بررسی تاثیرات روشهای بهینه سازی انرژی بر گازهای آلاینده های خروجی از کوره

نویسندگان

چکیده

کوره ها در فرآیندهای پتروشیمی و پالایشگاهی از مهمترین مصرف کننده های انرژی هستند. کاربرد مهم آنها در کراکینگ حرارتی، پیش گرم کردن سیال فرآیند است. سیر صعودی قیمت انرژی در اواخر قرن بیستم باعث بوجود آمدن روشهای بهینه سازی انرژی و صرفه جویی در مصرف سوخت شده است. در این بررسی میزان تاثیر روشهای مختلف بهینه سازی انرژی بر فاکتور مهم زیست محیطی در کوره ها یعنی گازهای آلاینده ایجاد شده توسط واکنش احتراق مورد توجه قرار گرفته است. عامل اساسی آلایندگی در کوره هایی که از سوخت گازی بدون گوگرد استفاده می کنند واکنش مواد و تولید NOx است. با بررسی آنالیزهای بدست آمده از یک کوره نمونه روشهای برای بهینه سازی همزمان انرژی و کاهش آلاینده های محیط زیستی ارایه شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش %43 هوای اضافی با پیش گرم کردن هوا مقدار قابل ملاحظه ای از ایجاد گاز NOx کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها