تحلیل مدل نهادی اصل پنجاه قانون اساسی در پرتو حمایت سازمان های دولتی و غیردولتی حامی محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22034/jest.2018.10037.1854

چکیده

در جمهوری اسلامی ایران با وجود تنوع اقلیمی، اکولوژیکی و بیولوژیکی حاکم بر آن و وجود گونه‌های فراوان گیاهی و جانوری توجه به امر حفاظت از محیط زیست بایستی از اهمیت بالائی برخوردار باشد. در قانون اساسی کشورمان اهمیت و جایگاه محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده است و با عمومی دانستن تکلیف حفاظت از محیط زیست، این معنا را القا نموده که تمامی آحاد جامعه و به خصوص سازمانهای دولتی و غیر دولتی هر یک به فراخور قوانین و کارآیی تشکیلات خویش بایستی در حفظ و نگهداری از محیط زیست کوشا باشند. این سازمانهای دولتی و غیر دولتی که برخی از آنها وظیفه حفاظت از محیط زیست را به عنوان وظیفه اصلی خود و برخی از آنها به عنوان وظیفه فرعی خود اعمال می‌نمایند در برخی جهات وظایف خود را به درستی انجام داده اند و در برخی جهات نیز با توجه به علل گوناگون، از انجام صحیح وظایف خود در حیطه محیط زیست و برآوردن منویات اصل پنجاهم قانون اساسی، بسیار فاصله گرفته اند. در مقاله حاضر سعی بر آن شده تا مقولات بالا بررسی و چالش‌های زیست محیطی پیش روی کشورمان تحلیل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات