجتی؛ نعیمه عنایتی ضمیر


بررسی توانایی گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در جذب فلزات سنگین سرب و کادمیوم از پساب‌های آلوده نیروگاه برق رامین اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22034/jest.2021.28429.3725

روح انگیز کاظمی؛ سمیه دهداری؛ دامون رزمجویی؛ زهره خورسندی کوهانستانی


اولویت بندی مکان های دفن زباله با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP): مطالعه موردی شهرستان کازرون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22034/jest.2019.36012.4285

کبری غلامی؛ زهرا قلج بیگی؛ وحید بحرینی


تحلیل عوامل موثر بر رفتار زیست محیطی شهری دانشجویان کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22034/jest.2019.43806.4641

یحیی صافی؛ محدثه سرایلو


آثار تحریم های اقتصادی بر آلودگی هوا در ایران از منظر حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.22034/jest.2021.50759.4993

علی صابرپور؛ مسعود اخوان فرد؛ غلامحسین مسعود


بررسی اصل بازدارندگی در حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.22034/jest.2021.44839.4698

محمد ذاکر اردکانی؛ علیرضا آرش پور


بارزسازی و پهنه‌بندی پدیده‌ی گردوغبار با استفاده از دورسنجی ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

10.22034/jest.2020.45801.4747

بهناز قادری؛ Zahra Azizi


تهیه نانوالیاف پلیمری زیست سازگار جدید حاوی عصاره گیاه دافنه ماکروناتا و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.22034/jest.2021.56889.5229

محمد رضا اخگر؛ لاله صفوی نیا؛ بتول تهامی پور؛ سید علی احمدی


طراحی چارچوبی برای موفقیت مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از رویکرد تفسیری - ساختاری (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22034/jest.2021.40049.4474

رضا نوروزی؛ محمد محمودی؛ مجتبی اشرفی؛ توحید علیزاده


تحلیل سنجش از دوری دینامیک فضایی پوشش گیاهی محصول سنجنده MODIS در ارتباط با شرایط اقلیمی مورد: استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.22034/jest.2021.45792.4751

بهزاد امرایی؛ منصور حلیمی


اثر عصاره‌ های هیدروالکلی افسنطین Artemisia absinthium و شمعدانی Pelargonum graveolens بر شته سبز هلو Myzus persicae در راستای معرفی حشره کش سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22034/jest.2021.37407.4363

زهره خوش رفتار؛ علی اکبر سیف کردی؛ علی شامل؛ محمد ضعیفی زاده


مقایسه تاثیر گوگرد بر عملکرد و جذب عناصر کم‌مصرف در دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.22034/jest.2019.40991.4515

ریحانه دهقان؛ سارا عبدالهی؛ علی اکبر کریمیان؛ سمیه قاسمی؛ ملیحه امینی


ارزیابی ریسک محیط‌زیستی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد خراسان با استفاده از روش‌های تطبیقیJSA و ETBA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22034/jest.2021.8506.1707

سحر رضایان؛ سمانه سنجری؛ سید علی جوزی


ارزیابی ریسک زیست محیطی واحد پلی استایرن شرکت پتروشیمی تبریز با استفاده از روش های تطبیقی JSA و EFMEA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22034/jest.2021.8732.1734

مهزاد مجاهدی؛ سحر رضایان؛ سید علی جوزی


طراحی شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته با در نظر گرفتن مدیریت ارتباط با مشتری و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22034/jest.2021.45374.4729

محسن اعتماد؛ نوید نظافتی؛ محمد رضا فتحی


بررسی کمی و کیفی تولید نانو بلور سلولز از پسماندهای نخل خرما(Phoenix Dactylifera L.) به روش هیدرولیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22034/jest.2021.44602.4687

علی خضیری؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد رضا فتحی


واکاوی تحلیلیِ تفسیری/ساختاری فراگیرِ پیامدهای استراتژیک حسابداری سبز: مطالعه موردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22034/jest.2021.51662.5035

مریم شهری؛ نقی فاضلی؛ محمدرضا عبدلی


بررسی تاثیر مصرف انرژی و رشد اقتصادی بر روی انتشار دی اکسیدکربن: داده های تابلویی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.22034/jest.2019.40523.4494

هدایت حسین زاده؛ مهدی مرادی


اثر کادمیوم بر رشد و غلظت عناصر غذایی ترتیزک آبی تحت شرایط شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

10.22034/jest.2018.26790.3665

جعفر صوفیان؛ احمد گلچین؛ صلاح الدین مرادی؛ لیلا جهانبان؛ لیلا غیرتی آرانی


حذف سم دیازینون ازمحلولهای آبی به وسیله باکتریهای سودوموناس آئروژنوزا و اکتینومایست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

10.22034/jest.2021.34092.4167

فاطمه پسندیده؛ فرید غلامرضا فهیمی


ارزیابی تغییرات هیدرولوژیکی حقابه محیط زیستی ناشی از تغییر اقلیم - مطالعه موردی رودخانه سفیدرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22034/jest.2021.57893.5259

رضا مرندی؛ مهشید محمدی شلمانی؛ مهناز میرزاابراهیم طهرانی


طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب بر توسعه پایدار با تاکید بر بعد زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22034/jest.2021.59737.5341

محمد سهراب بیگی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مسعود یوسف زاده؛ محمدحسن شکی


کُنش متقابل زیست پذیری و امنیت اجتماعی در محله های فرسوده شهری مطالعه موردی : محله فیض آباد کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22034/jest.2021.56466.5210

سونیا امجدیان؛ بیژن کلهرنیا؛ سید علی نوری؛ مریم انصاری منش


بهینه سازی جهت کاهش تلفات شبکه توزیع شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی هیبرید قابل اتصال به شبکه در حضور منابع تولید پراکنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22034/jest.2021.62589.5467

نیما ناصری؛ علیرضا سرائی؛ فریور فاضلپور؛ مجید قدسی حسن آباد


سنجش ارتباط کیفیت محیط بر اجتماع‌پذیری بازارهای سنتی ایران (نمونه موردی: مجموعه تجاری سعدالسلطنه قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22034/jest.2021.59409.5323

سیما قربانی کشکولی؛ مجید شهبازی؛ هومن ثبوتی


تحلیل و ارائه چارچوب حقوقی حفظ و گسترش فضای سبز خصوصی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22034/jest.2021.56905.5227

امید رهنما؛ رضا ارجمندی؛ سیدمحسن بهشتیان؛ مریم افشاری


دیدگاه دست‌اندرکاران محلی و دولتی جنگل نسبت به کشاورزی و دامداری در جنگل های شهرستان سروآباد (مطالعه موردی: جنگل های سامان عرفی آلمانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22034/jest.2021.49101.4901

سروش ذبیح اللهی؛ جواد میرزایی؛ فرزاد اسکندری؛ منوچهر نمیرانیان؛ آرزو سلطانی


تحلیل کاربری سرزمین در شهرستان بهبهان با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22034/jest.2021.25842.3476

میرمهرداد میرسنجری؛ فاطمه محمدیاری


ارزشیابی مشارکت مردم در بازیافت زباله های خانگی کلان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/jest.2021.45706.4742

علی اصغر فرشاد؛ محمد ابراهیم تولایی؛ هومان لیاقتی؛ جعفر نوری؛ غلامحسین صالحی ذلانی


تاثیر اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی در شبکه توزیع بر کاهش آلودگی محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/jest.2021.48202.4862

مهدی حسن نیا خیبری؛ سید حمید حسینی؛ سودابه سلیمانی


تصفیه فاضلاب کارخانه پگاه استان گلستان با استفاده از ریز جلبک Chlorella vulgaris

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22034/jest.2021.39667.4461

مهتاب خلجی؛ سید عباس حسینی؛ رسول قربانی؛ ناصر آق؛ حسن رضایی


ارزیابی اثرات زیست محیطی سوزاندن لجن واحد تصفیه پساب پتروشیمی با استفاده از رویکرد ارزیابی چرخه عمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22034/jest.2021.25841.3485

حامد سرگزی؛ محمدرضا احسانی؛ مرضیه صحرائیان


تغییرات اقلیم و اثرات آن بر مصرف انرژی در ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.22034/jest.2021.55451.5166

فرشته عباسی زاده؛ مجید عباسپور؛ محمد سلطانیه؛ علیرضا حاج ملا علی کنی


تاثیر جنگل‌کاری گونه‌های سوزنی برگ و پهن برگ بر خصوصیات خاک پارک جنگلی لویزان- باغ پرندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22034/jest.2021.54881.5138

فرحناز رشیدی؛ عادل جلیلی؛ مهناز خزایی


بررسی تغییرات ساختار اکولوژیک چهار تپه در سنندج به کمک روش شیء‌گرا و شاخص‌های پیوستگی و پیچیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22034/jest.2021.59586.5330

بختیار بهرامی؛ میلاد زندسلیمی


ارزیابی آلودگی آب زیرزمینی محل دفن زباله قدیمی شهر شازند، استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jest.2021.47784.4838

فریدون قدیمی؛ احمد رضا فدایی؛ عبدالمطلب حاجتی


ارزیابی استفاده از مصالح سنگی با دانه‌بندی‌های مختلف در مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری با رویکرد ارزیابی زیست‌محیطی در مقایسه با بتن‌های پرتلندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jest.2021.51073.5003

احمد فهمی؛ علیرضا بابائیان امینی؛ یاسر مارابی؛ علی مجنونی توتخانه


شناسایی مناطق تحت تاثیر خطر سیلاب و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش تلفات آهوان در سطح منطقه حفاظت شده مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jest.2021.62927.5487

اسماعیل عباسی؛ هانا اعتمادی


ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی در دشت طبس براساس شاخص‌ کیفی آب آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22034/jest.2021.38279.4397

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدرنژاد؛ علی حزباوی؛ زهرا قربانی؛ محسن احمدی


بررسی مولفه های الگوی مطلوب نظارت بر سازمان‌های مسئول حفاظت از محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22034/jest.2022.55929.5187

کمیل صادقی؛ علی مشهدی


بررسی و پیش بینی تغییرات مکانی کاربری های منطقه حفاظت شده اشترانکوه با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22034/jest.2022.17742.2644

ستار سلطانیان؛ احسان رحیمی


ارائه مدل مدیریتی و اولویت بندی شاخص های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی فضای سبز شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.30495/jest.2022.58650.5285

نیما فرزام فر؛ مجید عباسپور؛ مصطفی پناهی؛ محسن کافی؛ حسین باخدا


بررسی تغییرات دمای سطحی زمین با استفاده ازمدل کین و شاخص های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.30495/jest.2022.35786.4265

ریحانه اسدی لطفی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ زهرا چترسیماب


تأثیرپذیری غیرخطی رقابت‌پذیری و نوآوری بنگاه از سخت‌گیری در مقررات زیست‌محیطی؛ آزمون فرضیه پورتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22034/jest.2021.50262.4965

علی اکبر ابراهیمی نژاد؛ امیدعلی عادلی؛ یزدان گودرزی فراهانی


طراحی مدل حکمرانی منابع آبی کشور با استفاده از روش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.30495/jest.2022.58358.5280

کاظم سعادت؛ غلامرضا معمارزاده؛ سید مهدی الوانی؛ فرج الله رهنورد


سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری مناطق شهری در برابر سیلاب‌های شهری (مطالعه‌ی موردی: منطقه 4 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22034/jest.2021.56185.5194

مصطفی ناهید؛ محمدرضا زند مقدم؛ زینب کرکه ابادی


تعیین شدت آلودگی و استاندارد منطقه ای تالاب هورالعظیم با بررسی سه شاخص ژئوشیمیایی مولر، پل و فاکتور تجمع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.30495/jest.2022.53802.5151

سیده مرضیه موسویان؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیما سبزعلیپور؛ رضا امیرنژاد؛ جهانبخش دانشیان


تحلیل فرآیندهای توسعه فیزیکی شهر کلار بر اساس مطلوبیت های زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.22034/jest.2021.52906.5076

شاخوان عبدالله حسین؛ رامین قربانی؛ احمد پوراحمد؛ اسحاق خندان


تبیین مولفه های موثر بر اولویتهای کارکنان در ارتباط با نورپردازی طبیعی محیطهای اداری به روش تحلیل فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.30495/jest.2022.57496.5244

مرتضی ملکی؛ صمد نگین تاجی؛ زهرا ظهیری نیا


حذف سورفکتانت سدیم دودسیل بنزن سولفونات (SDBS) از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال سنتز شده از پسماند لیگنوسلولزی پوست موز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22034/jest.2021.50360.4971

بهناز رشیدی علی محمدی؛ مریم پازکی؛ خسرو عبدی


مطالعه عددی کارایی روش‌های بدون بعد در تعیین وضعیت سیلاب ( مطالعه موردی : (ایستگاه آستانه –کوچصفهان رودخانه سفیدرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

10.22034/jest.2021.59691.5332

یاسین ابراهیم دوست؛ علیرضا مردوخ پور


بررسی دقت شبکه پرسپترون چندلایه و تابع پایه شعاعی در برآورد میزان رسوب رودخانه (مطالعه موردی: زاینده رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

10.22034/jest.2021.56444.5208

علیرضا مردوخ پور؛ رامتین صبح خیز فومنی؛ محسن ایثاری


بررسی تغییرات زمانی-مکانی ذرات معلق (PM10 و PM2.5) شهر تهران با استفاده از GIS (99-92)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400

10.30495/jest.2022.61846.5441

محمود احمدی؛ مریم انصاری؛ غلامرضا گودرزی


پیش‌بینی تغییر اقلیم تهران و یزد در آینده تحت سناریوهای RCP و توسط مدل LARS-WG

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

10.22034/jest.2021.48424.4865

رضا کاظمی؛ محمد رضا خزائی


تاثیر گسترش قلمرو مفهومی محیط زیست بر مقوله‌ی مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض تعهدات زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22034/jest.2021.45204.4720

افشین جعفری؛ مهسا نوابی فرد


برنامه‌ریزی راهبردی رود- دره‌های شهری با تأکید بر ارتقای کیفیت عملکرد اکولوژیکی و زیبایی‌شناختی (پژوهش موردی: رود- دره‌ بشار شهر یاسوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.30495/jest.2022.58709.5290

سید یعقوب یزدان شناس؛ محمد رضا رضایی؛ احمد استقلال؛ محمد حسین سرایی؛ سید علی حسینی المدرسی


ارزیابی تأثیر نوع زیتوده و دمای گرماکافت بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی زغال زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.30495/jest.2022.64466.5571

ندا سیدی؛ مهدی احمدیوسفی؛ مهدیه امیری نژاد؛ محبوبه زاهدی فر؛ فاطمه علیزاده؛ محبوبه زاهد


مضامینِ بَصریِ تبلیغاتِ محصولات غذایی سبزِ شرکت‌های دانش بنیان در رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.60864.5390

فرزاد زاهدی؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ مرتضی محمودزاده؛ سهراب یزدانی


بازخوانی خانه های سنّتی کرمانشاه از منظر معماری بیوفیلیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.55221.5158

فائزه طاهری سرمد؛ شبنم میهن یار


بررسی و ارزیابی تولید گاز متان با استفاده از مدل های ریاضی استاندارد توسط پسماند جامد شهری برای محل دفن شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.58175.5281

سید علی اصغر شریعت حسینی؛ کاظم بشیر نژاد؛ پیمان باشی شهابی


تبیین تاثیر پراکنده رویی شهری بر تغییر کاربری زمین با تاکید بر اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: منطقه 4 مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.54461.5130

نازیما نادرپور؛ ساناز سعیدی مفرد


ارزیابی طرح های بازافرینی و بررسی میزان اثرگذاری آنها دردستیابی به توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: طرح های بازافرینی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.63777.5533

علی حسین زاده؛ مریم فراهانی؛ سعید مطهری


تاثیر جاده‌های جنگلی درجه دو بر شاخص سطح برگ و تاج‌پوشش در جنگل‌ بهره‌برداری شده راش-ممرز (پژوهش موردی: بخش یک طرح جنگلداری لنگا، کلاردشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.62826.5480

افشین ارجمند؛ هادی کیادلیری؛ فرید کاطم نژاد؛ مجید اسحق نیموری


ارزیابی راهبردهای بازاریابی پایداریِ اکوتوریسم در مناطق آزاد ایران: مطالعه موردی منطقه آزاد اَروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.65376.5607

نسرین ذبیحی سامانی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ بلقیس باورصاد


ارزیابیِ تفسیریِ کیفیت حسابرسی سبز تحتِ وجودِ مضامین خوانایی گزارشگری پایدار شرکت‌های بازار سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.61263.5414

جواد فرامرز؛ یحیی کامیابی؛ جواد رمضانی


بهبودِکیفیت اعتباری و ظرفیت‌های هوشمندسازی تکنولوژی صنعتی سبز: نقدِ نظریه‌ی ساخت‌گرای تکنولوژی اندرو فینبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.59333.5320

کوروش مسیح پور؛ علی محمودی؛ احمد کعب عمیر؛ محمد فیروزیان نژاد


مدل سازی پیشی بینی میزان رسوب رودخانه قلعه رودخان با استفاده از شبکه عصبی LSTM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.30495/jest.2022.54871.5157

محبوبه شادابی بجند؛ ابراهیم امیری


نقش مراجع قضایی داخلی در شناسایی و تضمین عدالت میان نسلی به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.30495/jest.2022.58445.5277

کیوان اقبالی؛ توکل حبیب زاده؛ امیر پناهنده ثمرین


مقایسه دو روش‌ ترکیب خطی – وزنی و منطق بولین در تعیین توان سرزمین به ‌منظور کاربری کشاورزی (مطالعه موردی: منطقه لنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.30495/jest.2022.34855.4199

امید ایرانپور مبارکه؛ علیرضا سفیانیان؛ الهام سادات مدنی


تاثیر نقش مدیریت اینترنت اشیا به عنوان فناوری های سازگار با محیط‌زیست در گسترش و بهبود تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.30495/jest.2022.65651.5617

لیلا رحیمی نسب؛ حسین وظیفه دوست؛ کریم حمدی


تاثیر گیاهان بر کاهش استرس کودکان؛ مطالعه موردی: دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی شهدای مدافع حرم شاهین‌شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.30495/jest.2022.55640.5173

وحید حیدر نتاج؛ حسین حق شناس؛ فرشته با عزت؛ علیرضا نقی نژاد


بررسی حذف فتو کاتالیستی متیل اورانژ بوسیله ی نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده با نقره و کبالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.30495/jest.2022.64219.5558

نسیم ضیایی فر؛ صابر خدایی


پالایش رنگ راکتیو قرمز توسط ریشه‌های مویین تراریخت گل گاو زبان خوزستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.30495/jest.2022.57136.5234

خسرو پیری؛ مریم کفشچی


ارائه مدل بهینه سازی ساختمان جهت مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی در جهت کاهش مصرف انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22034/jest.2021.54204.5122

سینا فرد مرادی نیا؛ اردا زارعی


سنجش و کاهش غلظت فلزات سنگین در خاک اطراف کارخانه سیمان تهران به روش گیاه پالایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.30495/jest.2022.56218.5201

رویا مافی غلامی؛ سید محسن بلادی


کاهش مصرف انرژی در ساختمان بوسیله بهینه سازی جدار سقف ؛ نمونه موردی: ساختمان مسکونی سه طبقه در شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.30495/jest.2022.59492.5326

خسرو موحد؛ پری ناز کشتکاران؛ زهرا برزگر


تدوین مدل برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه شهری مناسب در راستای ارتقای امنیت زیست محیطی (مطالعه موردی شهر تهران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.30495/jest.2022.64772.5584

آزیتا بهبهانی نیا؛ الهام فولادی؛ بیتا آزادبخت؛ سعید مطهری


بررسی بقایای سم هپاتوتوکسین ناشی از سیانوباکترها در نمونه‌های آب با روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.30495/jest.2022.18825.2754

سهیلا رضائی تبار؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر


انتخاب مناطق حفاظتی با تنوع‌زیستی بالا از طریق نرم افزار مارکسان ( مطالعه موردی : منطقه ساحلی غرب استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.30495/jest.2022.62773.5477

آزاده وزیری نهاد؛ سید علی جوزی؛ رخشاد حجازی؛ محمد رضا شکری؛ سعید ملماسی


مدیریت پایدار زمین شهری در چارچوب الگوی حکمروائی یکپارچه زمین شهری بازیگران (مطالعه موردی: ایران و شهر گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.30495/jest.2022.56179.5193

علی وزیری نصیراباد؛ کیانوش ذاکرحقیقی؛ آرش بغدادی


تبیین مدل نظری چیدمان عناصر نما با بهره گیری از بردار فاصله سنجی در هوش طراحی خودکار نما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.30495/jest.2022.58373.5271

مهسا صفرنژاد ثمرین؛ آزاده شاهچراغی؛ حسین ذبیحی


شناسایی اصول و استراتژی های کلان توسعه پایدار سواحل حاشیه بنادر (نمونه موردی: سواحل حاشیه بندر بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.30495/jest.2022.20949.3001

غزاله رفیعی؛ محسن کافی؛ سارا نهیبی


تامین مالی پروژه های انرژی پاک از طریق سرمایه های داخلی و خارجی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی درکشورهای منتخب در حال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22034/jest.2021.53398.5096

آزیتا شیخ بهایی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سارا قبادی


بهره‌گیری از مشارکت کودکان در بهبود کیفیت فضاهای باز مدارس (نمونه موردی مدارس ابتدایی شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.22034/jest.2020.48899.4889

پریسا مصطفوی؛ محسن تابان


بررسی، تحلیل و ارزیابی آلودگی صوتی در مناطق ده‌گانه شهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.30495/jest.2022.64103.5555

مهسا عدل


ارزیابی تکنیک حذف-‌تزریق نوفه در مدل سازی هوش مصنوعی جریان رودخانه سد مهاباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.30495/jest.2022.28264.3711

افشین پرتویان؛ وحید نورانی


ارزیابی ریسک خطای انسانی در فرآیند تولید بخار صنعت لاستیک پارس با استفاده از دو روش TAFEI و ETA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1401

10.30495/jest.2022.30126.3872

زینب فرهادتوسکی؛ سید شمس الدین علیزاده؛ سکینه ورمزیار؛ منوچهر امیدواری


تحلیل جداسازی انتشار آلودگی محیط‌زیستی از رشد بخش کشاورزی در کشورهای منتخب بر مبنای شاخص عملکرد زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.30495/jest.2022.61099.5401

سمیه نقوی؛ محسن عادلی ساردوئی


تدوین و انتخاب استراتژی توسعه مدیریت سبز دانشگاه گیلان بر اساس تحلیل SWOT و ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.30495/jest.2022.59523.5325

نرگس بنائیان؛ مرتضی زنگنه؛ سیدحسین پیمان


تاثیر فعالیت های صنعتی بر کیفیت زندگی ساکنان نواحی کارکردی مسکونی همجوار (مورد پژوهی: منطقه 16 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22034/jest.2018.25372.3442

فاطمه سادات حسینی نژاد؛ مظفر صرافی


تاکتیک مدیریت ارتباط با مشتری آنلاین و تمایل مشتری به حمایت سبز: نقش میانجی ریسک درک‌شده سبز (مطالعه موردی: در استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.30495/jest.2022.51296.5012

لیلا آندرواژ؛ امید زمان پور؛ ایمان قاسمی همدانی


رسوب شناسی و زمین شیمی هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای در رسوبات جنوب غرب رودخانه کارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.68745.5727

هوشنگ جادری؛ داود جهانی؛ حمیدرضا پیروان؛ نادر کهنسال قدیم وند


تحکیم جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی علیه دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/jest.2021.63188.5499

روح اله کریمی؛ عباس پهلوان زاده؛ حسین جلالی


آثار اقتصادی و زیست محیطی موافقت نامه تجاری ایران و اوراسیا: رویکرد GDyn-E

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.60702.5420

یاسر بلاغی اینالو؛ مهدی نجاتی؛ مجتبی بهمنی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


مناسبات میان حقوق محیط زیست و بحران سیل؛ مورد پژوهی رویکرد تقنینی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.51734.5038

علی مشهدی؛ علی بیاتی


بهره‌گیری از روش نمونه‌برداری 3P برای تهیه جدول حجم گونه صنعتی راش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.60133.5357

دنیا رحمانی حصار؛ منوچهر نمیرانیان؛ جواد آزاده


تعیین میزان انتشار آلاینده‌های واحد تصفیه فاضلاب شرکت پالایش نفت با استفاده از نرم‌افزار TOXCHEM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22034/jest.2021.47391.4825

نعیمه جدیری؛ الهام محمودی؛ مرتضی رضایی؛ اسماعیل فاتحی فر


نقشه راه کاربرد تکنولوژی هسته‌ای در محیط‌زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.64741.5582

زهرا سلطانی؛ امیرمحمد بیگ زاده


بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در حفاظت از محیط زیست (مورد مطالعه: روستاهای دهستان قلعه‌تل شهرستان باغملک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.55094.5149

بهمن خسروی پور؛ زینب خادمی؛ خدیجه سلیمانی هارونی


میزان تخریب رنگ آلی متیل اورانژ توسط پلاسما ولتاژ بالای اسپارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.59963.5364

فائزه رحیمی؛ مهدی مومنی؛ منصور عرب چم جنگلی


بررسی تغییرات ویژگی های فیزیکی کامپوزیت قیر با افزودن مواد بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.61619.5431

سید شرف الدین حسینی


توسعه و ارتقاء روش های طبقه بندی الگوریتم شبکه عصبی و شاخص پوشش جنگلی (FCD) در داده ماهواره ای با وضوح بالا GEOEYE. (مطالعه موردی: جنگل های هیرکانی رامسر-صفارود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.62275.5457

امین مهدوی سعیدی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اسداله متاجی


رهیافتی نو در آموزش صحیح دانشجویان برای آگاهی افزایی محیط زیستی(مطالعه موردی: دانشکده تخصصی، وابسته و مرتبط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.62648.5484

مرضیه فریدیان شال؛ مهران فرج اللهی؛ فروزان ضرابیان؛ فاطمه فریدیان شال


ارائه مدل مکانی مدیریت کیفیت منابع آب سطحی با رویکرد سیستمی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد امیر کبیر-کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/jest.2021.62799.5479

سارا رنجبری؛ جمال قدوسی؛ رضا ارجمندی؛ امیرحسام حسنی


مدل سازی روند تغییرات کیفیت آب سطحی با استفاده از مدل swat در حوضه آبریز ارداک مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.64534.5573

مرتضی نیک اختر؛ سیده هدی رحمتی؛ علی رضا مساح بوانی؛ ایمان بابائیان


امکان سنجی تصفیه پساب کارخانه قارچ با استفاده از روش انعقاد شیمیایی و الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.63432.5515

ابوالفضل رعنائی لسان؛ حسین زارع ولوکلائی


ارائه الگوی ترکیبیِ تحلیل کیو و تفسیری ریسک‌ِ زیست‌محیطی زنجیره تامین پایدار فناورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.62845.5482

پیمان قلی زاده؛ صابر ملاعلیزاده زواردهی؛ اله کرم صالحی


محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند جهرم با نگرش بر بوم شناسی دیرنه در فارس داخلی زون زاگرس ( جنوب غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.63297.5506

مهران آرین؛ سیده سمانه یزدان پناه؛ وحید احمدی؛ زهرا ملکی


بررسی روش های حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با تاکید بر نانوذرات فلزی(دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی) و کربن فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.22034/jest.2021.62932.5489

نسطونا قنبری سقرلو؛ محمد ربانی؛ لیدا سلیمی؛ حسین غفوریان؛ سید محمدتقی ساداتی پور


ارائة مدل توسعة ورزش پاک در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.56895.5226

افشین شریفی؛ شهاب بهرامی؛ حسن صفی خانی


ارزیابی کارکردهای رهبری سالتوژنیک در شرکت‌های نفتی: تمرکز بر پذیرش انرژی سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.30495/jest.2022.66540.5644

شیما صفرمحمدلو؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ مهدی خیراندیش


ارزیابی اثربخشی رهبری تحول آفرین سبز تحت نظام شایستگی پایدارِ منابع انسانی شرکت نفت استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.22034/jest.2021.62719.5475

احسان شاه حسینی؛ محمودرضا مستقیمی؛ سامره شجاعی


بررسی فرآیند طبقه بندی مالیات سبز درابزار های زیست محیطی ، درراستای رسیدن به توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.30495/jest.2022.64989.5593

جواد رسمی؛ زهرا عابدی؛ مصطفی پناهی؛ یگانه موسوی جهرمی


تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط‌زیست و عملکرد محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.30495/jest.2022.62625.5471

خلیل صفری؛ مریم شیخی؛ صمد خباز؛ ایمان حکیمی


مقایسه ساختار و تنوع ژنتیکی اردک سرحنائی( Aythya ferina) با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم ب در مناطق شمالی و جنوبی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.30495/jest.2022.68014.5700

شبنم چاوشی؛ جلیل ایمانی؛ حمید رضا رضایی؛ پرگل قوام مصطفوی


ارزیابی اقتصادی اکوسیستم جنگل‌های پسته و بادام وحشی با رویکرد ارزشگذاری مشروط مبتنی بر جامعه روستایی و عشایری: مطالعه موردی شهرستان بافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.30495/jest.2022.58432.5275

شجاع موسی پور؛ ابراهیم مرادی؛ مظلومه رزاقی


تاثیر ملاحظات زیست‌محیطی بر بازاریابی سبز در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل‌های شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

10.30495/jest.2022.58693.5288

محمد باشکوه اجیرلو؛ یاور بابائی؛ گلثوم اکبری آرباتان؛ سجاد فردوسی


مقایسۀ عملکرد انواع سایبان‌‌ ثابت در جهت کنترل نور روز ساختمان (مطالعه موردی: جبهۀ جنوبی در اقلیم یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.30495/jest.2022.61515.5423

طاهره نصر؛ زهرا یارمحمودی


امکان سنجی تولید آجر وملات ژئوپلیمری از خاک بومی قرمز رنگ روستای توتاخانه به منظور استفاده در حفاظت از بافت معماری ارگانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.30495/jest.2022.66964.5669

احمد فهمی؛ علی مجنونی توتخانه؛ علیرضا بابائیان امینی؛ یاسر مارابی


بررسی و تحلیل مؤلفه های تاثیرگذار بر بهبود کیفیت فضایی پردیس های سینمایی به منظور افزایش پویایی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.52558.5073

نرگس غضنفری؛ سعید عظمتی


ارزیابی پیامدهای رقابتی توسعه محصول سبز تحتِ وجودِ قابلیت‌های تکنولوژی محوری شرکت‌های دانش بنیان: تحلیل راف توسعه یافته (ERST)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.65595.5614

حمیده عجم اکرامی؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان


ارائه الگویِ پیشگیری قلدریِ سازمان جهتِ توسعه‌ی کارکردهای رفتاری سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.63863.5537

محمدمهدی خداوردی؛ محمدباقر گرجی؛ مجید نصیری؛ عبدالغنی رستگار


ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی به کمک پارامترهای هیدروشیمیایی (مطالعه موردی: ناحیه قیدار-استان زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.63521.5519

سیدوحید شاهرخی؛ طاهره جانی سرناوی


برآورد ارزش‌ اقتصادی فضای سبز منطقه 10 تهران با استفاده از روش لاجیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.63016.5493

محمد درگاهی کفشگر کلایی؛ لیلا ابراهیمی؛ آمنه حقزاد؛ مهرداد رمضانی پور


ارائه روش تلفیقی نوین سلکا جهت ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب تأمین‌کننده سبز در زنجیره‌تأمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.55308.5161

الهام شادکام؛ فاطمه آدینه


بررسی تاثیر ترافیک بر انتشار PM2.5 با استفاده از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) – مطالعه موردی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.61573.5428

َشراره محمودی؛ مژگان احمدی ندوشن


ارائه چارچوبی برای شناسایی ریسک‌های زنجیره تامین لارج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.61734.5469

محمد قرقچیان؛ امیدعلی عادلی؛ مژگان صفا؛ محمد رضا پورفخاران


بررسی تأثیر پساب استخرهای پرورش ماهی بر کاهش کیفیت آب رودخانه قزل اوزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.62547.5470

علی افشاری؛ پریسا علمداری؛ احمد گلچین؛ محمدصادق عسکری


بهینه سازی زمان ماند در مخزن ویژه آتش نشانی و تاثیر آن بر کیفیت آب در مخزن (مطالعه موردی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک غرب تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30495/jest.2022.62222.5454

هادی والهی ریکنده؛ محمد جواد امیری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی


بررسی تغییرات مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شاخص IRWQI (مطالعه موردی: دشت مهران، ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.30495/jest.2022.62489.5465

فاطمه منصوری نصار؛ احسان یارمحمدی؛ جعفر اسدکاظمی؛ حسن فتحی زاد؛ محسن توکلی


بررسی هویت‌های زیست‌محیطی در جامعه‌ی ایرانی: یک تحقیق میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.30495/jest.2022.62891.5485

جواد نبی‌زاده مقدم؛ رویا صدیق ضیابری؛ سید محمد‌رضا عادل


تعیین زاویه تمایل بهینه برای روشنایی طبیعی آتریوم در تهران بر اساس زوایای خورشید و ویژگی‌های اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.30495/jest.2022.63682.5529

علیرضا باقری؛ محمدعلی خانمحمدی؛ هانیه صنایعیان


مدیریت زیست محیطی کسب‌ و کار محصولات بتن حاصل از بازیافت ضایعات لاستیک با مدل‌سازی تصمیم گیری چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.30495/jest.2022.66711.5667

محمد کربلائی کریمی؛ امیرهومن حمصی؛ علی محمدی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان


بررسی ابعاد حقوقی چالشهای ژئوپولیتیک-محیط زیستی آلودگیهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.30495/jest.2022.21170.3015

سید عباس پورهاشمی؛ سونا قاسمی؛ علی زارع؛ پروین فرشچی


سازوکارهای حقوق بین الملل در حل و فصل اختلافات زیست محیطی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.30495/jest.2022.54350.5240

کوثر فیروزپور