آنالیز انرژی و زیست محیطی انتگراسیون سیستم پیل سوختی اکسید جامد با سایت جامع تولید یوتیلیتی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

10.22034/jest.2018.19970.2893

چکیده

تأمین یوتیلیتی‌های مورد نیاز در سایت با کمترین هزینه و آلایندگی و بالاترین بهره‌وری، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های صاحبان صنایع فرآیندی به شمار می‌آید. در این تحقیق در طی یک مطالعه موردی ابتدا سایت جامع تولید یوتیلیتی بهینه‌سازی شده و سپس آنالیز انرژی و محیط‌زیستی سیستم پیل سوختی صورت می‌پذیرد. سپس انتگراسیون پیل سوختی با سایت یوتیلیتی در طی دو سناریو تأمین کل بخار تولیدی توسط HRSG توربین گاز و تأمین کل توان تولیدی توربین گاز مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به ارزیابی صورت گرفته در صورتی که هدف تأمین کل بخار تولیدی توسط HRSG توربین گاز باشد، انتخاب سیستم SOFC از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی مقرون به صرفه تر می‌باشد. بنابراین در صورتی که هدف تغییر سیستم توربین گاز به سیستم SOFC باشد، انتخاب سیستم بر اساس تأمین کل بخار تولیدی توسط HRSG باشد، تعداد 10 عدد سیستم SOFC مورد نیاز خواهد بود که به وسیله آن می‌توان توانی در حدود 56/27 مگاوات تولید کرد. بر این اساس 56/9 مگاوات مازاد توان تولیدی خواهد بود که می‌توان آن را به شبکه برق واگذار کرد. در این حالت 170 کیلوگرم بر ساعت سوخت مصرفی بویلر ها کاهش می‌یابد 38 هزار تن در سال دی‌اکسید کربن کمتری وارد جو می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات