دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 75، زمستان 1396، صفحه 1-247 
1. حذف موثر فسفر از فاضلاب با استفاده از روش بیولوژیکی باردنفو اصلاح شده

صفحه 1-13

فیض الله پاسره؛ سید مهدی برقعی؛ سید نظام الدین حسینی؛ امیر حسین جاوید


4. بررسی ساختار توده‌های انارشیطان (Tecomella undulata R.) در استان بوشهر

صفحه 49-65

زهرا ذولفقاری؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ اکبر قاسمی


10. بررسی تولید کمپوست از زباله شهری با استفاده از بیوراکتور بستر جامد (مطالعه موردی: آمل)

صفحه 151-162

محمد حسین حیدرزاده؛ حسین امانی؛ بهزاد جوادیان؛ حسن کریمی نژاد؛ مجتبی نوایی