بررسی اجمالی امکان دفن پسماندهای شهری استان تهران بر اساس روش اولکنو

نویسندگان

چکیده

با توجه به توسعه بی رویه و غیراصولی شهرها، عدم وجود الگوی صحیح مصرف و رشد روزافزون تولید پسماندها و همچنین مشکلات و نارسایی های سیستم مدیریت پسماندها، منطقی ترین و کم هزینه ترین روش برای دفع پسماندهای شهری، دفن بهداشتی است.
در استان تهران با تولید روزانه 11000 تن پسماند، علیرغم امکان استفاده از روش تولید کمپوست، از روش دفن استفاده می شود. علاوه بر این، اصول و معیارهای مهندسی و زیست محیطی در رابطه با دفن پسماندها در بسیاری از محل های دفن رعایت نمی شود و روش دفن، اغلب بصورت غیراصولی و غیربهداشتی است. از این رو موجب ایجاد مخاطرات زیست محیطی می شود. در این تحقیق، از روش اولکنو استفاده شده است. ارزشیابی اماکن دفن، بر اساس این روش نشان می دهد، اکثر شهرها در وضعیت نسبتا مطلوب و بقیه تا حدودی قابل قبول و مابقی نیز غیر قابل قبول بوده است.

کلیدواژه‌ها