تاثیر گیاهان بر دمای محیط اطراف / مطالعه موردی پارک طالقانی

نویسندگان

چکیده

اندازه گیری های زمینی و تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که مراکز شهرهای بزرگ مانند تهران نسبت به نقاط حاشیه ای خود، دمای بالاتری دارند. به طوری که پس ار رسم نقشه نقاط همدما یا تفسیر عکس های هوایی، کانون های حرارتی در سطح شهر خصوصا در مناطق مرکزی و پرتراکم شهر دیده می شود....

کلیدواژه‌ها