دوره و شماره: دوره 22، شماره 11 - شماره پیاپی 102، بهمن 1399، صفحه 1-400 
دستیابی زیستی جیوه در رسوبات خوریات پتروشیمی و جعفری، بندر امام

صفحه 91-105

10.22034/jest.2021.17670

صدیقه آقابکی آلوقره؛ صدیقه بطالبلوئی؛ حکیمه امانی‌پور؛ کامران گرایش


تحلیل شاخص‌های زیست محیطی در پارک‌ ساعی تهران

صفحه 195-205

10.22034/jest.2018.18170.2699

مریم احسانی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ فرزام بابایی سمیرمی


نقش حفاظت بر ویژگی‌های کمی و کیفی گونه آوری (Quercus macranthera C. A. Mey) در جنگل‌های رودبار استان گیلان

صفحه 263-275

10.22034/jest.2018.20080.2922

علی نقی صدیقی چافجیری؛ ایرج حسن زاد ناورودی؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ حسن پوربابائی