دوره و شماره: دوره 22، شماره 12 - شماره پیاپی 103، اسفند 1399، صفحه 1-350 
ارزیابی و برازش مدل خط‌مشی‌گذاری عمومی محیط زیست در کشور

صفحه 1-15

10.22034/jest.2021.46831.4798

سید حسین حسینی؛ کرم الله دانش‌فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ هومن بهمن پور


برآورد میزان تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت هوا در شهر تهران

صفحه 117-131

10.22034/jest.2021.44608.4693

احسان اصغرزاد؛ کامبیز هژبر کیانی؛ علی امامی میبدی؛ فرید عسگری


پهنه بندی و مکانیابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از AHP و GIS دراستان یزد

صفحه 259-271

10.22034/jest.2020.37606.4373

زهره مومن زاده؛ سعیده کلانتری؛ مهدی تازه؛ روح الله تقی زاده مهرجردی