دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 92، فروردین 1399، صفحه 1-300 
ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور جنگل‌کاری و افزایش سطح جنگل با استفاده از عمل گر گاما و AHP

صفحه 49-60

10.30495/jest.2020.30435.4019

سحر طبیبیان؛ سید آرمین هاشمی؛ امیر حسین فیروزان؛ مهسا حکیمی عابد؛ سیروس بیدریغ؛ حمیده کاووسی


ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی

صفحه 185-199

10.30495/jest.2019.16165.2462

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ محمدحسین اصلانی؛ غلامرضا احمدزاده


ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آب‌خیز رودخانه تجن با تکیه بر سنجه‌های سیمای سرزمین

صفحه 351-366

10.30495/jest.2018.16325.2477

فاطمه رجایی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مجید دلاور؛ علی رضا مساح بوانی