دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، دی 1391 
بررسی تغییرات ترکیبات آلی و معدنی آهن و منگنز با تغییرات درجه حرارت و قلیائیت در آب pH

صفحه 27-40

سیدمصطفی خضری خضری؛ علی رضا رحمانی؛ محمد تقی صمدی؛ وحید حیات بخش ملایری


بررسی تعادل انرژی گرمایی در خلیج فارس

صفحه 73-88

سید محمدرضا رئیس السادات؛ سید حمیدرضا رئیس السادات


بررسی و تحلیل الگوی شکست امواج در سواحل بوشهر

صفحه 89-104

کامران لاری؛ علی کرمی خانیکی؛ مسعود ترابی آزاد؛ ملیحه عبدالحی


بررسی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی بستر ثابت در تصفیه فاضلاب مصنوعی

صفحه 105-114

سهند جرفی؛ محمد مهدی مهربانی اردکانی؛ کامیار یغمائیان


ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص محیط زیست

صفحه 147-154

سید محمدرضا علوی مقدم؛ رضا مکنون؛ عطا بابازاده ناصری؛ محمدرضا خانمحمدی هزاوه؛ یونس افتخاری یگانه


طراحی نظام کارآمد ساخت و ساز شهری

صفحه 155-160

حسین ذبیحی؛ حمید ماجدی؛ شهریار مشیری


تعیین LC50 آهن فروس (Fe2+) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 161-172

طاهره ناجی حسین زاده؛ علی عاطف یکتا؛ امین کیوان