دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 76، فروردین 1397، صفحه 1-204 
تاثیر آلودگی‌های ذره‌ای هوای تهران بر روی مشخصه‌های ابر و بارش

صفحه 119-130

10.22034/jest.2018.12582

دینا عبدمنافی؛ سهراب حجام؛ امیرحسین مشکوتی؛ مجید وظیفه دوست