دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-94 
مطالعه تأثیر شارژ الکتریکی قطرات آب بر بازده اسکرابر مه پاش در حذف ذرات سیلیس

صفحه 15-26

مجید بیاتیان؛ عبدالرحمن بهرامی؛ رستم گلمحمدی؛ فرشید قربانی شهنا


جداسازی باکتری های تجزیه کننده تولوئن از خاک پتروشیمی اصفهان

صفحه 61-66

عباس اخوان سپهی؛ الهه ناظر؛ باقر یخچالی؛ محمدرضا ناظر


برآورد خسارت تخریب پوشش گیاهی واقع درمحدوده دریاچه سد سازبن

صفحه 67-80

زهرا عابدی؛ ناصر محرم نژاد؛ برهان ریاضی؛ مریم بیات