اثر محافظتی ویتامین C بر آسیب بافت آبشش ناشی از نانوذرات اکسید روی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

چکیده

زمینه و هدف: در حال حاضر فناوری نانو پیشرفته‌ترین و جدیدترین فن‌آوری بشری است که از همگرایی علوم فیزیک، شیمی و زیست شناسی به وجود آمده است. وضعیت نامساعد کیفیت آب و وجود آلاینده‌ها در آب باعث پاسخ استرس در ماهی می‌شود که کلیه عوامل استرس‌زا بر وضعیت فیزیولوژیک و سلامت ماهیان اثر‌گذار بوده و باعث کاهش عملکرد ایمنی ماهیان می‌شود، از این رو استفاده از محرک‌های ایمنی نظیر ویتامین‌ها بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد.
روش بررسی: تعداد 170 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی 170 گرم در آکواریوم‌های شیشه‌ای 30 لیتری قرار گرفت. سپس در 9 تیمار با 3 تکرار از غلظت‌های 40و 80 میلی‌گرم بر لیتر نانوذرات روی و دو سطح ویتامین C (400 و 800 میلی‌گرم به ازای هرکیلوگرم غذا) قرار داده شدند.
یافته‌ها: مصرف هم‌زمان ترکیب 800 میلی‌گرم برکیلوگرم ویتامین C و 40 میلی‌گرم بر لیتر نانواکسید روی موجب اثر محافظتی بیشتر ویتامین C در برابر آسیب بافت آبشش ناشی از نانواکسید روی گردید به طوری که شدت ضایعات در مقایسه با سایر تیمارها کمتر بود.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه سمیت نانو ذرات اکسید روی را تأیید نمود و نشان داد که ویتامین C در روش خوراکی، ایمنی را در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحریک نموده و قادر است باعث بهبود آسیب‌های بافتی آبشش در غلظت 800 میلی‌گرم بر کیلوگرم شود. و اثرات تخریبی ناشی از نانو ذرات اکسید روی را نیز کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات