دوره و شماره: دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 1-642 
حذف سرب با استفاده از پوست گلابی به روش جذب سطحی

صفحه 51-59

10.22034/jest.2017.10702

مریم سعید فرجی؛ علی محمدی ثانی؛ فائزه تجلی؛ حسین علیزاده گلستانی


بررسی اثر فعالیتهای معدنی بر تجمع کادمیوم در پر کبک معمولی (Alectoris chukar)(مطالعه موردی: معدن آهنگران)

صفحه 61-72

10.22034/jest.2017.10703

رامین رمضانی؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ قربانعلی محمدپور رودپشتی؛ فاطمه کاظمینی


ارزیابی دیدگاه‌های مردم نسبت به آلودگی صوتی در نقاط پرتردد شهر رشت طی سال 1389

صفحه 275-282

10.22034/jest.2017.10730

مرضیه سادات آیت الله زاده شیرازی؛ نوشین بیرجندی؛ عبدالکریم کشاورز شکری


تحلیل حساسیت فرایندهای تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از AHP

صفحه 283-294

10.22034/jest.2017.10731

مهناز حسین زاده کلخوران؛ شهناز حسین زاده؛ ابراهیم فتایی


کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک در توده‎های مدیریت شده و مدیریت نشده راش-ممرز

صفحه 437-450

10.22034/jest.2017.10743

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ رامین رحمانی؛ هرمز سهرابی؛ خسرو ثاقب طالبی