دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 83، تیر 1398، صفحه 1-305 
پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره‌ی مکانی (مطالعه‌ی موردی:حوضه‌ی آب‌خیز فریدن)

صفحه 77-89

10.22034/jest.1970.14652

سید زین‌العابدین حسینی؛ احسان عربیان؛ رضا قربانی؛ سولماز عموشاهی؛ وحیده طهماسبی؛ محسن صادقیان


تعیین پتانسیل اکوتوریستی حوزه آبخیز چرات با استفاده از مدل SWOT

صفحه 125-139

10.22034/jest.1970.14655

عاتکه یزدانی؛ قربان وهاب زاده کبریا؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ سید رمضان موسوی


مولفه ها و چالش های تدوین شاخص های جرم زیست محیطی تحت عنوان جرم بین‌المللی

صفحه 257-278

10.22034/jest.2018.10833.1937

مریم جام بزرگ؛ منصور پورنوری؛ سید عباس پورهاشمی؛ داود هرمیداس باوند