بررسی تاثیر مساحت بازشو و رنگ پوسته خارجی ساختمان در عملکرد تهویه‏ی طبیعی با بهره گیری از مدل سازی CFD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه آموزش آلی طبری

2 عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

10.22034/jest.2020.48174.4849

چکیده

زمینه و هدف: در سالهای اخیر به دلیل کاهش ذخایر انرژی، افزایش عارضه‏های زیست محیطی ناشی از حضور انواع آلاینده‏ها در محیط خانه و جهت استفاده از منابع رایگان اقلیمی، نقش تهویه‏ی طبیعی در بهبود هوای داخلی ساختمان و بهره‏برداری از توان خود تهویه‏ای محیط، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
روش بررسی: در این پژوهش با انتخاب مساحت بازشو و رنگ پوشش خارجی به عنوان عوامل موثر در بهبود فرآیند تهویه‏طبیعی، از طریق شبیه‏سازی توامان اقلیمی و عددی به کمک نرم افزار دیزاین بیلدر، چهار سناریوی متفاوت و اثر هریک در تهویه طبیعی ساختمان برای شرایط اقلیمی شمال کشور (محدوده بابلسر) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج بررسی مقایسه‌ای این عوامل برای یک خانه مسکونی در شمال ایران، نشان می‌دهد که با افزایش بازشو و تغییر رنگ بام و دیوار از تیره به روشن، از منظر حرارت و سرعت جریان هوا، شرایط داخل خانه به طور کلی بهبود محسوسی خواهد یافت.
بحث و نتیجه گیری: در این حالت مشاهده شده است که بدون نیاز به تکنولوژی خاص و تنها با بهبود شرایط ساخت متناسب با اقلیم، در گرم‏ترین روزهای سال دمای ظاهری داخل ساختمان را می توان تا 6 درجه کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات