تدوین طرح جامع مقدماتی برای مدیریت منطقه حفاظت شده باشگل(استان قزوین)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسنده

کارشناس

10.22034/jest.2019.5446.1466

چکیده

منطقه حفاظت شده باشگل به وسعت 6/25198 هکتار در استان قزوین واقع شده است. اقلیم و آب و هوای منطقه در تقسیم بندی در رده مناطق نیمه بیابانی است. پوشش گیاهی این منطقه عبارتند از خانواده های لگومینوز، گرامینه، کمپوزیته و ... فرسایش پذیری منطقه با توجه به حفاظت منطقه و پوشش گیاهی مطلوب، کم است.
تنوع جانوری منطقه زیاد است و 113 گونه جانوری در این منطقه وجود دارد. از مشکلات این منطقه می توان به چرای بی رویه و شکار غیر مجاز اشاره کرد، که سبب شده حیات وحش منطقه به ویژه قوچ و میش البرز مرکزی و گونه های دشت زی زیستگاه هایشان را ترک نموده و جمعیت آنان در معرض تهدید و خطر انقراض قرار گیرد. بنابراین این عوامل موجبات قرار گرفتن منطقه باشگل به عنوان منطقه حفاظت شده در زیر مجموعه مناطق 4 گانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست گردیده است و در آمایش این منطقه سعی بر آن شده تا حد امکان کلیه مناطق حساس و با ارزش حفاظتی صرفا برای حفظ تنوع زیستی تحت مدیریت قرار گیرند.
با اختصاص کاربری های متناسب با توان اراضی، پایداری آن برای همیشه تضمین گردد. اما در کنار این تمهیدات از سوی مسئولین صورت می گیرد، آموزش و تنویر افکار عمومی با ترویج و تثبیت ارزش های گوناگون که مناطق حفاظت شده دارند، از طریق معرفی آن ها می تواند پشتوانه حمایت مطمئنی برای این مناطق به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات