دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-237 
حذف نیکل دو ظرفیتی از فاضلاب صنایع آبکاری به روش اسمز معکوس

صفحه 1-12

سیّد احمد میرباقری؛ امین شمس؛ سیّد حسین هاشمی؛ هادی شمس


ارزیابی ارتعاش تمام بدن در رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران در سال 1387

صفحه 13-20

پروین نصیری؛ حسین ابراهیمی؛ محمدرضا منظم؛ عباس رحیمی؛ حمید رضا مکرمی


بررسی جذب بیولوژیکی یون (II) Co از محلول های آبی توسط جلبک گراسیلاریا

صفحه 21-28

اکبر اسماعیلی؛ پری بیرامی؛ عبدالحسین روستائیان؛ اشرف بیرامی


مطالعه شاخص های آلودگی صدا و خصوصیات آکوستیکی بنای مدارس شهر تهران

صفحه 29-38

رستم گلمحمدی؛ فرشید قربانی؛ حسین محجوب؛ زهره دانش مهر


بررسی جوامع پلانکتونی و کیفیت آب درتالاب بند علی خان

صفحه 149-162

پریسا نجات خواه معنوی؛ محمد مهدوی؛ مریم فروزد


بررسی وضعیت آلودگی میکروبی در منابع آب زیرزمینی روستاهای شهرستان اسلامشهر

صفحه 195-200

امیر حسام حسنی؛ محمد رضا خانی؛ مجتبی صیادی؛ ولی الله قدمی؛ حمید رضا خستو