نمایه نویسندگان

ا

 • ابطحی، بهروز گزارش مشاهده اولین مورد از شانه داران دریای خزر در سال 1378 [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 63-77]
 • احتشامی، مجید ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور تعیین زیستگاه های کلان در حوضه های آبریز میناب [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 53-62]
 • اخلاقیان، محمدهاشم مدیریت مواد زاید جامد شهری بندر انزلی و اطراف تالاب [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 55-64]
 • ارشاد، هادی گزارش مشاهده اولین مورد از شانه داران دریای خزر در سال 1378 [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 63-77]
 • اسدی، رضا ویژگی های کیفی پساب و لجن چهار تصفیه خانه فاضلاب جوامع کوچک تهران مورد استفاده در کشاورزی [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 90-95]
 • اسماعیلی ساری، عباس گزارش مشاهده اولین مورد از شانه داران دریای خزر در سال 1378 [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 63-77]
 • اعظم کیایی نژاد، سرور ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 78-88]
 • ایماندل، کرامت الله تصفیه فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 1-22]
 • ایماندل، کرامت الله جذب نیکل و سرب به وسیله گیاه آزولا فیلیکولوئیدس [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 43-52]
 • ایماندل، کرامت الله ویژگی های کیفی پساب و لجن چهار تصفیه خانه فاضلاب جوامع کوچک تهران مورد استفاده در کشاورزی [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 90-95]

ب

 • بابایی، فرزام جذب نیکل و سرب به وسیله گیاه آزولا فیلیکولوئیدس [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 43-52]
 • برقعی، مهدی اثر کاتالیستی سولفات منگنز در اکسیداسیون سولفید در فاضلاب های چرم سازی [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 45-54]

ت

 • تجاسم، علی مطالعه علل ضعف درختهای پارک جنگلی چیتگر [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 31-46]
 • ترابیان، علی تصفیه فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 1-22]

ح

 • حسنی، امیرحسام تصفیه فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 1-22]

خ

 • خالقی، پرویز مطالعه علل ضعف درختهای پارک جنگلی چیتگر [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 31-46]
 • خدابنده، صابر گزارش مشاهده اولین مورد از شانه داران دریای خزر در سال 1378 [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 63-77]
 • خراسانی، نعمت اله مطالعه علل ضعف درختهای پارک جنگلی چیتگر [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 31-46]

د

 • دانش، یدالله ارزیابی پخش میکروارگانیسم در اتمسفر با مدل های گوسی و غیرگوسی [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 1-22]
 • دانش، یداله شبیه سازی جریان هوا در اطراف ساختمان ها و دیوارهای عمودی [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 1-26]

ر

 • رودگری، پژمان ارزیابی اولیه توان اکولوژیک حوضه آبخیز دماوند جهت کاربری مرتعی به وسیله سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 17-30]

س

 • سیف آبادی، جعفر گزارش مشاهده اولین مورد از شانه داران دریای خزر در سال 1378 [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 63-77]

ش

 • شریعت، سید محمود ارزیابی اثرات زیست محیطی سد و نیروگاه آبی گتوند علیا [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 35-42]
 • شریعت، سید محمود ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور تعیین زیستگاه های کلان در حوضه های آبریز میناب [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 53-62]
 • شریعت، محمود ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 78-88]
 • شریعت، محمود کاربرد روش جدید ارزیابی محل های دفن مواد زاید جامد شهری در مناطق مرطوب شمال کشور [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 27-44]
 • شریعت، محمود مدیریت مواد زاید جامد شهری بندر انزلی و اطراف تالاب [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 55-64]

ط

 • طوفانیان، فرشاد ازدیاد طول مدت انبارداری پیاز و سیب زمینی از طریق پرتودهی گاما [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 80-89]

ع

 • عباسپور، مجید ارزیابی پخش میکروارگانیسم در اتمسفر با مدل های گوسی و غیرگوسی [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 1-22]
 • عباسپور، مجید ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 78-88]
 • عباسپور، مجید شبیه سازی جریان هوا در اطراف ساختمان ها و دیوارهای عمودی [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 1-26]
 • عباسپور، مجید ویژگی های کیفی پساب و لجن چهار تصفیه خانه فاضلاب جوامع کوچک تهران مورد استفاده در کشاورزی [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 90-95]
 • عباسپور، مجید پیش بینی آلودگی صوتی در مسیر راه آهن شهری (مترو) تهران - کرج - مهرشهر [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 1-16]
 • عیدان، غازی اثر کاتالیستی سولفات منگنز در اکسیداسیون سولفید در فاضلاب های چرم سازی [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 45-54]
 • عمرانی، قاسم علی ارزیابی عملکرد بیوفیلتر جهت کنترل گاز آمونیاک [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 94-100]

غ

 • غیاث الدین، منصور حذف کاتالیستی گاز So2 از دودکش نیروگاه های حرارتی با سوخت فسیلی [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 55-79]

گ

 • گیتی پیما، امیرحسین حذف کاتالیستی گاز So2 از دودکش نیروگاه های حرارتی با سوخت فسیلی [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 55-79]

ل

 • لقائی، حسنعلی ارزیابی اولیه توان اکولوژیک حوضه آبخیز دماوند جهت کاربری مرتعی به وسیله سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 17-30]

م

 • مجید عباسپور، مجید جذب نیکل و سرب به وسیله گیاه آزولا فیلیکولوئیدس [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 43-52]
 • مجلسی، حمدرضا ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور تعیین زیستگاه های کلان در حوضه های آبریز میناب [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 53-62]
 • میرحیدری، فائزه پیش بینی آلودگی صوتی در مسیر راه آهن شهری (مترو) تهران - کرج - مهرشهر [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 1-16]
 • میرزایی، سید احمد ارزیابی پخش میکروارگانیسم در اتمسفر با مدل های گوسی و غیرگوسی [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 1-22]
 • معطر، فرامرز ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 78-88]
 • معطر، فرامرز رفع آلودگی هسته ای از وسایل و دستگاه ها [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 47-54]
 • مقصودلو کمالی، بیژن ارزیابی اثرات زیست محیطی سد و نیروگاه آبی گتوند علیا [دوره 1، شماره 4، 1378، صفحه 35-42]
 • منوری، سید مسعود کاربرد روش جدید ارزیابی محل های دفن مواد زاید جامد شهری در مناطق مرطوب شمال کشور [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 27-44]

ن

 • نجمی، نادر بررسی تراکم ذرات معلق هوای شهری اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 65-93]
 • نزاکتی اسمعیل زاده، رویا رفع آلودگی هسته ای از وسایل و دستگاه ها [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 47-54]
 • نصیری، پروین پیش بینی آلودگی صوتی در مسیر راه آهن شهری (مترو) تهران - کرج - مهرشهر [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 1-16]
 • نوری، جعفر حذف کاتالیستی گاز So2 از دودکش نیروگاه های حرارتی با سوخت فسیلی [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 55-79]
 • نوری، جعفر ازدیاد طول مدت انبارداری پیاز و سیب زمینی از طریق پرتودهی گاما [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 80-89]
 • نوری، جعفر بررسی تراکم ذرات معلق هوای شهری اصفهان [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 65-93]