خنثی سازی ایمن، اقتصادی و سازگار با محیط زیست مواد پر انرژی مستعمل و ضایعاتی به روش هیدرولیز قلیایی در کودهای آلی در مقیاس صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش مناسب برای خنثی سازی ایمن، اقتصادی وسازگار با محیط زیست مواد پر انرژی مستعمل و ضایعاتی در کودهای آلی با ارزش ارایه شده است.  اساس این روش  هیدرولیز قلیایی مواد پر انرژی در حضور اسید هیومیک و تحت شرایط قلیایی مناسب می باشد که در نتیجة آن پیوندهای مادة پر انرژی شکسته شده و نیتروژن موجود در آن ها به شکل یون های نیتریت، نیترات و یا آمونیاک درآمده و جذب اسید هیومیک می شود. مواد کربن‌دار باقی مانده از فرآیند نیز به مواد بی‌خطر تجزیه شده و در ماتریس هیومیک اسید گرفتار می شود. در ادامه مخلوط به دست آمده از فرایند هیدرولیز که یک کود مایع است تا رسیدن به pH مناسب با اسید فسفریک خنثی‌سازی می شود و در صورت نیاز، ترکیبات دیگر مورد نیاز گیاه مانند ریزمغذی ها به آن افزوده می گردد. در این فرایند از آلودگی های زیست محیطی شدیدی که از روش های متداول قدیمی مورد استفاده جهت انهدام یا خنثی سازی مواد پر انرژی به وجود می آید، جلوگیری می شود و خطرات ایمنی در خنثی سازی یا انهدام این مواد به حداقل ممکن می رسد. به طور کلی محصول نهایی این فرایند، کودهای مایع آلی/معدنی با فرمولاسیون های متنوع جهت مصارف کشاورزی است.

کلیدواژه‌ها