مدل سازی پراکنش آلاینده های اتمسفری قابل انتشار مجتمع در حال احداث سیمان خرم آباد با استفاده از نرم افزارADMS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس/ شرکت مهندسین مشاور

2 مدیر عامل/ شرکت مهندسین مشاور

3 کارشناس/شرکت خصوصی

4 کارشناس/سازمان حفاظت محیط زیست

10.22034/jest.2018.11108.1966

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر آلاینده‌های مختلف اتمسفری منتشر شده از دودکشهای کارخانه سیمان خرم آباد بوده که در حال احداث است. برای بررسی این مهم اثرات تجمعی کارخانه‌های اطراف (کارخانه آسفالت و نیروگاه 2000 مگاواتی سیکل ترکیبی) بررسی شد. مقادیر نشر آلاینده‌های بدست آمده شامل آلاینده‌های NO‌2، SO2، CO، PM10 بوده که با استفاده از مدل ADMS 3.3، اطلاعات هواشناسی ساعتی 2006 و دودکشهای مجتمع سیمان خرم آباد، کارخانه آسفالت و نیروگاه و بر اساس استانداردهای سازمان محیط زیست ایران، محاسبه و تحلیل شدند. همچنین با توجه به نبود برخی اطلاعات در ارتباط با نیروگاه و دپو و انتقال مواد در مجتمع سیمان، اطلاعات مورد نیاز مربوط به نشر آلاینده ها با مراجعه به سایر روشهای ارائه شده توسط مراجع معتبر علمی تهیه و استفاده گردید. منطقه ای که محاسبات در آن انجام شده ناحیه ای مربع شکل به مساحت تقریبی 2500 کیلومتر مربع میباشد. نتایج مدل سازی نشان می دهد با توجه به مشخصات این کارخانه و کارخانه های آسفالت و نیروگاه، میزان غلظت آلاینده ها در محیط اطراف این مجتمع و خصوصاً شهر خرم آباد از حد مجاز استاندارد ملی هوای پاک فراتر نمی رود. به منظور تحلیل حساسیت منطقه مورد مطالعه ابتدا با استفاده از مدل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice اولویت بندی لایه‌های اطلاعاتی تعیین گردید و سپس با استفاده از نرم افزار GIS تحلیل حساسیت محدوده پیشنهادی جهت احداث کارخانه انجام و بهترین گزینه معرفی شد. در تحلیل دلایل حساسیت، با توجه به نتایج اولویت بندی لایه ها و اطلاعات وضعیت محیط زیست منطقه و با روی هم‌گذاری لایه های گسل، شیب و... و با تلفیق این پارامترها با ویژگیهای محیط زیست منطقه مورد مطالعه، مناطق دارای حساسیت طبقه بندی شده و در آخر راهکارهای مدیریت و پایش زیست محیطی به منظور کاهش و کنترل آلودگی های منتشره ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات