دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، مهر 1390، صفحه 1-108 
بررسی تولید باطله خمیری درکارخانه فرآوری طلای آق دره و اثرات زیست محیطی آن

صفحه 29-38

سجاد حقیرچهره‌قانی؛ حجت حسین‌زاده؛ رضا سمیعی فرد؛ عارف علیپور