دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 82، خرداد 1398، صفحه 1-290 
5. بررسی پرتوزایی محیطی در خاک‌های مرزی منطقه هویزه

صفحه 59-70

رضا پورایمانی؛ سیّد محسن مرتضوی شاهرودی


9. بررسی شرایط اکولوژیک بسترهای گلی با استفاده از جوامع ماکروبنتوز در منطقه سجافی خلیج فارس

صفحه 112-125

محمد صادق صبا؛ سید محمدباقر نبوی؛ ابراهیم رجب‌زاده قطرمی؛ غلامرضا سبزقبایی؛ سولماز دشتی؛ صغری رستمی


12. بررسی چالش‌های شغلی آموزشگران مدیریت پسماند شهرداری تهران

صفحه 157-166

مجتبی خانجانی؛ فرزام بابایی سمیرمی؛ ابراهیم طلایی


14. پویایی جمعیت ماهی بیاح (Liza abu, Heckel, 1843) در تالاب شادگان

صفحه 181-193

سیداحمدرضا هاشمی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رسول قربانی؛ احمدرضا جبله