دستاوردهای اجلاس سران در ژوهانسبورگ منشوری برای توسعه پایدار جهان در قرن 21

نویسنده

چکیده

ده سال پیش یعنی در سال 1992 سران کشورهای جهان در شهر ریودوژانیرو- کشور برزیل- گرد هم آمدند و شالوده برنامه توسعه پایدار قرن 21 را بنا نهادند. سران 178 کشور، سندی در 700 صفحه امضا نمودند که به «دستور کار 21» معروف شد. این سند، سندی سبز برای ایجاد محیط زیست سالم، اقتصاد پویا برای تمام مردم کره زمین محسوب می شود. دستور کار 21 به مسایل بحرانی بشر توجه خاص نموده است نظیر: ادامه تخریب اکوسیستم ها، تشدید فقر، گرسنگی و ضعف بهداشت فردی، انفجار جمعیت، افزایش بیسوادی و غیره.

کلیدواژه‌ها