ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کمپوست یکی از راهبرد های مدیریت مواد زایدجامد شهری است که با هدف کاهش حجم و وزن موادی که باید دفع شود، کاهش انتشار بو و شیرابه، بازیافت منابع و کاهش هزینه های احتمالی دفع مورد استفاده قرار می گیرد. جهت رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی در چارچوب انطباق طرح های توسعه ای با حساسیت های زیست محیطی، انجام طرح های ارزیابی اثرات
 زیست محیطی کارخانجات کمپوست الزامی شده است.  براین اساس در ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کارخانه کمپوست یزد از
 روش های چک لیست پرسشنامه ای ، ماتریس اثرات متقابل پارامتر زیست محیطی- فعالیت و چک لیست سنجشی استفاده
شد. در بازدیدهای میدانی از محل کارخانه کمپوست مشخص گردید که نزدیک ترین مرکز عمده مسکونی به محل کارخانه، شهر یزد است و در جهات دیگر نیز با توجه به بررسی های میدانی و همچنین نقشه کاربری اراضی هیچ گونه عارضه خاص اکولوژیک و اقتصادی-اجتماعی در محدوده 7 کیلومتری طرح شناسایی نشده و زمین محل طرح عمدتاً بایر و شنزار می باشد. تنها عاملی که به طور مشخص می تواند شعاع اثر گذار طرح را افزایش دهد جهت بادهای غالب می باشد که با توجه به جهت باد غالب که از سمت جنوب شرقی و غربی می وزد از این نظر نیز  خطری متوجه ساکنان این قسمت از شهر یزد نمی شود. در مجموع گزینه انجام طرح با معدل 17/2+ در مقابل گزینه عدم انجام آن با معدل 13/8- دارای برتری کامل بوده و طرح با لحاظ طرح های بهسازی و اقدامات اصلاحی قویاً توصیه شده است.براساس بررسی صورت گرفته عمده آثار دراز مدت طرح در مرحله بهره برداری درموارد شیرابه و نفوذ احتمالی آن به آب های زیر زمینی، مخاطرات بهداشتی داخل کارخانه برای شاغلان و محیط بیرونی (عمدتاً از حشرات و جانوران موذی)،آلودگی بویایی و آلودگی محصول می باشد.