دوره و شماره: دوره 19، (ویژه نامه شماره 5) - شماره پیاپی 5، شهریور 1396، صفحه 1-610 
بررسی عملکرد سیستم هوادهی گسترده در تصفیه فاضلاب بیمارستانی و تعیین ضرایب سینیتیکی آن- مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان قدس سنندج

صفحه 1-11

مقداد پیرصاحب؛ عبداله درگاهی؛ علی اکبر زینتی زاده؛ راضیه خاموطیان؛ مرضیه مشیرپناهی؛ حافظ گلستانی فر


جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های حذف‌کننده فسفات از پساب‌ صنعتی

صفحه 27-38

سید حسین حسینی؛ مریم طبیبی؛ حمیدرضا پردلی؛ رضا نجف‌پور؛ فاطمه کریمی؛ سجاد یزدان ستاد


مدل سازی کمی و کیفی رودخانه‌ بهمنشیر و کانال های آب رسان

صفحه 53-66

10.22034/jest.2017.11217

نوید دولت آبادی فراهانی؛ حمید طاهری شهر آیینی؛ محسن ناصری؛ مسلم قاسمی


بررسی متغیرهای مدیریتی پسماندهای بیمارستانی از لحاظ انطباق با استاندارد ISO 14001

صفحه 316-327

10.22034/jest.2017.11304

محمدصالح علی طالشی؛ فرهاد نژادکورکی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمدتقی قانعیان؛ سیده مهدیه نماینده


تجمع زیستی عناصر مس، آهن و روی در اسفنج دریایی Haliclona sp. در جزیره‌های قشم و لارک

صفحه 497-506

10.22034/jest.2017.11382

الهه نوروزی؛ نادر بهرامی فر؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ علی علیزاده