نمایه نویسندگان

ا

 • اردلانی، الهام سنجش تراکم متیل تر شری بوتیل اتر ، MTBE ، در آب و خاک اطراف جایگاههای بنزین تهران در سال 1382 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 19-30]
 • افشار حسینی، علی بررسی عملکرد پرلیت در جذب لکه نفتی از آب دریا [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 55-68]
 • افشار نیا، مجتبی بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع فلزی و کانی غیر فلزی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 56-67]
 • امتیاز جو، مژگان آلویتا جایگزین مالاشیت گرین در کارخانه های تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 30-44]

ب

 • بابایی، فرزام تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 45-55]
 • باستانی، داریوش بررسی عملکرد پرلیت در جذب لکه نفتی از آب دریا [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 55-68]
 • برخوردار، بنفشه بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 11-19]
 • بشکوه، فرنوش تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 45-55]
 • بهبهانی، سید محمودرضا برآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 45-54]
 • بوداقپور، سیامک تعیین مدل ریاضی اکسیژن محلول در سیستم لجن فعال سال 1383 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 11-18]

پ

 • پیازک، نورایر انتشار جغرافیایی کنه های نرم و سخت در شهرستان بویراحمد استان کهکیلویه و بویراحمد (83-1382) [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 57-66]
 • پژند، ذبیح ا... تعیین LC50 96h دو سم ساترن (علف کش) و مالاتیون (حشره کش) بر روی بچه ماهی تاسماهی ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 1-12]

ت

 • ترابیان، علی تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 45-55]

ج

 • جاوید، ا... بخش بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 47-56]
 • جاوید، امیرحسین حذف انتخابی فلزات سنگین از محلول کلرور فریک ناشی از فرآیند اسیدشویی ، توسط ترسیب به وسیله نمک های سولفید [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 35-46]

چ

 • چوبکار، نسرین اثرات کاربرد سم تری کلوفن با غلظت های مختلف روی رشد لارو و بچه ماهی سفید دریای خزر [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 33-44]

ح

 • حسنی، امیرحسام حذف انتخابی فلزات سنگین از محلول کلرور فریک ناشی از فرآیند اسیدشویی ، توسط ترسیب به وسیله نمک های سولفید [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 35-46]
 • حسنی، امیر حسام تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 45-55]
 • حسین، مصطفی بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 87-100]

خ

 • خارا، حسین تعیین LC50 96h دو سم ساترن (علف کش) و مالاتیون (حشره کش) بر روی بچه ماهی تاسماهی ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 1-12]
 • خراسانی، نعمت ا... تحلیل فراوانی غلظت متوسط الاینده های رواناب شهری [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 13-22]
 • خرم روز، علمدار انتشار جغرافیایی کنه های نرم و سخت در شهرستان بویراحمد استان کهکیلویه و بویراحمد (83-1382) [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 57-66]

ر

 • رحیمی پور، حمید شبیه سازی احتمال وقوع لایه بندی حرارتی دریاچه های انسان ساخت شهری [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 17-32]
 • رحیمی پور، حمید بررسی ویژگیهای کمی و کیفی آبهای ورودی به دریاچه پیش بینی شده در غرب تهران بزرگ [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 1-10]
 • رحیمی خوب، علی برآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 45-54]
 • رضا کمالان، حمید بررسی و ارزیابی اقتصادی تصفیه انواع فاضلاب تخلیه شونده به رودخانه کارون در محدوده استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 20-29]

س

ش

 • شایقی، منصوره انتشار جغرافیایی کنه های نرم و سخت در شهرستان بویراحمد استان کهکیلویه و بویراحمد (83-1382) [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 57-66]
 • شیخی مقدم، لاله آلویتا جایگزین مالاشیت گرین در کارخانه های تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 30-44]
 • شریعت، سیدمحمود سنجش تراکم متیل تر شری بوتیل اتر ، MTBE ، در آب و خاک اطراف جایگاههای بنزین تهران در سال 1382 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 19-30]
 • شریفی، فرود برآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 45-54]
 • شریفی، مظفر گزارشی از خفاش های جزیره قشم [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 69-76]
 • شفیع پور، مجید بررسی اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر امور معیشتی ، اجتماعی و زیست محیطی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 31-36]
 • شفیع پور، مجید برنامه جامع کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]
 • شفیع پور مطلق، مجید مدل بررسی میزان انتشار آلاینده از موتور سیکلت های فعال در شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 23-34]
 • شهبازی، افسانه تحلیل فراوانی غلظت متوسط الاینده های رواناب شهری [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 13-22]

ص

 • صبور، محمدرضا بررسی و آنالیز پسمانده های عفونی بیمارستانی در ایران [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 37-50]
 • صبور، محمدرضا بررسی و ارزیابی اقتصادی تصفیه انواع فاضلاب تخلیه شونده به رودخانه کارون در محدوده استان خوزستان [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 20-29]

ظ

 • ظهوری، حسین گزارشی از خفاش های جزیره قشم [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 69-76]

ع

 • عباسپور، مجید برنامه جامع کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]
 • علیزاده، الهه اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت تریتیم در تولید انرژی با استفاده از گداخت هسته ای [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 51-62]
 • عمادی، حسین اثرات کاربرد سم تری کلوفن با غلظت های مختلف روی رشد لارو و بچه ماهی سفید دریای خزر [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 33-44]
 • عمادی، حسین آلویتا جایگزین مالاشیت گرین در کارخانه های تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 30-44]
 • عمرانی، قاسمعلی بررسی سیستم بازیافت پلی اتیلن ترفنالات PET به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 1-16]

غ

 • غیاث الدین، منصور بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 11-19]

ک

 • کاشفی الاصل، مرتضی جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 77-86]
 • کرمی، محمود گزارشی از خفاش های جزیره قشم [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 69-76]
 • کشوردوست، فریبا تعیین LC50 96h دو سم ساترن (علف کش) و مالاتیون (حشره کش) بر روی بچه ماهی تاسماهی ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 1-12]
 • کمالان، حمیدرضا مدل بررسی میزان انتشار آلاینده از موتور سیکلت های فعال در شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 23-34]
 • کوچک زاده، مهدی برآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 45-54]

گ

 • گلشنی، گیتا حذف انتخابی فلزات سنگین از محلول کلرور فریک ناشی از فرآیند اسیدشویی ، توسط ترسیب به وسیله نمک های سولفید [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 35-46]

م

 • مافی غلامی، رویا بررسی سیستم بازیافت پلی اتیلن ترفنالات PET به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 1-16]
 • محامدی فرد، امیر بررسی و آنالیز پسمانده های عفونی بیمارستانی در ایران [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 37-50]
 • محمد ولی سامانی، جمال برآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 45-54]
 • محوی، امیرحسین بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 87-100]
 • محوی، امیرحسین بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع فلزی و کانی غیر فلزی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 56-67]
 • محوی، امیرحسین بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 47-56]
 • میرباقری، سیداحمد تعیین مدل ریاضی اکسیژن محلول در سیستم لجن فعال سال 1383 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 11-18]
 • مرندی، رضا جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 77-86]
 • مسافری، محمد بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 87-100]
 • مصداقی نیا، علیرضا بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 47-56]
 • منصوری، نبی الله برنامه جامع کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 1-10]

ن

 • ناصری، سیمین بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 87-100]
 • ناصری، سیمین بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع فلزی و کانی غیر فلزی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 56-67]
 • ناصری، سیمین بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع نساجی ، چوب و کاغذ و چرم سازی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 47-56]
 • ناصر هراتی، سیدامیر بررسی اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر امور معیشتی ، اجتماعی و زیست محیطی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 31-36]
 • نزاکتی، رویا بررسی ویژگیهای کمی و کیفی آبهای ورودی به دریاچه پیش بینی شده در غرب تهران بزرگ [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 1-10]
 • نزاکتی اسماعیل زاده، رویا شبیه سازی احتمال وقوع لایه بندی حرارتی دریاچه های انسان ساخت شهری [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 17-32]
 • نصرتی، کاظم تحلیل فراوانی غلظت متوسط الاینده های رواناب شهری [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 13-22]
 • نظامی، شعبانعلی تعیین LC50 96h دو سم ساترن (علف کش) و مالاتیون (حشره کش) بر روی بچه ماهی تاسماهی ایرانی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 1-12]
 • نگارستان، حسین اثرات کاربرد سم تری کلوفن با غلظت های مختلف روی رشد لارو و بچه ماهی سفید دریای خزر [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 33-44]
 • نوری، جعفر شبیه سازی احتمال وقوع لایه بندی حرارتی دریاچه های انسان ساخت شهری [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 17-32]
 • نوری، جعفر بررسی ویژگیهای کمی و کیفی آبهای ورودی به دریاچه پیش بینی شده در غرب تهران بزرگ [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 1-10]
 • نوری، جعفر بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع فلزی و کانی غیر فلزی تهران بزرگ [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 56-67]

و

 • وثوقی، منوچهر بررسی سیستم بازیافت پلی اتیلن ترفنالات PET به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 1-16]
 • وفازاده، محمدعلی سنجش تراکم متیل تر شری بوتیل اتر ، MTBE ، در آب و خاک اطراف جایگاههای بنزین تهران در سال 1382 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 19-30]
 • ولایی، علی تعیین مدل ریاضی اکسیژن محلول در سیستم لجن فعال سال 1383 [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 11-18]
 • ولی زاده، طاهره جذب بیولوژیک رنگ آزو ( قرمز فعال ) از پسابهای صنعتی توسط لجن فعال خشک و بررسی ایزوترمهای مربوط به آن [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 77-86]