سازوکارهای حقوق بین الملل در حل و فصل اختلافات زیست محیطی دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده حقوق دانشگاه تهران

10.30495/jest.2022.54350.5240

چکیده

اقیانوس ها میزبان تنوع وسیعی از زندگی دریایی ازجمله گیاهان، اسفنج ها و وجود نیمی از گونه های جانوری و ضامن بقای زندگی در زمین هستند که 70 درصد سطح زمین را در برمی گیرند. با این حال در چند دهه اخیر، فعالیت های انسانی که محیط دریایی را مورد حمله قرار می دهند، شدت یافت و نگرانی فزاینده ای در خصوص وضعیت اقیانوس ها و حفاظت از محیط زیست آن به وجود آمد . اهمیت چند وجهی دریاها و تلاش دولت ها بر استفاده حداکثری از این منافع نیز منجر به بروز تعارضاتی میان دولت ها شد که نظم بین المللی ایجاب می کند که راهکارهایی برای حل و فصل مسالمت آمیز این اختلافات، تعبیه شود. لذا در این تحقیق برآنیم با بررسی اصول مندرج در کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها ، تعهدات دولت ها را در حفاظت از محیط زیست دریایی ارزیابی کنیم و دریابیم که مطابق حقوق بین الملل به چه سازوکارهایی در زمان بروز اختلاف، می توان متوسل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات