بررسی آلودگی هوای ناشی از انتشار اکسید آهن در فضای داخلی صنعت فولاد با به کارگیری نرم افزار ARCGIS

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسنده

دانشجو

چکیده

زمینه و هدف: صنعت فولاد یکی از صنایع مهم در زنجیره صنعت کشور به شمار می رود که به عنوان یک واحد صنعتی ، به دلیل دارا بودن منابع مولد آلودگی هوا یکی از مراکز تولید آلودگی هوا به شمار می رود . لذا بررسی آلودگی هوا ی ناشی از انتشار اکسید آهن در فضای داخلی صنعت فولاد در محیط GIS انجام گردید.
روش بررسی: محیط پژوهش یک کارخانه صنعت فولاد است. تعداد ایستگاههای نمونه برداری 8 ایستگاه است و نمونه برداری از گرد و غبار اکسید آهن در واحدهای کابین جرثقیل سقفی، استند اصلی ،سالن ماشین سازی، منطقه بالای کوره، استند اصلی نزدیک بستر، کارگاه ساخت و نوسازی ، برش ورق سالن تراش و منطقه اسکارفینگ توسط پمپ های نمونه برداری اندازه گیری شده، سپس نقشه شرکت اسکن گردیدو جدول داده در محیط excel تهیه و کلیه اطلاعات درسیستم GIS و محیط نرم افزار arcview وارد شده و در نهایت تولید نقشه پهنه بندی و نقشه خطوط همترازی انجام گرفت .
یافته ها: نتایج آنالیز داده ها و بررسی نقشه ها حاکی از آن است که میزان گردوغبار اکسیدآهن در برخی واحد ها نظیر کابین جرثقیل سقفی 38/5 mg/m3 ، STAND اصلی 22/5 mg/m3 و منطقه بالای کوره 63/5 mg/m3 بالاتر از حد مجاز است.
نتیجه گیری: نتیجه این بررسی نشان داد که میزان گردوغبار اکسید آهن در برخی واحدها بالا تر از حد مجاز بوده است که باید تدابیر مدیریتی جهت کنترل و کاهش آلاینده های هوا اعمال گردد. در پایان نتایج آنالیز ها و نقشه ها ارائه شده و راهکارهایی جهت مدیریت و کاهش آلودگی هوا در صنعت یاد شده بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات