ارزیابی اقتصادی- زیست‌محیطی باغات سنتی شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

10.22034/jest.2018.19923.2886

چکیده

از مهم ترین اقدامات زیست‌محیطی در ایران، همواره باغداری و احداث باغات به خصوص در حاشیه شهرها بوده است و درخت همواره از جمله مواهب طبیعت به شمار می آمده است. باغستان‌های سنتی قزوین با سابقه تاریخی بیش از هزار سال میراثی منحصر به فرد است؛ حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند باید یکی از مهم ترین مسائل در برنامه‌های شهری باشد. هدف از ارائه این پژوهش، بیان لزوم توجه به ارزش های گوناگون زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی این باغات و ارائه معیارها و سنجش ارزش‌ زیست‌محیطی این باغستان می باشد. به این منظور چهار گونه غالب از درختان آن، انتخاب شده و متناسب با محاسبات انجام شده بر اساس نرم افزار I-Tree و با توجه به مطالعات انجام شده در دانشکده کشاورزی دانشگاه Purdue آمریکا ارزیابی مورد نظر صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت زیاد این باغستان‌ها از جنبه‌های مختلف و لزوم حفط و حراست از آن‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات